Tag archives for Teisė

Kas gali paneigti, kad – teisininkai ruošiami principu, kad už pinigus galėtų ir velnią išteisinti ?

Nacionalinė dujų, elektra ir šilumos vartotojų gynimo lyga vykdė apklausą, kurioje domėjosi: Ar pasitikite Lietuvos teismais, ginant viešąjį interesą - vartotojų teises ir ekonominius interesus ? (Apklausos laikotarpis 2006-07-17 - 2006-09-07). 7 % apklausos dalyviai atsakė, kad pasitiki, 1%- atsakė,…
Plačiau >>

Žmogaus teises D. Budrevičienės atleidimo iš darbo byloje sunku apginti, nes Krekenavos agrofirmos vadovybė primeta teismui savo taisykles

Šiandien Panevėžio miesto apylinkės teisme turėjo būti nagrinėjamas Dalios Budrevičienės ieškinys dėl neteisėto atleidimo iš Krekenavos agrofirmos. Kartu su D. Budrevičiene byloje dalyvauja Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas, advokatas Kęstutis Čilinskas. Jis, vykdydamas Instituto įsipareigojimą teikti pagalbą D. Budrevičienei,…
Plačiau >>

Faktinių aplinkybių konstatavimo paklausa kasmet padidėja po kelis kartus

Sparčiai auga antstolių atliekamo faktinių aplinkybių konstatavimo paklausa. Šios rūšies teisines paslaugas Lietuvos antstoliai teikia nuo 2003 metų, kai tapo privatūs. Jeigu pirmaisiais privačios veiklos metais faktines aplinkybes antstoliai konstatavo 310 kartų, tai 2004 metais ši paslauga buvo suteikta jau…
Plačiau >>

Buvęs teisingumo ministras dirbs advokatų profesinėje bendrijoje

Vilnius, lapkričio 18 diena. Vienas iš naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso autorių, buvęs teisingumo ministras Gintautas Bartkus tapo advokatų profesinės bendrijos partneriu. Jam, kartu su advokatu Gyčiu Kaminsku prisijungus prie advokatų kontoros „Jurevičius, Balčiūnas ir partneriai“ bei atsižvelgus į įstatymo…
Plačiau >>

Briuselio Konvencija ir jos įtaka tarptautinei privatinei teisei

Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą aktas skelbia: „Nuo įstojimo dienos pirminių Sutarčių ir prieš įstojimą institucijų ir Europos centrinio banko priimtų aktų nuostatos naujosioms valstybėms narėms yra privalomos ir tose valstybėse taikomos tose Sutartyse ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis.“…
Plačiau >>

Nesąžiningos konkurencijos veiksniai

* savavališkas naudojimas žymens, kuris panašus ar tapatus į bet kurį ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą. Jei tai sukelia painiavą su kitais ūkio subjektais. * ūkio subjektų klaidinimas pateikiant klaidingą informaciją (neteisingą, nepagrįstą): prekių, kiekį, kokybę, būdą, kainą, vartojimą,…
Plačiau >>

Teisės, kaip “to, ką daro teismai”, samprata

Šią sampratą taip pat išvystė amerikiečiai. Jos pagrindas – skeptiškumas teisės mokslo atžvilgiu. Teisės teorijoje manipuliuojama sąvokomis, kurios nesuprantamos paprastiems žmonėms, bei teisės praktikams. Todėl teisės mokslui vertėtų remtis praktika, o ne teisės filosofija. Teisė turėtų būti labiau empiriška –…
Plačiau >>

Konkurencija ir jos reguliavimas LR

Konkurencija turi būti sąžininga. Konkurenciją reglamentuoja LR Konkurencijos įstatymas. Šio įstatymo pagr. tikslas- saugojama sąžiningos konkurencijos laisvė LR. Reglamentuoja konkurenciją ribojančių ar galinčių riboti institucijų, ūkio subjektų veiklą, nesąžiningus konkurencijos veiksmus, kontrolės pagrindus. Šis įstatymas taikomas visiems ūkio subjektams, nesvarbu,…
Plačiau >>
Mokslas

Teisės, kaip valstybės politikos, samprata

Visiška idealiosios teisės sampratos priešprieša yra teisės, kaip valstybės politikos, samprata. Ši samprata turi keletą atmainų. Viena jų – teisė, kaip klasės valios išraiška. Šią sampratą pagrindęs nekalbėjo tiesiogiai apie teisę, tačiau jo apmąstymuose galima išskirti tris pagrindinius dalykus –…
Plačiau >>

Tariamos ir apsimestinės sutartys

Kada nėra išreiškiama tik vaizduojama, kad sutartis sudaroma, tačiau teisės ir įsipareigojimai neprisiimami. Sutartis negalioja nuo pat sudarymo momento. Apsimestinės sudaromos, kada viena sutartimi siekiama pridengti kitą sutartį. Apsimestine sutartimi pridengiama tikroji sutartis (pvz. vietoj dovanojimo sudaroma pirkimo-pardavimo). Sudaromos, siekiant…
Plačiau >>