Iki gegužės 1 d. privalo 2002 metų turtą ir pajamas deklaruoti asmenys, kuriems ši pareiga nustatyta 1996 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymu Nr. I-1338 (2000 12 20 įstatymo Nr. IX-96 redakcija; Žin., 2000, Nr.113-3605).

Kaip ir ankstesniais metais, savo turtą ir pajamas privalo deklaruoti politikai, valstybės tarnautojai, ūkio subjektų vadovai, pavaduotojai ir kiti įstatyme išvardyti asmenys.

Gyventojai, 2002 metais suteikę juridiniams, fiziniams asmenims paskolas, kurių suma per kalendorinius metus didesnė kaip 10000 litų, arba padovanoję dovanas (pinigais arba natūra), kurių suma per kalendorinius metus didesnė kaip 10 000 litų, savo turtą ir pajamas pradeda deklaruoti nuo tų kalendorinių metų, kuriais suteikė paskolas arba padovanojo dovanas. Jie tampa nuolatiniais deklaruotojais. Todėl tie gyventojai, kurie didesnes kaip 10 000 litų dovanas padovanojo ar didesnes kaip 10 000 litų paskolas suteikė 2000 metais (po 2000 m. rugpjūčio 8 d.) ar 2001 m., jie turi teikti turto ir pajamų deklaracijas ir už 2002 metus. Ši prievolė nustatyta tik tiesioginiams skolintojams ir dovanotojams, bet ne jų šeimos nariams. <...>

Views All Time
Views All Time
2017
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!