Filosofijos pagrindai. Naudota literatūra

Where-Will-a-Degree-in-Philosophy-Take-You-in-the-Future

Naudota literatūra

 1. Anzenbacher A. Filosofijos įvadas. V., 1992.
 2. Bertalanffy L. General System Theory. Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1973.
 3. Filosofijos istorijos chrestomatija. V., 1974, 1977, 1980, 1984, 1986, 1987.
 4. Fürst M., Trinksas I. Filosofija. V.: Lumen, 1995.
 5. Jaspersas K. Filosofijos įvadas. V., 1989.
 6. Lozuraitis A. Tiesa ir vertybė. V., 1980.
 7. Maceina A. Dievas ir laisvė. Chicago, 1985.
 8. Nekrašas E. Filosofijos įvadas. V., 1993.
 9. Ozolas R. Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją. V., 1996.
 10. Perry M., Chase M., Jacob I., Jacob M. Laue Th. von, Western Civilization. Ideas, Politics and Society. Vol. I. Boston,1989.
 11. Plečkaitis R. Logikos įvadas. V., 1968.
 12. Plėšnys A. Filosofijos įvadas. V., 1996.
 13. Russel B. An Inquiry into Meaning and Truth. Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1973.
 14. Solomon R. Introducing Philosophy. A Text with Integrated Readings. San Diego, New York, etc. HBI, 1986.
 15. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.
 16. Богомолов А. Античная философия. М.: Изд-во МГУ, 1985.
 17. Лосский Н. Обоснование интуитивизма // Избранное. М.: Правда, 1991.
 18. Лосский Н. Общедоступное введение в философию. Франкфурт-на-Майне, 1956.
 19. Лосский Н. Свобода воли // Избранное. М.: Правда,1991.
 20. Штёкль А. История средневековой философии. М.: Издание В. Саблина. М., 1912.

Vardų rodyklė

Achilas
Adomas
Adrastėja
Ayeris Alfredas
Akvinietis Tomas
Aleksandras Makedonietis
Anaksimandras
Anaksimenas
Anankė
Anankė
Anzelmas Kenterberietis
Archimedas
Aristotelis
Augustinas Aurelijus

Straipsniai 1 reklama

Bakuninas Michailas
Baumgartenas Aleksandras
Bekonas Fransis
Berdiajevas Nikolajus
Bergsonas Henris
Berklis Džordžas
Bezant Ani
Bėmė Jakobas
Blanšardas Brendis
Blavatskaja Elena
Blondlo
Blumfildas Leonardas
Boasas Francas
Boras Nilsas
Bredlis Francis
Brendalis V.
Brežnevas Leonidas
Brunas Džordanas
Buda
Buridanas Žakas

 

Ciceronas

Danilevskis Nikolajus
Dantesas
Darvinas Čarlzas
Dekartas Renė
Demokritas
Devidsonas Donaldas
Dikė
Diuis Džonas
Domicianas
Dunsas Škotas
Dzeusas
Džemsas Viljamas
Dževonsas U.
Džoto Bondonė

Edipas
Einšteinas Albertas
Enkhartas Meisteris
Empedoklis
Engelsas Fridrichas
Epikūras
Erazmas Roterdamietis
Prigena
Eriniuos
Euklidas
Eumenidės

Flavijus Josifas
Florenskis Povilas
Frege Gotlobas
Fuko Mišelis
Furje Fransua

Galilėjus Galileo
Germenas Aleksandras
Godelis Kurtas

Havrenek B.
Hegelis Georgės
Heisenbergeris Kerneris

Herakleitas
Herderis Johanas
Herodotas
Hesiodas
Hobsas Tomas
Homeras
Husserlis Edmindas

Inglosas Danielis

Jehova
Jėzus Kristus

Kantas Imanuelis
Kantoras Džordžas
Kapetas Hugas
Karcevskis S.
Karlailis Tomas
Karnapas Rudolfas
Karsavinas Levas
Kopernikas
Krišnamurtis
Kuainas Vilardas
Kuzanskis Nikolajus

Lakatosas Imrė
Levis – Strosas Klodas
Leibnicas Gotfrydas
Leninas Vladimiras
Leukipas
Liuciferis
Liudvikas XVI
Luisas Klarensas
Liuteris Martynas
Lokas Džonas
Loskis Nikolajus
Lotmanas Jurijus
Lukas
Lulis Raimondas

Machas Ernstas
Makjavelis Nikolas
Manhaimas Karlas
Marija Luiza
Marksas Karlas
Matezijus V.
Mestras Žozefas de
Miobiusas
Milis Džonas Stiuartas
Mozė
Monteskjė Šarlis
Morisas Čarlzas
Moira

Napoleonas
Nemezidė
Niutonas Isakas
Nostradamas Mišelis
Novgorodcevas Povilas

Okamas Viljamas
Ostinas Džonas
Ouenas Robertas

Parmenidas
Paracelsas
Parkis
Pelagijus
Peris Ralfas
Petrarka Frančeskas
Pironas
Pirsas Čarlzas
Platonas
Plotinas

Propas Vladimiras
Poperis Karlas
Prudonas Pjeras
Ptolemėjus
Puškinas A.

