Petras Lozda, Alvida Lozdienė; Pamokos planas; Astronomija; Klasės: 10 12

Darbo anotacija:

Norėtume apžvelgti vienos iš kompiuterinių programų panaudojimą astronomijos pamokose. Fizikos ir astronomijos ryšys ypač gražiai atsispindi naujausiuose astronomijos atradimuose, todėl galima vaizdžiai parodyti, kaip fizikiniai tyrimo metodai pritaikomi sprendžiant šiuolaikines astronomijos problemas.
Mūsų mokykloje yra 8 kompiuteriai, sujungti į vietinį tinklą. Šiuo tinklu naudotis yra labai patogu ir paprasta.

Suprantama, būtų daug maloniau tiesiogiai stebėti su mokiniais žvaigždėtą dangų gamtoje. Tačiau Lietuvoje taip mažai giedrų naktų, kad tokių stebėjimų planai lengvai gali virsti tik svajone. Programa “The Sky” puikiai sugeba vaizduoti gražų naktinį dangų kompiuterio ekrane (pasirinktu laiku ir pasirinktoje vietovėje).

Programa “The Sky” apima visus mokyklinės astronomijos kurso skyrius, todėl patogu pabaigus vieną iš jų (pvz.: “Astronominės koordinatės”) vesti apibendrinamąją pamoką, parenkant mokiniams skirtingas užduotis.

Labai plačios programos galimybės nagrinėti Žemės – Mėnulio sistemą. Animaciniais vaizdais parodyti pirmieji skrydžiai virš Mėnulio kraterių, nuleidžiamojo modulio “Erelis” nutūpimas, pirmieji žmonių žingsniai Mėnulyje. Yra video medžiaga, iliustruojanti Saulės dėmes. Serija programos nuotraukų aiškinana šių dėmių raidą kas keletą minučių.

Skyriuje “Žvaigždėtas dangus” vaizdžiai parodyta dangaus sfera ir jos pagrindiniai elementai, žvaigždžių konfigūracijos, žvaigždynų ribos ir įdomesni objektai. Galima “nuimti” ir “uždėti” koordinačių tinklą, keisti stebėtojo geografinę platumą.

Bet kurį žvaigždėlapyje esantį objektą pažymėjus pele galima sužinoti apie visus duomenis apie jį: spektrinę žvaigždės klasę, koordinates, katalogų numerius, ryškį, atstumą iki objekto. Žvaigždėlapyje esančias žvaigždes galima nuspalvinti pagal jų priklausomybę spektrinei klasei.

Programa leidžia gauti informacijos apie įvairiais laiku vykusius ir įvyksiančius Saulės ir Mėnulio užtemimus.

Galima simuliuoti Saulės sistemos planetų judėjimą, parodant jų orbitas, tarpusavio padėtis įvairiose epochose, santykinius greičius. Tai padeda vaizdžiau pademonstruoti Keplerio dėsnių veikimą Saulės sistemoje. Galima peržiūrėti ir atspausdinti Mėnulio fazių kalendorių kiekvienam parinktų metų mėnesiui.

Nagrinėjant skyrių “Saulės sistemos kūnai” dviems mokiniams skiriu bendrą užduotį: pirmasis kaip galima išsamiau apibendrina vieną iš planetų, o jo draugas – tos planetos palydovus (jei mokinys rašo apie Venerą, tai jo draugas – apie kometas, ir atitinkamai, kartu su Merkurijum aprašomi asteroidai). Mokiniai gali demonstruoti puikias Saulės sistemos kūnų nuotraukas.

Skyriuje “Kometos” galima gauti informacijos apie kometų orbitas, jų greičius, periodiškumą.
Baigdami astronomijos kursą skyriais “Galaktika” ir “Visatos evoliucija” galime vaizdžiai parodyti bet kurį iš 360-ies NGC katalogo spalvotų vaizdų, rasti pagrindinius duomenis apie įdomiausius kosminius ūkus, pamatyti begalinio pasaulio įvairovę kompiuterio ekrane, regint ne tik Hablo teleskopu gautus vaizdus, bet ir kitų geriausių pasaulio teleskopų nuotraukas.

Aprašoma programos “The Sky” versija reikalauja bent kuklios operacinės Windows sistemos, bet patogiausia būtų naudotis šiuolaikiniu kompiuteriu, turinčiu daugialypės terpės galimybes, kadangi malonu pasiklausyti, ką kalba astronautai, kildami į kosminę erdvę ir vaikščiodami po Mėnulį.
Programa reikalauja apie 450 MB pastoviosios kompiuterio atmintinės. Dirbant su CD, reikia apie 8 MB laisvos darbinės atmintinės.

Views All Time
Views All Time
3795
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!