Scientologija ir scientologai – ne revoliucionieriai. Jie – evoliucionieriai. Jie – ne už perversmą. Jie – už to, ką turime pagerėjimą. Scientologija nesiejama su politika. Kai ideologijų gaisrai grąsina visus mus praryti, ateina laikas užmiršti politiką ir paieškoti sveiko proto. Scientologijos paskirtis – ne užkariavimas. Jos paskirtis – tai civilizacijos sukūrimas.

Tai kova su kvailyste – kvailyste, kurios neišvengiama baigtis yra Pats Paskutinis Karas. Scientologui tikriausias barbariškumas Žemėje – tai kvailystė. Tik juodame nemokšiškumo purve gali išaugti sveikam protui prieštaraujantys ideologijų konfliktai. Scientologui valdymas – tai proto klausimas, ir visos problemos, susijusios su valdymu, gali būti išspręstos proto pagalba.

Galimas dalykas, vakar kažkas galėjo sau leisti pasinaudoti nemokšiškumu dėl migloto laimėjimo. Galimas dalykas, vakar sveiko proto tyrinėjimas buvo malonus laisvalaikio leidimo būdas. Galimas dalykas, tą pačią vakardieną kažkas iš mūsų galėjo sau leisti jausti neapykantą, ir būti neatsakingu. Tačiau taip buvo vakar. Šiandien – eksploatuojamas tamsumas, diletantiškas požiūris į egzistuojantį žinojimą ir atsisakymas prisiimti atsakomybę gali būti nubaustas viską naikinančiais vandenilinių bombų, numestų žmonėmis, kuriems aiškiai neužteko intelekto ir politinio meistriškumo, kad galėtų rasti geriausią sprendimą, sprogimais.

Tamsūs žmonės išsirenka nemokšišką valdžią. Ir tik nemokšiška valdžia veda į karą – ir šį kartą į tokį, po kurio Žemėje įsivyraus amžina tyla. Kai jūsų pažįstami, jų vaikai, namai, turtas galų gale atsiras radioaktyvių dalelių lauke, neturėdami ateities, gyvendami paskutiniąsias gyvenimo valandas, neturėsime laiko apgailestauti dėl to, kad mes dirbome nepakankamai atkakliai, ar apie tai, kad mus buvo taip lengva įtikinti neginti savo pažiūrų.

Neišplatinti šios knygos egzemplioriai (turimi omenyje knyga “Dianetika” – Th.) taip pat gulės ten. Kai kas kalba, kad nebijo mirties, – tačiau tik iki tol, kol mirtis nepasirodys prie jų slenksčio. Tada jie kalba kitaip. Tie, kas dėl antisocialinės baimės puola šį darbą (veiklą – aut. past.), žvelgdami iš gilios ideologinių paklydimų tamsos, suduoda smūgį žmogaus širdžiai, nes žmogus ilgą laiką ieškojo kelio į protą, ir Scientologija gali atvesti jį į šį tikslą. Žemiškojo laiko ne tiek jau daug.

Mes privalome dirbti. Nusikaltėlis kvailas ir tamsaus proto. Nemokšiškumą ir kvailystę tokiu būdu galima pavadinti nusikaltimais. Pažadinkite žmogų atmesti savo neapykantą ir įsiklausyti. Nes priartėjo laisvė nuo nemokšiškumo. Galimas dalykas, toks buvo Dangiškasis Rojus.

Liko ne tiek jau daug laiko išplatinti šį žinojimą. Tačiau būtent tai leis nugalėti barbariškumą, dėl kurio galime prarasti viską. Scientologija veikia. Mes privalome dirbti – mes visi. Nepamokslauti žmogui apie nerealias laisves, o padaryti jį vertu savo laisvės.

Atėjo laikas žmogui išaugti. Tai – ko mes siekiame. Kitaip bus tik ašaros tamsoje – ten, kur nemokšiškumo, neapykantos, eksploatavimo ir susidorojimų tarnyboje yra pats žiauriausias ginklas, sugebantis padėti tašką sakinio gale, – vandenilinė bomba.

Nekeiskite žmogaus religijos, nekeiskite jo politikos, nepažeidinėkite nacijų suverenitetų. Vietoj jo išmokykite žmogų išnaudoti tai, ką jis pažįsta ir žino, kad pirmą kartą, prie bet kokios politinės sistemos, sukurti Žemėje civilizaciją.

Tam mes ir dirbame.“ L.Ronas Habardas, rašytojas fantastas, mokslininkas, Dianetikos ir Scientologijos mokslų įkūrėjas ir įkvėpėjas. Pasaulyje parduota daugiau kaip 160 mln. jo knygų egzempliorių 30 kalbų, egzistuoja šimtai jo organizacijų, padedančių žmonėms spręsti problemas.

