Didėjant advokatų skaičiui, jų paslaugos tampa vis prieinamesnės visuomenei. Tai šiandien pažymėjo teisingumo ministras Vytautas Markevičius, priimdamas 15 naujų advokatų priesaiką.

“Linkiu sėkmės ir tvirtybės pasirinkusiems kelią ginti žmonių teises ir teisėtus interesus”, – ketvirtadienį kalbėjo teisingumo ministras Vytautas Markevičius naujai prisiekusiems advokatams. Beveik visi prisiekę advokatai liks dirbti Vilniuje ir tik vienas numatęs dirbti Panevėžyje. Beje, dalis naujų advokatų anksčiau dirbo teisines paslaugas teikiančiose įmonėse.

DIDĖJA KONKURENCIJA TARP ADVOKATŲ

V.Markevičius priminė, jog didėjanti konkurencija tarp advokatų verčia nuolatos kelti savo kvalifikaciją ir dirbti kuo efektyviau. Be to, pernai pakeitus ir papildžius Advokatūros įstatymą sureglamentuota Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų teisė verstis advokato praktika Lietuvoje. Įsigaliojus šiam įstatymui, teisę verstis advokato praktika Lietuvoje turės ES valstybių narių teisininkai, turintys savo valstybės kompetentingos institucijos suteiktą teisininko profesinį vardą, nurodytą Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše. Lietuva gali būti ypač patraukli šalis kitų valstybių advokatams, teikiantiems teisinę pagalbą verslo klausimais. Todėl Lietuvos advokatai turėtų ruoštis galimai konkurencijai.

Be naujai prisiekusių advokatų šiuo metu Lietuvoje praktikuojančių advokatų sąrašuose jau yra 1019 advokatų. Jų veiklą reglamentuoja Advokatūros įstatymas, Lietuvos advokatūros statutas. Taip pat jie privalo laikytis Advokatų profesinės etikos kodekso.

LIETUVOS ADVOKATAI TURĖS NAUJĄ ĮSTATYMĄ

Dar šių metų sausį Vyriausybė nutarė teikti Seimui naują Advokatų veiklos įstatymo projektą. Teisingumo ministro sudarytos darbo grupės parengtas projektas teikiamas kartu su įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektu.

Advokatų veiklos įstatymas parengtas siekiant išspręsti praktines problemas dėl teisinių paslaugų teikimo. Todėl šiame įstatymo projekte pateikta teisinių paslaugų sąvoka, konkrečiai suformuluoti teisinių paslaugų teikimo subjektai ir teisinių paslaugų teikimo ribos. Įstatymu taip pat patikslintas advokatų nepriekaištingos reputacijos apibrėžimas, nepriekaištingą reputaciją suderinant su naujojo Baudžiamojo kodekso sąvokomis bei sprendžiant praktikoje iškilusias problemas dėl etikos kodekso normų taikymo asmenims, norintiems tapti advokatais.

Advokatų veiklos įstatyme išskirta advokato statuso turėjimas ir teisė užsiimti advokato veikla. Nustatytas advokatų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas ir aiškiai sureglamentuotos jo sąlygos.

Be to, siūloma nustatyti tris advokatų veiklos formas. Todėl ateityje advokatai galės rinktis vieną iš trijų alternatyvų: veikti nepriklausomai (individualiai), veikti partnerystėje neįsteigiant juridinio asmens bei įsteigiant juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją. Pastaroji advokatų veiklos forma yra visiškai nauja Lietuvos teisinėje sistemoje. Tokia veiklos forma yra nustatyta daugelyje Europos valstybių Pasirinkta speciali juridinio asmens forma, kadangi dėl advokatų veiklos specifikos netinka tradicinės Lietuvoje jau esamos juridinių asmenų teisinės formos.

Kaip žinia, nemažai advokatų turi padėjėjus, todėl advokatų padėjėjų institute padaryti esminiai pakeitimai dėl padėjėjo praktikos atlikimo termino, galimybės teikti teisines paslaugas, atstovauti teismuose. Patiems advokatams ypač svarbios patikslintos jų teisės ir pareigos, nustatytos veiklos garantijos.

Views All Time
Views All Time
2041
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!