| | |

Meditacinis pasirengimas. Maldavimai atpažįstant savo nuodėmes

Atleisk mums, Viešpatie, kad tai, ką mėgstame ar nemėgstame, mūsų simpatijas ir antipatijas buvo svarbiau už mūsų pačių sąžinę; kad neieškojome giliausio savo būties Pagrindo, bet pasilikdavome paviršiuje; kad neieškojome Tavo vedimo mūsų gyvenime, kad įžeidėme Tavo šventąją valią; kartais net nesistengėme atrasti vidinę tylą, kurioje tik ir gali būti išgirstas Tavo balsas; kad skleidėme ne taiką ir džiaugsmą, bet nerimą ir nepasitenkinimą.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, kad kartais labai lengvai apleisdavome maldą ir nuolaidžiaudavome sau, kai tai nebuvo būtina, kad retai stengdavome nurimti Tavo akivaizdoje; atleisk mums, Viešpatie, už laiką, kurį praleidome tinginiaudami, už išsiblaškymą, kurį su malonumu priimdavome, už dvasinį apsnūdimą ir už tuos kartus, kai ateidavome su Tavimi susitikti, būdami tik iš dalies pasiruošę.

Straipsniai 1 reklama

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, kad kartais būdavome pernelyg tingūs pakilti, pernelyg tingūs padėti, kad nenorėjome kantriai ir atlaidžiai priimti nepatogumų ir planų pasikeitimų; kad nemalonius planus ir uždavinius vis atidėdavome ateičiai ir kartais taip ilgai atidėliodavome, kad juos įgyvendinti jau būdavo nebeįmanoma; kad neretai mūsų pokalbis būdavo paviršutiniškas ir savo gyvenime neieškojome gelmės.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, už visas nevertas mintis, už kitų vertinimą ir teisimą, už neteisingą kritiką ir vidinį nepasitenkinimą; už geidulingas fantazijas, kurias patys paskatindavome; nepastovias nuotaikas ir nusiminimą, kurį puosėlėjome, už tai kad neskubėdavome atsigręžti į Tave vienišumo akimirkomis.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, už mūsų neapgalvotą kalbėjimą, mūsų žodžių šiurkštumą, išankstines nuomones, už išsakytą melą ir dalines tiesas, už tai, ko nepasakėme, kai situacija to reikalavo.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, kad kartais paskatindavome nesutarimus, kad savo bendruomenėje pasėdavome susiskaldymą; kad paskalomis supriešindavome žmones; kad sukeldavome įtarimus; kad griovėme pasitikėjimą tarp žmonių ir mūsų šeimos, bendruomenės narių; kad dėl mūsų kaltės mūsų Bažnyčia yra mažesnė, nei galima buvo tikėtis; kad gal per mūsų kietumą ar ištižimą esame iš dalies kalti, jog kažkas paliko mūsų Bažnyčią, bendruomenę, šeimą.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, kad kartais perdėtai pasitikėjome ar puikavomės savimi; kad mėginome pasirodyti svarbūs, kad norėjome dominuoti, kad nebuvome iš tiesų nuoširdūs, bet dėjomės tuo, kuo iš tikrųjų nesame; kad mėginome tapti populiarūs; kad norėjome pirmauti ir būti su pirmaujančiais.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, kad dažnai savo tikėjime neparodėme entuziazmo; kad per įprastą pusėtinumą kitų akyse deramai neįvertinome ir nepagerbėme tikrojo Kristaus veido ir Jo Evangelijos prasmės; kad buvome neištikimi savo pasiuntinystėje; kad kartais į savo pašaukimą bandėme įtraukti tai, kas visiškai nedera.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, jei kartais uždarome savo širdis šio pasaulio vargams ir nelaimėms; kad savo poreikius ir norus iškėlėme aukščiau už bendruomenės, šeimos; kad elgėmės nesąžiningai, idant patenkintume savo troškimus, kad stengėmės būti pirmi, užuot pasitarnavę.

Kyrie eleison!

Atleisk mums, Viešpatie, kad nesuteikėme pagalbos, kurią galėjome suteikti, kad nepaguodėme, nors iš mūsų to tikėjosi; kad nei nematėme, jog kitas sielvartauja; kad kituose neigėme įkvėpimą, kad nenorėjome girdėti, jog Tu esi mūsų pasiilgęs.

Kyrie eleison!

Viešpatie, Tu esi tarp mūsų, nes mes esame susirinkę Tavo vardu, tad tegu kiekvienas randa drąsos be baimės pažvelgti į savo gyvenimą ir teisingai jį vertinti. Saugok mus nuo skrupulų ir paviršutiniškumo, nuo nusivylimo ir atgailos trūkumo. Tegul stipri tiesos šviesa mums atskleidžia mūsų gyvenimo tikrovę, o mes drąsiai tepakeliame šio atsiskleidimo skausmą. Leisk mums patikėti meile, kylančia iš Tavęs, kad būtume saugūs ir ramūs šioje meilėje, ir giliai savo širdyje patirtume Tavo gerumą ir gailestingumą. Amen.

Iš Peter G. Van Breemen. Laužomas kaip duona

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *