Lūkesčiai mūsų
Sklinda lig pačio dangaus
Kvapniomis srovėmis,
Kad be pėdsakų dingtų…
Dūmelis Fudzi viršūnėje.

Kagava Kagekis
(1768-1843)

“Budizmo pradininkas yra Sidarta, istorinis asmuo, gimęs daugiau nei prieš 2500 metų, vėliau pavadintas Buda Šakjamuniu. Jo mokymo, dabar vadinamo dharma arba budizmu, pagrindinis teiginys yra tas, kad visi reiškiniai tarpusavyje susiję. Tai dar vadinama priežasties – pasekmės dėsniu. Jis paprastas – viskas, ką individas patiria, kyla dėl jo paties veiksmų motyvacijos. Taigi motyvacija yra ir veiksmų, ir potyrių šaltinis. Iš to kilo budistinės teorijos apie sąmonę ir atgimimą. Pirmoji teigia, kad priežastis sukelia pasekmę, kuri savo ruožtu tampa priežastimi dar kitai pasekmei; taigi sąmonė yra nenutrūkstama. Tai tęsiasi ir tęsiasi, patyrimai ir įspūdžiai nepaliaujamai kaupiasi. Fizinės mirties metu būtybių sąmonė talpina savyje visų buvusių potyrių ir įspūdžių atspaudus, o taip pat tuos veiksmus, dėl kurių visa tai atsirado. Tai vadinama karma. Sąmonė, lydima savosios karmos, atgimsta naujame kūne: gyvulio, žmogaus ar dievybės. Pavyzdžiui, žmogiškoji būtybė, kuri visą gyvenimą neteisingai elgėsi su gyvuliais, kitame gyvenime gali atgimti šunimi, turinčiu blogą šeimininką, o tinkamas elgesys šiame gyvenime savo ruožtu nulemia palankų atgimimą.

Budistai taip pat tiki, jog sąmonės prigimtis iš esmės yra neutrali, tad išvengti nesibaigiančio gimimų, kančių, mirčių ir atgimimų rato įmanoma tik tada, kai pašalinama neigiama karma su visais ją lydinčiais pasaulietiškais saitais. Pasiekus šią ribą, sąmonė, apie kurią kalbėjome, iš pradžių tampa laisva, o vėliau pasiekia Budos būvį. Tačiau, pagal Tibeto (arba Mahayana) budizmo tradiciją, būtybė, pasiekusi tokį būvį, nors ir yra išsilaisvinusi iš samsaros, nuolat atgims visų kitų būtybių labui, kol šios taip pat išsilaisvins.”

Jo Šventenybės XIV Dalai Lamos autobiografija

“Laisvas tremtinys”

***

“Ar galėtumėt pasakyti, kaip Jūs suvokiate budizmą? Ar tai religija, praktika, ar filosofija?

Tai visi tie trys dalykai sykiu. Jame praktikuojamos įvairios meditacijos formos. O analitinė meditacija – kaip ir visos kitos – visuomet susijusi su tam tikra išmintimi. Tai taip pat ir religija, kadangi ši praktika ir ši filosofija susieja žmones, nušviečia jų protą, padeda jiems tapti Budomis, nubudusiomis būtybėmis.”

Iš E. Saint-Martino pokalbio su Jo Šventenybe

XIV Dalai Lama

Nuo senų laikų budistai turi Tris Brangenybes: tai Buda, Mokymas ,dharma, ir Bendruomenė, sangha. Iniciacijų ir įšventinimų ceremonijose budistų vienuoliai duoda įžadus būtent joms, tardami: “Ieškau Budos, ieškau Mokymo, ieškau Bendruomenės prieglobsčio”.

Jos vienija viso pasaulio budistines bendruomenes bei mokymus, kokie skirtingi jie bebūtų.

Views All Time
Views All Time
3343
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!