Tautinės mažumos 20a. Lietuvoje

Rusai – daug šios tautybės žmonių apsigyveno Lietuvoje po 2 pas. karo, į Liet., iš TSRS buvo siunčiami valdininkai, kariškiai specialistai iki 1990 jie turėjo labai plačias teises, jie labai skyrėsi nuo savo tėvynainių, atkeliavusių į Liet. anksčiau. Veikia rusų mokyklos, darželiai, sudarytos sąlygos įsigyti aukštąjį išsilavinimą. Kaip ir iki karo tautinė mažuma nejautė jokios diskriminacijos, jeigu buvo susiaurinta sąžinės laisvė, tai dėl to, kad tai vyko visoje Rusijoje. Po 1990 kai kurie rusai priėmė Liet. pilietybę, kai kurie pasitraukia į Rusiją. Iš Rusijos pusės Liet. vyriausybei priekaištų yra tikrai mažai. Liet. kalbos įstatymas – tai ne nacizmo pasireiškimas.

Žydai – iki karo gausiausia tautinė mažuma. Iki 26 m perversmo turėjo visišką kultūrinę autonomiją, po perversmo jie jaučia tam tikrą spaudimą, antisemitizmo propagandą. Žydai labai aktyvūs Liet. vidaus ir užsienio politikoje. 300 žydų buvo Lietuvos savanoriai, labai rūpinasi krašto ekonomika, tarptautinėse organizacijose kelia Vilniaus grąžinimo klausimus. 1941 prasideda žydų genocidas Lietuvoje. Getai miestuose, žydų žymėjimas 6-kampėm žvaigždėm. Apie 220 tūkst. žydų sunaikinta., sugriautos sinagogos, uždarytos rabinų mokyklos. Yra faktų liudijančių, kad lietuviai žudė žydus. Dabar tai nėra gausi mažuma, nes 1980 prasidėjo masinė žydų trauka į Kanaaną, didžiausia organizacija Vilniuje, jai vadovauja Emanuelis Zingeris. Vilniuje yra atkurta sinagoga.

Lenkai – daugiausia gyvena Vilniuje ir Vilniaus krašte, tarybiniais metais turėjo savo mokyklas, vystė savo kultūrą, šiandien sąlygos mažai pasikeitusios. Lietuvių akimis žiūrint lenkai turi visas teises. Tačiau lenkų frakcija seime ir patys lenkai kaip tautinė mažuma dažnai skundžiasi savo padėtimi, ypač dėl valst. kalbos statuso. Šitą klausimą reikia spęsti nuolat lyginant jų padėtį su lietuvių padėtimi Lenkijoje.

Straipsniai 1 reklama

Totoriai, karaimai – 1987 šventė savo 600 jubiliejų nuo atsikraustymo į Lietuvą. Šios mažumos gerai sutaria su Liet. tauta turi veikiančias keneses ir mečetes. Gyvuoja ištisi šių mažumų kaimai Vilniaus, Alytaus rajonuose. Visoms tautinėms mažumoms atstovauja tautybių komitetas, kuriam atstovauja karaimė Galina Kvebeckaitė. Lietuvoje demokratiškai sprendžiami tautinių mažumų klausimai.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

[ca-sidebar id="24091"]