Žemės ūkis – 1922 metais pradėta vykdyti žemės ūkio reforma, 20000 mažažemių gauna žemės, kuriasi apie 40000 naujakurių ūkių. Apie 60% Liet. žemės pertvarkoma pagal reformos įstatymą. Vietoj 3-laukės sistemos įvedama daugialaukė, kas met vyksta melioracijos darbai, visa per tą laiką numelioruojama apie ½ mln. hektarų. Padaugėja žiemkenčių plotų, atsiranda cukriniai runkeliai, kukurūzai, vyksta žemės ūkio kooperacija: “Lietuvos Ūkis”,“Maistas” “Pieno centras”. Dotnuvos žemės ūkio akademija iki 40 metų išleido 2 ½ tūkst. specialistų. Veikia 9 žemės ūkio mokyklos. Intensyviai pradedamos naudoti mineralinės trąšos, derlingumas išauga iki 9-12 cnt. iš ha. Duoninių javų užtekdavo prasimaitinti valst. ir dar šiek tiek eksportuodavo. Labai daug išveždavo pieno ir mėsos, pastoviai 4 vietoje Europoje. Problemų būdavo tik su smulkiais ūkiais iki 10 ha. Tokių buvo apie 45%, tai rodo, kad pradėta 22 reforma nebuvo užbaigta, žemių paskirstymas žmonėm neproduktyvus, nerentabilus.

Pramonė – : 1930 Liet. svarbiausia perdirbamoji maisto pramonė(mėsos, pieno, muilo, cukraus fabrikai). 1939 Liet. buvo 80 tekstilės pramonės įmonių, apie 70% reikalingų audinių pasigamindavo viduje. Veikė 2 stambūs avalynės fabrikai, stiklo fabrikas Panevėžyje. 33 pastatytas Petrašiūnų popieriaus fabrikas. Vienas didžiausių laimėjimų – stabili valiuta.

Labai daug nuveikta kultūros ir švietimo srityje. 6 kartus išaugo kiekis lankančių pradines mokyklas, 30 įvestas privalomas pradinis mokslas, tik 6% gyventojų neraštingi. Veikė 62 gimnazijos, 27 progimnazijos, 146 spec. mokyklos, nemažai mokyklų skirta tautinėms mažumoms. 1922 atidarytas Kauno universitetas, kuris išleido apie 4000 specialistų. Studentai dažnai tęsdavo mokslą užsienyje. 38 išleista 1300 pavadinimų knygų, leidžiami 159 laikraščiai ir žurnalai, 35 pradėta kurti Liet. enciklopedija. Garsūs žmonės – Jablonskis, Būga, Ivanauskas, Sruoga, Cvirka, Brazdžionis, Putinas. 19 pradėjo veikti pirma opera Kipras Petrauskas Trūko gydytojų, aukštame lygyje sportas.

Views All Time
Views All Time
11022
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!