Railis Džilbertas
Raselas Bertranas
Raichenbachas Hansas
Ruso Žanas Žakas
Rūstusis Ivanas

Svedenborgas Emanuelis
Svetonijus
Seneka Liucijus
Sepiras Edvardas
Smitas Adamas
Sofoklis
Sokratas
Sosiūras Ferdinandas de

Šelingas Fridrichas
Šlikas Moricas
Špengleris Osvaldas
Šteklis Albertas

Tacitas
Talis
Tarskis Alfredas
Temidė
Temis
Tempelis Karlas
Titas
Tiuchė
Toinbi Arnoldas
Tokvillis Aleksis
Trnka B.
Trubeckojus N.

Uaitas Haidenas
Uldalis Ch.
Uspenskis Petras

Zenonas iš Kitono

Dalykinė rodyklė

Agnosticizmas
Aibė
Aistorizmas
Aksioma

Aktas

 • – antrinis kūrybinis
 • – pirminis kūrybinis

Aktualizacija
Algoritmas
Amžinybė

Analizė

 • – fenomenalistinė

Analogija
Anamnezė

Anarchizmas

 • – socialinis-politinis
 • – formistinis
 • – estetinis

Antiistorizmas

 • – absoliutusis
 • – santykinis

Antinomija
Antisencializmas
Antropomorfizmas
Apeironas
Archetipas

Atomas

 • – metafizinis

Autoritarizmas
Bazė

Blogis

 • – absoliutusis
 • – jo santykinumas
 • – santykinis

Buvimas
Būtinumas

Būtis

 • – tikroji
 • – tariamoji
 • – visuomeninė
 • – apibrėžta

Chaosas
Daiktas mums
Daiktas sau
Dailininkas
Dalyvis
Dedukcija

Definicija

 • – nominalioji
 • – realioji

Demokratija

 • – atstovaujamoji
 • – formalioji
 • – klasikinė
 • – teisinė
 • – tiesioginė

Denotatas
Deontologija
Diachronija
Dialektika
Dialogas
Dimensija
Diskretiškumas
Dorovė
Dualizmas
Duotybė
Eidosas

Eksperimentas

 • – idealus
 • – materialus

Empirizmas

 • – idealistinis
 • – materialistinis

Entelechija
Epifenomenas
Epistemologija
Epochė

Erdvė

 • – heterogeninė
 • – homogeninė
 • – jos daugiamatiškumas
 • – jos kreivumasa
 • – menas
 • – objektyvioji

Esamybė
Esencializmas

Esmė

 • – aistorinė
 • – šiapusinė

estetika
Evoliucija

Faktas

 • – empirinis
 • – individualusis
 • – visuotinis

Falsifikacija
Fatalizmas
Fenomenas
Fetišas (fetišizmas)

Filosofija

 • – analitinė
 • – lingvistinė

Fizika
Fizikalizmas

Forma

 • – analitinė
 • – apriorinė
 • – formuojanti
 • – gramatinė
 • – informuojanti
 • – jutiminė
 • – meno
 • – pažinimo
 • – suvokimo
 • – transcendentinė
 • – valdymo
 • – valstybės

Funktorius

 • – aksiologinis
 • – loginis

Galimybė
Gėris
Grožis
Helenizmas
Hermeneutika
Hipotezė
Humanizmas

Idealas

 • – dorovinis
 • – estetinis

Idealizacija
Idealizmas

Idėja

 • – įgimtoji
 • – visavienybė
 • – istorinė
 • – būtino įvykių ryšio
 • – paprastoji
 • – profetinė
 • – valios
 • – sudėtinga
 • – unikalių įvykių
 • – jutiminė
 • – eschatologinė

Ikisokratikai
Iliuzija

Imperatyvas

 • – hipotetinis
 • – kategorinis

Indukcija

 • – nevisiška
 • – visiška

Informa
Instrumentalizmas
Intelektas
Intencija
Intersubjektyvumas
Intuicija
Istoricizmas

Istorija

 • – jos pabaiga
 • – jos pradžia
 • – jos centras

Išmintingumas

Įvertinimas

 • – aksiologinis
 • – loginis

Įvykis
Ypatybė
Jausmas

Kalba

 • – dirbtinė
 • – išorinė
 • – natūralioji
 • – vidinė

Karma
Kasybė

Kategorija

 • – gnoseologinė
 • – metafizinė

Klausimas
Koherencija
Konotacija
Konvencija
Konservatizmas
Konvencija
Kosmosas

Kultūra

 • – dvasinė
 • – europinė
 • – materialinė
 • – universalioji
 • – krikščioniškoji

