Giedrius Vidžiūnas; Pamokos planas; Astronomija; Klasės: 10 12

Darbo anotacija:
Kompiuteris ir kitos naujos informacinės technologijos jau seniai randa savo vietą ne tik mokyklos informatikos, bet ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. Kompiuterinės programos labai paįvairina fizikos pamokas, tačiau fizikos pamokose Interneto naudojimas yra labai ribotas, nes neatitinka įvairių šalių mokymo turinys. Daugelyje paieškos serverių
http://www.search.lt,
http://www.altavista.com,
http://www.hotbot.com,
http://www.yahoo.com,
http://infoseek.go.com/
gausu astronomijos nuorodų. Šiuo metu profilinėje mokykloje astronomijos klausimus prijungus prie fizikos turinio, labai sumažėjo atskirų astronomijos temų nagrinėjimo laikas.

Diskusija “Saulės sistema”

12 arba 10 klasė. 2 pamokos
Tikslai ir uždaviniai:

Skatinti mokinius naudotis pačių rastais interneto šaltiniais;
Išmokti apipavidalinti ir perteikti medžiagą bendraklasiams;
Aktyviai dalyvauti diskusijoje.

Darbo metodai:
Mokiniai grupėmis po 4-5 mokinius patys pasirenka temas, už kurias atsiskaito po mėnesio;
Mokiniai skaito pranešimus ir demonstruoja vaizdus bei nuotraukas TV.

Turinys:
Patys mokiniai grupėse ruošia šešias temas. Vienintelė sąlyga- kuo mažiau naudotis mokytojo nurodytais interneto šaltiniais ir patiems susirasti medžiagos. Vieni pasakoja, kiti rodo nuotraukas ir dalija medžiagą bendraklasiams. Po to atsako į klausimus.

Šaltiniai:

Vadovėliai:

V.Straižys. Astronomija 12.- K., “Šviesa”, 1993.
V.Valentinavičius “Fizika 10”.- K., “Šviesa”, 2000.

V.Kaminskas, A.Juška. “Jaunojo astronomo žinynas”.- K., “Šviesa”, 1986.

A.Juška “Saulės šeima”.- V., “Mokslas”, 1985.

“Pažinimo džiaugsmas I”. Enciklopedija.- V., 1989.

Internetas:

http://sorgeweb.com/astronomy/galaxy.html
http://www.lgg.ru/~arhat/space_photo.html

http://www.nea.iki.rssi.ru/~svr

Bei kiti, kuriais naudojasi atskiros grupės.

Views All Time
Views All Time
3008
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!