Klausimas:
Esu išsiskyrus prieš 8 metus, turtas buvo padalintas perpus, tame tarpe ir butas: man atiteko 3 kambariai, vyrui 1 kambarys. Dabar aš noriu parduoti savo butą. Vyras kartu pardavinėti atsisako. Kiek žinau, prieš parduodant butą, aš turiu gauti buvusio vyro sutikimą, arba atsisakymą nuo mūsų buto dalies. Mes radom klientą buto pardavimui, bet buves vyras visapusiškai vengia pasirašinėti atsisakymą: tai jis komandiruotėse arba dar kokios nors priežastys. Ar imanoma kaip nors priverstiniu būdu iš vyro išgauti tą atsisakymą; ar galima parduoti butą be jo dalyvavimo? Nes tai jau ne pirmas kartas, kai dėl jo kaltės, mes negalim niekaip parduoti buto.

Atsakymas:
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.79 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių.

CK 4.79 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad dalies, esančios bendrąja nuosavybe, pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, apie tai pranešama per notarą. Kai kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendina per vieną mėnesį, o į kitą daiktą – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturčių susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.

Pažymėtina, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Toks atidalijimas įmanomas tik teisminiu būdu. CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.

Views All Time
Views All Time
3004
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!