Giedrius Vidžiūnas (2000 m.); Pamokos planas; Astronomija; Klasės: 12

Darbo anotacija:
Kompiuteris ir kitos naujos informacinės technologijos jau seniai randa savo vietą ne tik mokyklos informatikos, bet ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. Kompiuterinės programos labai paįvairina fizikos pamokas, tačiau fizikos pamokose Interneto naudojimas yra labai ribotas, nes neatitinka įvairių šalių mokymo turinys. Daugelyje paieškos serverių
http://www.search.lt,
http://www.altavista.com,
http://www.hotbot.com,
http://www.yahoo.com,
http://infoseek.go.com/
gausu astronomijos nuorodų. Šiuo metu profilinėje mokykloje astronomijos klausimus prijungus prie fizikos turinio, labai sumažėjo atskirų astronomijos temų nagrinėjimo laikas.

Galaktikos
12 klasė. 1 pamoka
Tikslai ir uždaviniai:

Išmokti naudoti kuo daugiau informacijos šaltinių bei atsirinkti iš jų medžiagą;
Gilinti Visatos sampratą;
Nagrinėti ryšį Visata-Galaktika-Saulė-Žemė-Žmogus.

Darbo metodai:
Paskaita-pamoka;
Diskusijos.

Mokinių įgūdžiai ir žinios:
Suvokia Visatos kilmę;
Tarpžvaigždinės medžiagos sandara;
Sąlygos galaktikoms egzistuoti.

Turinys:
Pirmiausia nagrinėjame sąlygas galaktikoms egzistuoti. Mokiniai jau yra nagrinėję visą astronomijos kursą, todėl jie skiria sąvokas “Visata” ir “begalybė”. Šios pamokos metu labai svarbu suprasti, kuo ir kaip skiriasi Galaktika, žvaigždė, planeta. Didžiausią dėmesį skiriame Paukščių tako galaktikos nuotraukoms. Pabandome “atrasti save” visos Galaktikos nuotraukoje. “Ieškant savęs”, labai svarbu suprasti, kad Saulė ir Žemė Galaktikos sampratoje yra vienas taškas. Galaktikas lyginame pagal esminius požymius. Remiantis fizikos sukamojo kūno dinamika, vyksta diskusija, kodėl yra įvairių rūšių galaktikų. Aptariame žvaigždžių spiečius ir jų grupes.

Šaltiniai:

Vadovėliai:

V.Straižys. Astronomija 12.- K., “Šviesa”, 1993.
V.Kaminskas, A.Juška. “Jaunojo astronomo žinynas”.- K., “Šviesa”, 1986.

A.Juška “Saulės šeima”.- V., “Mokslas”, 1985.

“Pažinimo džiaugsmas I”. Enciklopedija.- V., 1989.

Internetas:

http://www.sorgeweb.com/astronomy/galaxy.html
http://www.lgg.ru/~arhat/space_photo.html

http://www.nea.iki.rssi.ru/~svr

http://www.aao.gov.au/local/www/mackie/atlas/atlas_edu.html

http://crux.astr.ua.edu/pairs.html

Views All Time
Views All Time
4111
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!