Rasa Remeikienė (2000 m.); Pamokos planas; Anglų k.; Klasės: 6

Darbo anotacija:
Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:
– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).
– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.
– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis.
Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis.
Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.
Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Interneto skelbimai ieškantiems draugų

Mokymosi uždaviniai:

Pamokos pabaigoje mokiniai mokės rasti interneto pokalbių svetainę www.mailfriends.com/main.php3, prisistatyti interneto tinklalapyje, palyginti kitų vaikų prisistatymus su savaisiais, pokalbių svetainėje galės patikrinti vadovėlio informaciją apie būdingą įvairių šalių žmonių išvaizdą.

Mokinių motyvacija:

Visiems 10-11 metų vaikams labai aktualu rasti bendraamžių, ypač kitose šalyse, norinčių susirašinėti ir pasidalyti mintimis bei problemomis apie gyvenimą, pomėgius. Internetas suteikia galimybę gyvai bendrauti greitai gaunant atsakymą.

Mokymo metodai:

Individualus darbas. Skaitymas. Panašumų ieškojimas. Rašymo įgūdžių ugdymas.

Mokomoji veikla:

A. Skaitymas

Mokytojas ant lentos užrašo interneto pokalbių svetainės adresą ir įėjimo į internetą eigą (angliškai). Mokiniai pasižymi savo sąsiuviniuose, kaip patekti į tinklalapį:

1.Radus simbolį “e”, du kartus paspausti kairįjį pelės mygtuką;

2.Užrašyti interneto tinklalapio adresą http:/www.mailfriends.com/main.php3;

3. Spausti “Enter”.

B. Paieška ir rašymas

1. Mokiniai pasirenka adresų bazę pagal amžių (11) ir lytį “male” (berniukai) ar “female” (mergaitės).

2. Skaitydami apie patinkančios šalies bendraamžių pomėgius, mokiniai ieško tinkamo draugo.

Mokiniai pasirenka jiems patikusį bendraamžį, perskaitę pateiktus duomenis bei informaciją, paspaudžia kairįjį pelės mygtuką, žymekliu susiranda poziciją “write” ir rašo namuose pasiruoštą tekstą apie save. Mokytojas pataria paklausti naujojo (-osios) draugo (-ės) apie būdingus jų šalies žmonių bruožus. Galimi kiti klausimai: Koks vidutinis tos šalies žmonių ūgis? Kokios spalvos akys vyrauja? Kokios spalvos plaukai? Kokios formos nosis? Kokia odos spalva? Kokie populiariausi mergaičių ir berniukų vardai?

Laiško pabaigoje mokytoja pataria parašyti, kad mokiniai kiekvieną savaitę vieną pamoką dirba kompiuterių klasėje ir tuo metu gali rašyti laiškus.

C. Mokiniai išsiunčia savo tekstą

D. Kalbėjimas ir klausymas

Keletas mokinių perskaito jiems patikusius prisistatymus, rastus interneto tinklalapyje. Kiti mokiniai klausinėja, ką bendraklasiai tikisi sužinoti iš naujų susirašinėjimo draugų apie jų šalies žmones.

E. Įvertinimas

Mokiniai savo interneto prisistatymuose “mailfriends “programos pokalbių tinklalapyje sugeba rasti bendraamžių, gyvenančių įvairiose šalyse, adresus, pastebi, kad kai kurie bendraamžiai iš kitų šalių ( pvz., Markas iš Švedijos) nori susirašinėti angliškai, nors daro labai daug klaidų. Tai padeda kai kuriems vaikams, darantiems klaidų, ir dėl to bijantiems ir vengiantiems kalbėti ir rašyti angliškai, nugalėti savo nevisavertiškumo kompleksą, taip būdingą lietuviams. Mokiniai sugeba parašyti apie savo išvaizdą, pomėgius, gyvenamąją vietą ir gali paklausti apie būdingus kitos šalies žmonių bruožus. Mokiniai pagal sąsiuviniuose sukauptą informaciją gali patarti ir kitiems, kaip ieškoti susirašinėjimo draugų internete.

Views All Time
Views All Time
5603
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!