Iš šio skyriaus sužinojome, kad Dievo Dvasia priklauso Jo protui, tikslui ir jėgai, kurios dėka Jis kuria. Mes pabrėžėme, kad Dvasia ryškiai atskleidžiama mums per Dievo Žodį. Daugelio dabartinių krikščionių problemų priežastis yra viso to neįvertinimas. Kadangi sunku suvokti, kad tokia stipri jėga sudėta į vieną knygą, norisi tikėti, kad be Biblijos egzistuoja ir kita Dievo apsireiškimo žmonėms forma. Mūsų netobula žmogiška prigimtis (Jer 17:9) sunkiai supranta tikrą Dievo Žodžio tiesą (Jn 17:17), daugelis žmonių linkę tikėti kitomis apreiškimo formomis, daug patrauklesnėmis žmogaus protui.

Pateiksime keletą pavyzdžių.

1.Religija (bažnyčia)
2.Kita skelbiama apsireiškimo forma
3.Formos patrauklumas

Jehovos liudytojai
“Sargybos bokšto” bendrijos publikacijos laikomos įkvėptomis.
Nereikia jokių asmeninių pastangų suvokti teisingą Biblijos interpretaciją: visi atsakymai.

Romos katalikybė
Popiežiaus pasisakymai, kunigų nuomonės atspindi Dievo mintis.
Nereikia patiems skaityti Biblijos. Praeityje katalikybė neskatino ir netgi draudė tai daryti. Tikima žmonių žodžiais, neabejojama jų teisumu.

Mormonai
Mormono knyga
Neskatina tikėti Biblijos tiesomis. Mormono knyga siūlo universalaus išsigelbėjimo šansą, tuo metu, kai Biblija sako, kad yra daug žmonių, kurie gyvena ir miršta, neturėdami vilties, nes nebuvo pakviesti.

“Įkvėptieji” krikščionys (“charizmatai”)
“Vidinė šviesa”, jų nuomone, yra Šventoji Dvasia. Tiki, kad jų jausmai teisingi, nes Dievo Dvasia nukreipia ir įkvepia juos kelyje, nesusijusiame su Biblija.

Visa tai pabrėžia Biblijos kaip Dievo Žodžio fundamentalaus priėmimo reikalingumą. Reikia ieškoti tikros žinios josios puslapiuose. Kyla klausimas: “Viena Biblija, daug bažnyčių – kodėl?” Į jį rasime atsakymą, išsiaiškinę, kaip kiekviena bažnyčia įsivaizduoja Dievo Dvasios apsireiškimą, t.y. Jo valią, mokymą, mąstymą, atsižvelgiant į Bibliją.

Jei jūs norite atrasti tikrą bažnyčią, vieną, tikrą tikėjimą ir vienintelį tikrą krikštą (Ef 4:4-6), turite išgirsti aiškų ir stiprų kvietimą – “Sugrįškite prie Biblijos!”

Views All Time
Views All Time
1903
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!