Kokie dar žodžiai galėtų pasakyti viską, ką turime žinoti? Tokių žodžių nėra. Leiskite kvailiams kautis, jie patys vieni su kitais “susitvarkys“, tačiau mes kurkime geresnę ateitį, tikrą civilizaciją. Ir pasistenkime padėti kitiems.

Laukiam antrojo kristaus, kai aplink jų yra daugybė – ir didesnių, ir mažesnių.

Ir tokiu atveju atsiranda viltis – mes suspėsime. “Šėtonas tūno ne atome, o žmogaus sieloje.“ Adlai Stevensonas.

Ką rašo spauda? “Po nekalta Dianetikos centro iškaba slepiasi destruktyvi sekta – Scientologijos bažnyčia, veikianti prichoterapinės manipuliacijos metodais.“ Įdomu, iš kur tas kvailys, parašęs šiuos žodžius ištraukė tokius “protingus“ žodžius? Ar jis žino, ką tai reiškia: “psichoterapinė manipuliacija“. Galėtų užeiti į tą centrą, ir išbandyti ant savęs. Tada ir tik tada galės spręsti ar ten manipuliuojama ar ne. Kaip gali žmogus, visiškai nesusipažinęs su tuo, apie ką rašo, netgi naudoja “protingus“ žodžius – “psichoterapinė manipuliacija“. Ir kas čia blogo? Juk jeigu būtų psichinė manipuliacija, tai jau pavojingiau, o čia juk – terapija! Kas įdomiausia, ta terapija labai panėši į išpažintį bažnyčioje, tačiau yra žymiai veiksmingesnė.

Kaip skamba toks derinys: “neurolingvistinis programavimas“. Gana žiauriai, ar ne? Tačiau jis tereiškia tiek, kad žodžiai veikia pasąmonę.

Iš vieno laiško: “Sutikau lankyti kursus, lankiau vienus, po to – kitus, atrodė, kad jie tikrai duoda naudos, aš tobulėju. Paskui mane išsiuntė tobulintis į Maskvą. Aš norėjau būti stipri, tobula ir pasiekti viską, ko noriu. Išleidau tam visas savo santaupas. Deja, kai mano pinigai baigėsi, turėjau kursus nutraukti. Jaučiausi niekam tikusi nevykėlė, nugrimzdusi į gilią depresiją.“ Tačiau sprendžiate visada tik Jūs, o ne tas, kas siūlo Jums pagalbą! Reikia “neeilinių“ sugebėjimų, kad leistum, jog kitas žmogus tvarkytų tavo gyvenimą. Svetimas žmogus problemų nesprendžia, o tik padeda jas išspręsti. Ar mes visi jau tiek nupezom, kad gyvename lyg kažkokios amebos, kur pastumsi, ten eisi. Manipuliacija niekada nepavyksta (!), kai žmogus yra stiprus.

Taip, dažnai situacijos mes negalime pakeisti, tačiau galime pakeisti požiūrį į ją. Nereikia tikėtis, kad kažkas stipresnis išspręs bėdas, kad tereikia tik jį rasti. Žmogus turi suvokti, kad nė vienas gydytojas, aiškiaregys ar stebukladarys nepadarys to, ką turi padaryti pats. Tie, kas mano, kad už jo sveikatą atsakingi kiti žmonės, visada turės rimtų problemų.

Sakoma, kad jei durnas buvai, tai durnas ir liksi, jokie kursai nepadės. Juk tame centre niekas neverčia, neima už rankos ir nepriverčia dalyvauti tuose kursuose. Tarp kitko, patys pigiausi kursai (seminaras) ten kainuoja 45 Lt, o jų pagalba galima pasiekti tiek pat, kaip ir tūkstančius dolerių kainuojančių pagalba. Kas mumis manipuliuoja? Reklama? Tas centras taip pat turi daryti savo reklamą. Kodėl niekas nekritikuoja skalbimo miltelių reklaminės manipuliacijos, be to, tūkstantį kartų “manipuliuotesnės“? Kas ją vertė kažkur važiuoti, tobulintis, netgi nepaskaičiavus savo pinigų? Daugelis protingesnių žmonių žino, kad santaupos yra skirtos juodai dienai, o ne investicijoms (šiuo atveju – į savo galimybes). Greičiausiai užtemo protas nuo atsivėrusių perspektyvų…

