Kategorija: Pasakos

Tikra pasaka

Tikra pasaka
Kartu su Naujųjų metų švente ateina ir kompiuterių krizė. Visiška netvarka. Vyriausybė negali jos kontroliuoti. Žmonės negauna atlyginimų, pensijų, pašalpų. Pasai tapo beverčiai. Kai visi kompiuteriai nedirba, dingsta ir elektros energija. Prasideda pasaulinis chaosas. Žmonės nežino, ko griebtis. Dingo bet kokia kontrolė ir bet koks procesų valdymas. Kasdien žmonės galvoja apie vieną ir tą patį: ”Kaip visa tai sustabdyti?”. O kas tuo laiku vyksta už Žemės ribų, Visatoje? Ateiviai žiūri į vargšus Žemės gyventojus ir nusprendžia jiems padėti. Ateiviai turi apsigyventi Žemėje. Jie...

Urvinis žmogutis

Vienoje saloje augo stebuklų medis. Tame medyje gyveno maži žmogučiai. Jų namai buvo to medžio vaisiai. To medžio viršūnėje buvo didžiulė karūna. Toje karūnoje gyveno medžio karalius. Nykštukai gyveno ramiai. Jie visi viskuo dalijosi, padėdavo vieni kitiems. Vieną tamsią naktį nykštukas, vardu Vytukas, susapnavo baisų sapną. Jis sapnavo, kad atskris didelis mėnulio paukštis ir nukirs stebuklų medį. Vieną sykį vaikščiodamas miške jis rado žemėlapį. Vytukas iš pradžių nesuprato, kas ten parašyta ir nubraižyta. Staiga jis pamatė mėnulio ženklą. Tas žemėlapis rodė, kur yra...

Apvaliojo stalo riteriai

Praeityje gyveno ir valdė daug karalių, bet legendiniam Artūrui, fantastinės Logreso šalies valdovui, populiarumu nė vienas negali ir dar ilgai negalės prilygti. Mat sostą jam skyrė pats Dievas, leisdamas ištraukti įsmeigtą į priekalą kardą, ir nuo tos dienos šešiolikmetis karalius patirs daugybę nepaprastų nuotykių. Globodamas geruosius ir bausdamas bloguosius, jis keliaus po šalį lydimas šlovės ir garso apie nepaprastą savo išmintį. Jį supa irgi legendiniai personažai: gražioji karalienė Ginevra, narsus, ištikimas, bet nesėkmių persekiojamas Lanselotas, didžios išminties, tačiau beginklis prieš meilės pinkles burtininkas...

Lietaus mergaitė

Kažkur, aukštai danguje gyveno lietaus mergaitė vardu Lašiukė. Ją vadino lietaus mergaite, nes ji giliai verkdavo pamačiusi žemėje nuskriaustą žvėrelį. Lašiukė buvo be galo graži. Jos plaukai buvo juodi lyg nakties tamsa. Akys žalios kaip žolė, o lūpos raudonos kaip vyšnios. Lašiukė turėjo keturi baltus balandžius, kuriuos ji labai mylėjo. Mat tie balandžiai mergaitę pralinksmindavo savo burkavimu, įspėdavo žvėrelius apie tykančius pavojus. Kartą pro šalį keliavo pasipūtęs, savanaudis ponaitis Debesis. Jums tikriausiai bus įdomu sužinoti kodėl jis buvo pasipūtęs? Ponaitis Debesis keliaudavo ir...

Vunderkindas ir biorobotai

Vunderkindas ir biorobotai
Trečias tūkstantmetis jau įpusėjo. Žmonės kūrė ir sukūrė daugybę tobuliausių kompiuterių ir biorobotų. Pasaulį užvaldė biorobotai. Žmonės tapo jų vergais. Tai buvo siaubinga era: žmonės buvo beteisiai, labai daug dirbo, net po 24 valandas per parą. Dalį savo smegenų ir proto kaip duoklę žmonės turėjo atiduoti biorganizmams. Bet kartą gimė vunderkindas - strategas ir narsuolis. Augo jis ne dienom, o valandom. Stiprus buvo kaip geležis, bet širdį turėjo auksinę. Sugalvojo jis išvaduoti žmones iš vergijos. Sukūrė vunderkindas nuostabią kompiuterinę muziką, kurią įjungus biorobotai...

