Augustino Rotundo politinė programa

Augustinas Rotundas buvo Žygimanto Augusto sekretorius ir Vilniaus miesto vaitas. Jis išvertė antrąjį Lietuvos Statutą, o Liublino seime buvo išrinktas į komisiją trečiajam Lietuvos Statutui parengti. Be to jis buvo įžymus teisininkas gynęs Lietuvos valstybinį savarankiškumą.

Rotundas savo pasiūlimus pateikė Lietuvos Statuto vertime į lotynų kalbą prakalboje. Šioje prakalboje įrodinėjama, kad lietuviai turėtų vartoti lotynų kalbą rašto reikalams, ja leisti krašto įstatymus. Tuo jis stengėsi įkalbėti Lietuvos feodalus dažniau vartoti lotynų kalbą.

Dar vienas A. Rotundo aukštinamų Lietuvos bruožų buvo jos valdymas. Jis teigė, kad geriausias valdovas yra tas kuris, jau gimė valdovu, o ne buvo išrinktas. Taip jis parodo koks priešingas yra Lietuvos ir Lenkijos valdymas bei feodalų politinės pažiūros. Svetimu A. Rotundas laikė ne tik laisvai lenkų renkamą valdovą, bet ir jų garbinamą bajorų laisvę, kuri pavertė bajoriją išskirtiniu, privilegijuotu luomu. Jis teigia, kad visiems turėtų galioti vienodi įstatymai. Taip pat A. Rotundas įsitikinęs, kad Kristuje suvienytą, dorą, teisingą, laisvą Vytauto laikų Lietuvą baigia pražudyti kraštan atklydę ydingi lenkų papročiai, mat jiems būdinga anarchija, panieka valdovui. Tad A. Rotundas klausia, ar gali būti kas nors tarp tokių skirtingų tautų. Šiuo klausimu jis pareiškia savo nuomonę ir pažiūras į uniją kurią siekiama pasirašyti.

Straipsniai 1 reklama

Be to A. Rotundas laiškuose lotynų kalba smerkė reformaciją ir pateikė žinių apie jos plitimą, aukštino katalikų dvasininkiją, kritikavo visuomenės ydas, ragino stiprinti valstybę, karinę galią, plėsti švietimą.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *