Keturios mintys

Jaučiame beformę oro srovę nosies gale. Nevertiname atsirandančių jausmų ir minčių.

Tada apmąstome keturias pagrindines mintis, kurios nukreipia protą į išsilaisvinimą ir prašvitimą:

Suprantame mums brangią galimybę: Budos metodų dėka šiame gyvenime galime praturtinti nesuskaičiuojamas būtybes. Nedaugelis sutinka Deimantinio Kelio mokymus, dar mažiau yra galinčių jais pasinaudoti.

Prisimename laikinumą visko, kas sąlygota. Tik beribė aiški proto erdvė yra pastovi ir nežinome kiek laiko turėsime galimybę ją pažinti.

Suprantame priežastį ir pasekmę. Mes patys atsakingi už tai, kas vyksta. Ankstesnės mintys, žodžiai ir veiksmai tapo dabartimi, ir dabar sėjam savo ateities sėklas.

Galiausiai suprantame kodėl norime vystytis: prašvitimas yra nesibaigiantis aukščiausias džiaugsmas bei negalime padėti kitiems, kol patys esame sutrikę ar kenčiame.

Todėl atsiveriame tiems, kurie gali mus išmokyti.

Prieglobstis

Visų būtybių labui priimame prieglobstį:

– Budoje, visiškai išsivysčiusiame prote.
– Jo mokymuose, vedančiuose mus į tai.
– Sangoje.
– Ir svarbiausia – Lamoje, jungiančiame palaiminimą, priemones ir apsaugą, kurie reikalingi mūsų greitam vystymuisi. Šioje meditacijoje tai 16-asis Karmapa.

Vystymo fazė

Dabar prieš mus iš erdvės kondensuojasi auksinė skaidri 16-to Karmapos figūra kaip spinduliuojantis energijos ir šviesos laukas. Ant jo galvos Juoda Karūna, kurios forma gali pažadinti giliausią proto sąmoningumą. Karmapos veidas auksaspalvis, malonus. Jis mato mus, pažįsta, linki visko, kas geriausia. Rankose, sukryžiuotose ties krūtine, Karmapa laiko dordže ir varpelį, parodančius, kad išmintis ir užuojauta neatskiriamos. Jis sėdi meditacinėje pozoje ir yra apsuptas šviesos.

Karmapa – visų Budų aktyvumas, jungiantis erdvę ir palaimą. Jo esencija yra čia nepaisant to, ar galime jį aiškiai įsivaizduoti, ar ne. Visų labui trokštame išsiugdyti jo prašvitusias savybes.

Karmapa žino apie mūsų norą. Jis šypsosi, artėja per erdvę ir lieka maloniu atstumu prieš mus. “Brangus Lama, visų Budų esencija, prašome parodyk galią, pašalinančią visų būtybių ir mūsų pačių nežinojimą ir nesupratimą, kad savyje atpažintume amžiną proto šviesą.”

Palaiminimas kūnui

Intensyvi skaidri šviesa spindi iš Karmapos kaktos, iš vietos tarp jo antakių, ir įeina į mūsų kaktą tarp mūsų antakių. Galinga skaidri šviesa užpildo mūsų galvą, ištirpdydama visus trikdančius įspūdžius smegenyse, nervuose ir pojūčiuose. Žalingų veiksmų priežastys ir likę pėdsakai išnyksta, mūsų kūnas atsipalaiduoja. Jis tampa sąmoningu įrankiu saugant kitus ir jiems padedant. Jausdami skaidrią šviesą tol, kol norime, jaučiame vidinę vibraciją skiemens OM.

Palaiminimas kalbai

Iš Karmapos gerklės spindi raudona šviesa. Ji įeina į mūsų burną ir gerklę, ištirpdydama visas kliūtis mūsų kalboje.Visi kenkusių ar sumaištį kėlusių žodžių įspūdžiai išnyksta ir mes tampame sąmoningi savo kalboje. Dabar mūsų kalba – užuojauta ir išmintis, galingas įrankis turtinant kitus. Kartu su raudona šviesa jaučiame gilią vibraciją skiemens AH.

Palaiminimas protui

Iš Karmapos širdies, jo skaidraus kūno centro, spinduliuoja intensyvi mėlyna šviesa. Ji užpildo mūsų krūtinės centrą. Prote nebelieka to, kas mums kenkia. Kliudantys jausmai ir nelanksčios idėjos ištirpsta, ir mūsų protas tampa spontanišku džiaugsmu. Dabar erdvė ir palaima – neatskiriamos. Kartu su gilia mėlyna šviesa vibruoja skiemuo HUNG.

Didžiojo Antspaudo perdavimas

Dabar visos trys šviesos spindi į mus vienu metu. Skaidri šviesa užpildo mūsų galvą, raudona šviesa – mūsų gerklę, mėlyna – širdies centrą. Taip mes patiriame Didžiojo Antspaudo būseną.

Jausdami šviesas sakome mantrą KARMAPA ČĖNO, reiškiančią “visų Budų galia, veik per mus”. Kartojame ją garsiai arba tyliai.

KARMAPA ČĖNO

Baigimo fazė

Auksinė Karmapos forma ir jo Juoda Karūna prieš mus ištirpsta į vaivorykštės šviesą. Ši šviesa jungiasi su mumis ir yra visur, visos formos išnyksta. Dabar yra tik sąmonė be centro ar ribų.

Pauzė

Mintys ir reiškiniai yra laisvas erdvės žaidimas.

Pauzė

Aktyvumo fazė

Dabar atsiranda visa tai, kas mus supa: šis pasaulis ir visi pasauliai pasirodo nuostabūs ir tyri. Kiekvienas atomas vibruoja džiaugsmu, o tarpusavy jungiasi meile. Viskas yra šviežia ir prasminga, spinduliuoja beribėmis galimybėmis. Šalia mūsų ir visur pasirodo būtybės. Jos yra vyriški ir moteriški Budos, nesvarbu žino tai, ar ne. Garsai yra mantros, mintys – išmintis dėl vienintelės priežasties, dėl to, kad gali atsirasti.

Jaučiame savo kūną, kuris kondensuojasi erdvėje kaip galia ir džiaugsmas. Suvokiame skirtumą: anksčiau mes BUVOME kūnais, neapsaugotais nuo senatvės, ligų, mirties ir netekčių. Dabar mes TURIME kūnus. Kūnas ir kalba yra sąmoningi įrankiai turtinant kitus. Bet iš tiesų esame ir dabar tą žinome ką tik patirtu aiškiu sąmoningumu, kuris buvo jau tuomet, kai nebuvo formų.

Nusprendžiame išsaugoti šį suvokimą visose gyvenimo situacijose ir norime, kad ką tik patirti geri įspūdžiai taptų beribiai, suteiktų visoms būtybėms vienintelį pastovų džiaugsmą – proto pažinimą.

Views All Time
Views All Time
3562
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!