Gandro plunksna

Gyveno karalius ir karalienė. Jie turėjo tris sūnus. Vieną diena karalius pasakė savo sūnums, kad jie dideli ir jiems pats laikas vesti. Davė jiems dvylika dienų laiko pakeliauti po pasaulį ir rasti sau žmoną. Kas ras pačią protingiausią ir gražiausią, tas gaus pusę karalystės. Ir iškeliavo sūnūs ieškoti sau žmonų. Pirmasis ir antrasis rado gražias, bet kvailas sužadėtines. Trečiasis sūnus buvo jaunas ir gražus. Rado jis gražią ir protingą sužadėtinę. Bet ji buvo undinėlė. Ji buvo Baltijos jūros valdovė. Įsimylėjo ją vaikinas...

Asilo oda

Asilo oda - tai graži princesė, kurios mama sunkiai susirgo ir mirė... Princesės tėvas galingas karalius ilgai gedėjo savo žmonos. Jis jai pažadėjo vesti tik tą žmoną, kuri bus gražesnė už ją. Bet jis gerai žinojo, kad gražesnės už jo žmoną nerasi visame pasaulį. Tik šit į galvą šovė mintis, kad gražesnė už žmoną yra jo vienturtė dukra. Kai princesė išgirdo, kad tėvas nori ją vesti ji neturėdama ką daryti, nukeliavo pas kirkštamotę, kuri bvo fėja. Fėja ir padėjo mergaitei išvengti vestuvių. Čia...

Pomidorinis-kukurūzinis-morkinis agurkas

Vieną kartą mūsų darže užaugo pomidorinis-kukurūzinis-morkinis agurkas. Jo veidas buvo kaip pomidoras, jo kūnas - tarsi agurkas, jo rankos - lyg kukurūzai, jo kojos - it morkos! Vieną dieną jis išėjo į pasaulį akių ieškoti. Bet ne tik akių! Jis iškeliavo surasti ir nosies, burnos ir plaukų, nes žinojo, kad vietoje akių jam turėtų būti žaliosios mėlynės, vietoj burnos - raudonasis obels žiedas, vietoj nosies, kurios nėra, - pilkoji aguona, o vietoj plaukų - rudųjų linų pluoštas! Keliavo, keliavo ir sutiko avietinį ežiuką. Jo...

Lokys ir pelė

Lokys ir pelė
Vieną kartą gyveno lokys ir pelė. Gyveno jie draugiškai. Lokys padėdavo pelei: eidavo vandens, atnešdavo malkų. O pelė tvarkydavo namus, ruošdavo valgį. Kartą pelė susirgo. Lokys paprašė šuns, kad tasai nubėgtų į miestą vaistų. Pelė, išgėrusi vaistų, netrukus pasveiko, ir jie surengė didelę puotą. Šitoje puotoje lokys netyčia užmynė ant pelės, ir ji mirė. Nuo to laiko lokys gyvena vienas....

Stebuklingas šulinys

Kartą ji nuėjo prie šulinio ir pamatė senelį, mėginantį pasemti vandens. Elenytė prilėkė prie jo ir pasiūlė padėti. Senelis atsidėkodamas padovanojo jai auksinį žiedą. Mergina norėjo kažkam išsipasakoti apie savo sunkų gyvenimą, todėl ji pasiguodė šiam seneliui. Šis, atidžiai ją išklausęs, paslaptingai ištirpo ore. Grįžo namo Elenyte su gražia senelio dovana ir viską papasakojo tėvui, o pamotė, išgirdusi viską, atėmė iš Elenytės žiedelį. Tuoj pat tokio žiedelio užsigeidė ir Eglė. Pamotė pasiuntė ją prie šulinio ir pasakė, ką reikės daryti. Eglė prie šulinio...