Laikas

Laisvė

 • – abejingumo
 • – absoliučioji
 • – norų
 • – pasirinkimo
 • – pasyvioji
 • – santykinė
 • – valios

Liberalizmas
Likimas
Lygybė

Logika

 • – formalioji
 • – matematinė

Logos
Makrokosmas
Maksima
Materija
Matrica

Mąstymas

 • – aksiologinis
 • – fetišistinis
 • – konceptualusis
 • – mitologinis

Mechanizmas

Menas

 • – ideologinis
 • – kūrybinis

Metapasakymas
Metateiginys
Metateorija
Metempsichozė
Metodas
Mintis
Mistika
Mitas
Modeliavimas

Modelis

 • – jo adekvatumas
 • – jo ekonomiškumas
 • – jo paprastumas
 • – jo pilnumas
 • – ženklų

Monizmas
Monologas
Moralė
Neišvengiamumas
Nelaisvė
Neoplatonizmas
Neopozityvizmas
Nežinojimas
Niekas
Nirvana
Nominalizmas

Norma

 • – dorovės
 • – teisės
 • – socialinė

Numatymas
Nuodėmė

Objektas

 • – idealizuotas
 • – idealus
 • – stebimasis
 • – nestebimasis
 • – matematinis
 • – pažinimo
 • – meno
 • – estetinis

Paaiškinimas
Pagrindimas
Panašumas
Panlogizmas
Panteizmas
Paradigma

Pasakymas

 • – loginis
 • – norminis
 • – prasmingas
 • – teisingas

Pateisinimas
Patyrimas

Pažinimas

 • – loginis
 • – norminis
 • – prasmingas
 • – teisingas

Pateisinimas
Patyrimas

Pažinimas

 • – antropomorfinis
 • – demonstratyvusis
 • – intuityvusis
 • – loginis
 • – psichologinis
 • – sensoristinis (juslinis)
 • – sociokultūrinis

Platonizmas
Politika
Požymis
Pragmatika

Pragmatizmas

 • – konceptualusis
 • – empirinis

Praktika

Prasmė

 • – diferencinė
 • – istorinė
 • – konceptualinė
 • – loginė

Predikatas
Preskripcija

Priežastis

 • – galiojanti
 • – materialinė
 • – formalioji
 • – tikslinė

Principas

 • – gnosticizmo
 • – papildymo
 • – individualizacijos
 • – teleologinis

Pseudoistorizmas
Pseudopredikatas
Pseudoteiginys
Racionalizmas
Racionalumas
Realizmas
Recipientas
Refleksija
Reguliatyvas
Reinkarnacija

Reiškinys

 • – paranormalus
 • – empirinis

Reliatyvizmas

 • – apostasinis
 • – gnoseologinis
 • – etinis

Religija

Respublika

 • – aristokratinė
 • – biurokratinė
 • – demokratinė
 • – nomenklatūrinė
 • – oligarchinė
 • – plutokratinė

Sakinys
Samprotavimas
Savivalė
Savybė

Sąmonė

 • – aistorinė
 • – aksiologinė
 • – biblijinė
 • – diachroninė
 • – iliuzinė
 • – istorinė
 • – dorovinė
 • – kasdieninė
 • – teisinė
 • – pseudoistorinė
 • – religinė
 • – socialinė-politinė
 • – vertybinė
 • – empirinė
 • – estetinė

Sąvoka

 • – bazinė
 • – mokslinė
 • – visuotinai vartojama
 • – potencialioji
 • – universalioji

Sąžinė

Semiotika

 • – denotatyvinė
 • – konotatyvinė

Sensualizmas
Siela
Signifikantas
Signifikatas
Simbolis
Sinchronija
Sintaksė
Sintezė
Sinchronija

Sistema

 • – aksiomatinė
 • – ženklų
 • – pilnoji
 • – turininga
 • – formalioji

Sociomorfizmas

Stebėjimas

 • – atrankinis
 • – kontroliuojamas
 • – pasyvusis
 • – valdomas

Stebėtojas
Stoicizmas
Struktūra
Struktūralizmas

Subjektas

 • – absoliutus
 • – pažinimo

Substancija

Suklydimas

 • – absoliutusis
 • – santykinis

Supanašėjimas
Susvetimėjimas
Suvokimas
Tariamumas

Tarinys

 • – gramatinis
 • – loginis

Teiginys

 • – analitinis
 • – apriorinis
 • – aritmetinis
 • – sintetinis
 • – estetinis

Teisė

 • – natūralioji
 • – reliatyvioji

Teologija

Teorija

 • – koherencijos
 • – korespondencijos (atitikimo)
 • – objekto
 • – semantinė

Tiesa

 • – abstrakčioji
 • – daikto
 • – valios
 • – konkrečioji
 • – konceptualioji
 • – metafizinė
 • – objektyvioji
 • – patyrimo
 • – pažinimo
 • – proto
 • – akivaizdžioji

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *