Giedrius Vidžiūnas; Pamokos planas; Astronomija; Klasės: 12

Darbo anotacija:
Kompiuteris ir kitos naujos informacinės technologijos jau seniai randa savo vietą ne tik mokyklos informatikos, bet ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. Kompiuterinės programos labai paįvairina fizikos pamokas, tačiau fizikos pamokose Interneto naudojimas yra labai ribotas, nes neatitinka įvairių šalių mokymo turinys. Daugelyje paieškos serverių
http://www.search.lt,
http://www.altavista.com,
http://www.hotbot.com,
http://www.yahoo.com,
http://infoseek.go.com/
gausu astronomijos nuorodų. Šiuo metu profilinėje mokykloje astronomijos klausimus prijungus prie fizikos turinio, labai sumažėjo atskirų astronomijos temų nagrinėjimo laikas.

Astronominių dangaus kūnų praktinis stebėjimas

12 klasė, 2 pamokos
Tikslai ir uždaviniai:

Naudojantis žvaigždėlapiu, rasti tuo metu matomas planetas, žvaigždynus ir kitus dangaus kūnus (pvz., DŽP);
Supažindinti mokinius (prieš praktinį užsiėmimą) su kompiuteriniu teleskopu;
Patiems mokiniams išmokti danguje rasti žvaigždynus.

Darbo metodai:
Objektų nuotraukų ir aprašų paieška internete astronomijos pamokose ir individualiai;
Objektų paieška stebint dangų.

Mokinių įgūdžiai ir žinios:
Moka naudotis kompiuteriu ir www paieška;
Teleskopo montavimas ir nustatymas reikiama kryptimi;
Stebėjimų aprašymas.

Turinys:
Mokiniai, naudodamiesi http://www.itpa.lt/dangus/html tinklalapiu bei žinynais, kuriuose nurodytos dangaus koordinatės, grupėmis pasirenka dangaus plotus. Dirbama grupėmis po kelis moksleivius. Jie patys susiskirsto į grupes. Pasirinktas dangaus plotas aprašomas, kad būtų galima jį sulyginti su naktį matomu dangaus vaizdu. Patys mokiniai sąsiuvinyje nusibraižo “dangų”, kuriame pavaizduoti stebėtini objektai. Po to savo vaizdą lygina su kompiuterinio teleskopo vaizdu. Pasirinktą naktį (jei leidžia oro sąlygos) mokiniai stebi dangų ir patys padaro išvadas. Jose turi atsispindėti, kiek abu vaizdai (kompiuterinio teleskopo ir stebėto) skiriasi. Išvadose būtina pažymėti, kodėl šie vaizdai skiriasi. Tame pat interneto tinklalapyje yra nurodyti objektai, kurie matomi žiūronais. Mokiniai patys turi įvairių artinančių žiūronų, todėl galima lyginti ir jais matomus vaizdus. Moksleiviai patys akivaizdžiai įsitikina, kad “tikrai” vaizdai matomi “ne tie”. Kompiuterinis žvaigždėlapis leidžia mokiniui pamatyti jo privalumą, nes sukamasis žvaigždėlapis nėra toks tikslus. Jame matomi tik patys stambiausi dangaus objektai ir klasifikuojamos tik pačios stambiausios žvaigždžių grupės. Kompiuteriniame žvaigždėlapyje galima labai tiksliai fiksuoti visus dangaus objektus ar net jų grupes. Yra galimybė norimą dangaus plotą išdidinti. Tai labai palengvina paiešką.

Dangus stebimas dvi ar tris valandas.

Šaltiniai:

Vadovėliai:

V.Straižys. Astronomija 12.- K., “Šviesa”, 1993.
V.Kaminskas, A.Juška . “Jaunojo astronomo žinynas”.- K., “Šviesa”, 1986.

A.Juška “Saulės šeima”.- V., “Mokslas”, 1985.

“Pažinimo džiaugsmas I”. Enciklopedija.- V., 1989.

Internetas:

http://www.itpa.lt/dangus/html
http://www.star-telegram.com/homes/rmuir/

http://www.explorezone.com/space/tonightsky.htm

http://www.telescope.org/

Views All Time
Views All Time
3131
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!