Albinas Pilipaitis

1. V.Dvareckas, A.Gaigalas, V.Gerulaitis, R.Morkūnaitė, A.Pilipaitis. (1999) Merkio baseino reljefo kartografavimo klausimu. Lietuvos teminė kartografija atkūrus valstybingumą. Vilnius, 1999. p. 66-78.

2. Pilipaitis A. (1999) Lietuvos teminės kartografijos vystymosi progresyvūs ir ireguliarūs aspektai. Lietuvos teminė kartografija atkūrus valstybingumą. Vilnius, 1999. p. 4-8.

3. Pilipaitis A. (2000) Geografinės aplinkos dimensija Lietuvos nacionaliniame atlase (Dimension of the geographic environment in the national atlas of Lithuania). Geografijos metraštis. 2000. T 33. P. 471-474.

4. Beconytė G., Pilipaitis A. (2001) Komunikacinių ryšių kaita Lietuvos kulturos paveldo kartografines informacijos kaupimo sistemoje (Changes in communicational relationships within the cartographic information system of Lithuanian cultural heritage). In: Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva: Vilnius, “Savastis”, p. 55–61, in Lithuanian

5. Beconytė G., Pilipaitis A. (2002). Lietuvos nacionalinio atlaso kūrimo strategija. Geodezija ir kartografija (Geodesy and Cartography), Vilnius, Technika, 2002, XXVIII, Nr. 3 (spaudoje), in Lithuanian

Giedrė Beconytė

1992–2000
Redaguojamuose prestižiniuose mokslo leidiniuose:
1. Beconytė G. (1993) Lietuvos miestų aplinkos kokybės faktorinė analizė. Geografija (Geography) 29.

2. Beconytė G. (1997). Duomenų bazė kartografiniame projekte. Klasikinis gyvavimo ciklo modelis. Geografija (Geography) 33.

3. Beconytė G. (2000).Teminės kartografijos kūrinių projektavimo paradigmos ir principai (Paradigms and principles of thematical map design). Geodezija ir kartografija (Geodesy and Cartography), XXVI, Nr.2, p.133-139, in Lithuanian

4. Beconytė G. (2000). Three models of thematical map design. Geografija (Geography) 36(1)

Kituose leidiniuose

5. Beconyte G. (1999). Informacijos modeliavimas ir duomenų bazė kartografiniame projekte (Information modelling and database in a cartographic project). Lietuvos teminė kartografija atkūrus valstybingumą. Vilnius, p.139-147.

2000–2002
Straipsniai
Redaguojamuose prestižiniuose mokslo leidiniuose:

1. Beconytė G. (2000).Teminės kartografijos institucijos informacinės sistemos raida (The development of institutional information system for thematic mapping). Geografijos metraštis (Geography Yearbook), 2000, XXVIII, p.402-412, in Lithuanian

2. Beconytė G. (2001). Requirements in thematic cartography. Geografija (Geography) 37(2), Vilnius 2001, p. 47-52

3. Beconytė G. (2002). Methodological problems of cartographic representation: human-centered approach}. Geodezija ir kartografija (Geodesy and Cartography), Vilnius, Technika, 2002, XXVIII, Nr. 2, p.65-69

4. Beconytė G. (2002). Reikalavimų inžinerija teminėje kartografijoje (Requirement engineering in thematic cartography). Geodezija ir kartografija (Geodesy and Cartography), Vilnius, Technika, 2002, XXVIII, Nr. 4 (spaudoje), in Lithuanian

5. Beconytė G., Pilipaitis A. (2002). Lietuvos nacionalinio atlaso kūrimo strategija. Geodezija ir kartografija (Geodesy and Cartography), Vilnius, Technika, 2002, XXVIII, Nr. 3 (spaudoje), in Lithuanian

6.

7.

Kituose leidiniuose

8. Beconytė G., Pilipaitis A. (2001) Komunikacinių ryšių kaita Lietuvos kulturos paveldo kartografines informacijos kaupimo sistemoje (Changes in communicational relationships within the cartographic information system of Lithuanian cultural heritage). In: Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva: Vilnius, “Savastis”, p. 55–61, in Lithuanian

Pranešimai konferencijose

1. Beconytė G. “Visualisation within the paradigms of thematic mapping” – poster at the EURESCO conference “Geovisualization” in Albufeira, Portugal, 9—14 March 2002

2. Beconytė G., Pilipaitis A. (2002) Lietuvos nacionalinio atlaso kūrimo strategija. Pranešimas 5 tarptautineje konferencijoje “Aplinkos inžinerija”, VGTU, Vilnius, 2002 m. gegužės 23-24 d.

4. Beconytė G., Česnulevicius A. Theoretical and Thematical Cartography in Lithuania – paper presented at the seminar “Selected problems of Theoretical Cartography” in Gdansk, Poland, 19–21 July, 2002

5. TWELVE YEARS OF THEMATICAL CARTOGRAPHY IN LITHUANIA: PRINCIPAL PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

Views All Time
Views All Time
3957
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!