Ką dar rašo spauda? Nemažai naujai atsivertusių radikaliai keičia savo gyvenimą. (Argi tai blogai? Ne, geriau apsibezdėjus vienoje vietoje sėdėti, ir toliau skųstis gyvenimu. Ir visiems skelbti, kad gyvenimas teka šiknos grioveliu.) Čia galima sutikti buvusių recidyvistų, narkomanų, alkoholikų, homoseksualų, kurie įtikėję atsisakė buvusio ydingo gyvenimo. (Ir tai jau tapo blogai? Tegu paskaito Bibliją apie prostitutes ir nusikaltėlius, kabėjusius ant kryžiaus šalia Kristaus.) Jaunų žmonių tėvai labai sunerimsta staigiu vaikų pasikeitimu: jų fanatiškumu, atsiribojimu nuo pasaulio, panieka tradicinėms bažnyčioms (“Aš ramybės pasauliui neatsinešiau, tik kardą. Nes Aš atėjau pykinti žmogų prieš savo tėvą, dukterį prieš savo motiną, marčią prieš savo anytą, kad žmogaus namiškiai bus jo paties priešai. Kas savo tėvą ir motiną labiau myli už Mane, tas Manęs nevertas.“ Mato 10:34-37), nepakantumu, pykčiu kitaip mąstantiems.

Niekas nemini to, kad aktorius Džonas Travolta taip pat jau porą dešimtmečių yra ištikimas Scientologų bažnyčiai.

Dianetika (tarp kitko, ir kiti mokslai) teigia, kad žmogus gali prisiminti (o tai įrodyta) prenatalinio (motinos įsčiose) laikotarpio įvykius. Ir žmonės priešinasi Dianetikai, nes jie bijo, kad išaiškės baisiausi dalykai: bandymai padaryti abortą, tėvo elgesys su motina, prievarta. Bijo, kad išaiškės vėlesni įvykiai – seksualinė prievarta, mušimas, nusikaltimai etc. Tėvai, puldami Dianetiką, bando apsaugoti save. Baimė pažvelgti į praeities darbelius, baimė pažvelgti kitam į akis, baimė pažvelgti į Šėtoną savo viduje…

Tai yra reali padėtis. Nuspręsti turite jūs. “Aš pats nė iš tolo nesidomėjau Dianetika, kol negavau to geltono lapelio, apie kurį rašo spauda. Na, nuėjau, išbandžiau. Paskui pasidomėjau priešinga nuomone. Paskui išanalizavau žodžius, tų, kurie teisia iš anksto. Ir tik tada įgijau teisę kažką sakyti.“

Įsivaizduokite, kad jūs atliekate kažkokį, jūsų manymu, vertingą darbą ne tik jums, tačiau ir kitiems žmonėms. Staiga, jūs sužinote, kad kažkas apskelbė apie jus, kad esate sielų verbuotojas. Ką jūs pagalvosite? Jūsų viltis ir tikėjimas užmušti. Žinoma, žinoma, norėsite užmušti tą, kuris taip pasielgė su jumis, arba bent išvadinsite jį paskutiniais žodžiais. Taip netoli ir iki fanatizmo, nes jūs visais savo kauleliais esate įsitikinęs savo teisumu, o dabar kažkokie durniai suveda į niekalą visą mano darbą.

O kaip elgtis Dianetikai, kai jūs taip darote? Tačiau jie nieko prieš tai nedaro!

Koks paskutinis nužmogėjęs durnius paskelbė, kad Scientologija yra sekta? Ir dar visiškai nesusipažinęs su tuo dalyku. “Kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savųjų nuostatų?“ Mato 15:3. Išankstinės nuostatos iškreipia galutines tiesas… Pirma pasiskaityk knygą, o tada spręsk. Niekas neverčia tavęs ten dalyvauti, tu bent knygą paskaityk.

Ir paieškok manipuliacijų.

Tai – pavyzdys, kurį, kaip ir visus kitus nukryžiavome iš anksto. Žmogus priešinasi nukryžiavimui, o tas priešinimasis ir yra fanatizmas. Kai kas susitvarko, o kai kas ne.

Ar tie, kurie nori mums padėti, mus prievartauja? Mus verčia kažkur eiti, dalyvauti? Labai abejoju.

“Jei nori tobulėti savo dvasia, turi kasdien melstis savo Dievui, turi kasdien padaryti po vieną gerą darbą, turi taip valdyti savo mintis, kad nepadarytum nusikaltimo savo mintyse. Rūpinkis, kad tavo mintys būtų švarios. Mintys yra energija. Tu nesijausi gerai, jei jos bus nešvarios. Bloga mintis ir blogi linkėjimai grįžta. Kai ištinka nelaimė, tai būna tik atpildas. Sėkmė – taip pat.“

Pamažu tampa akivaizdu, kad egzotikos čia visai nėra, tai – kasdienybė. Moterys atsisako gimdyti, degina savo vaikus krosnyse, užkasa miške po medžiu, naktį išmeta į šiukšlių dėžę miesto centre. Visa tai prasideda nuo minčių…

Views All Time
Views All Time
2812
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!