Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Triukšmo prevencijos tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje – Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų programos, akustinio triukšmo leidžiamuosius lygius nustatančios higienos normos svarstymas bei Tarybos veiklos 2006 m. prioritetų nustatymas. Aptartos Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos, Lietuvos triukšmo valdymo ir prevencijos politikos bei triukšmo poveikio žmogaus sveikatai vertinimo aktualijos.

Triukšmo prevencijos taryba – 2005 metais sukurta kolegiali patariamoji LR Vyriausybei atskaitinga institucija, nagrinėjanti triukšmo prevencijos plėtros klausimus ir teikianti pasiūlymus valstybės institucijoms, įgyvendinančioms valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje bei Valstybinę triukšmo prevencijos veiksmų programą. Tarybai vadovauja Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viceministras Rimantas Šadžius.

Tarybos sudėtyje – 25 nariai: Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų pareigūnai, Lietuvos universitetų mokslininkai. Tarybos darbe taip pat dalyvauja įvairių valstybinių ir visuomeninių organizacijų atstovai: Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovas, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovas, Lietuvos akustikų, architektų, higienistų ir epidemiologų, statybos inžinierių sąjungų, Lietuvos savivaldybių, projektavimo įmonių asociacijų atstovai.

Pasak sveikatos apsaugos viceministro Rimanto Šadžiaus, triukšmo prevencijos tarybos veikloje svarbiausiais uždaviniais išlieka konstruktyvus tarpžinybinio koordinavimo derinimas, problemų identifikavimas ir visuomenės informavimo plėtra.

Posėdžio dalyviai, įvertinę SAM sekretoriaus Romualdo Sabaliausko pristatytą Vyriausybei teikiamos Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų programos projektą, išsakė savo pasiūlymus ir rekomendacijas. Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų programos paskirtis – numatyti priemones, kurios padėtų valdyti aplinkos triukšmą ir mažinti jo neigiamą poveikį gyventojų sveikatai. Programos įgyvendinimas numatomas dviem etapais – 2006-2007 m. ir 2008-2012 m.

“Mūsų tikslas – suformuoti aplinkos triukšmo prevencijos sistemos pagrindus šalyje, įdiegti prevencines priemones triukšmui jautriose vietose (gyvenamieji pastatai, asmens sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigos, poilsio namai ir kt.), mažinti bei organizuoti įvairių sričių specialistų mokymus, – teigė R. Sabaliauskas. – Tačiau didžiausią dėmesį skirsime visuomenės informavimui apie triukšmo valdymo ir sveikatos apsaugos nuo triukšmo priemones”.

Vieninga posėdžio dalyvių nuomone, nutarta kitam Tarybos posėdžiui parengti patikslintus Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų programos ir akustinio triukšmo leidžiamuosius lygius nustatančios higienos normos variantus bei triukšmo prevencijos tarybos veiklos 2006 m. planus.

Augant miestams, vystantis pramonei, gausėjant transporto, plečiasi akustinio diskomforto zonos. Specifiniai aplinkos triukšmo taršos šaltiniai – kelių transporto priemonės, geležinkelis, orlaiviai. Susirūpinimą kelia darbo ir gyvenamojoje aplinkoje žmonių sveikatą ir ramybę drumsčiantis triukšmas.

Triukšmo įtaka sveikatos luošinimui – didžiulė. Triukšmas kenkia žmogaus nervų, kraujotakos, virškinimo sistemoms, silpnina organizmo imunitetą. Remiantis Lietuvos visuomenės sveikatos specialistų nuomone, aplinkos triukšmas yra rimta problema šalyje. Sveikatos apsaugos ministerija kviečia visas valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus vienyti pastangas, siekiant pažaboti triukšmą Lietuvoje.

Views All Time
Views All Time
8798
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!