Fiziniai ir juridiniai asmenys gamindami ir teikdami prekes ir paslaugas, jas žymi ženklais, kurie registruojami valstybiniame patentu biure. Bet koks žymuo, kurio paskirtis vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių, ar vieno asmens teikiamas paslaugas nuo kito asmens teikiamų paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai, laikomas žyminiu galinčiu būti ženklu (žodžiai, asmenų pavardės raidės, skaitmenys, emblemos, piešiniai, erdvinės formos, spalva, jų derinys, išdėstymas, bet koks anksčiau minėtų žymenų derinys).

Žymeniu nepripažįstamas ženklas, jei neturi skiriamojo požymio, taip pat įprastai parašytos raidės, skaičiai, ženklai, nusistovėjusioje tvarkoje tapę bendriniais, žymenys, kurie žymi tik rūšį, vertę, kiekį, kokybę, kilmės sritį (prekės) taip p žymenys, kurie prieštarauja moralei. Prekių ir paslaugų ženklais negali būti ženklai, kurie panašūs į LR herbą, vėliavą, pavadinimą, antspaudus, taip pat ir kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų. Neregistruojami ženklai, kurie panašūs į jau registruotus. Norintys fiziniai ir juridiniai asmenys įregistruoti ženklą turi paduoti prašymą patentų biurui. Paraiška t.b. paduodama lietuvių kalba. Ten visa eilė dokumentų (prekių, paslaugų sąrašas, ženklas ir t.t.). Yra atliekama paraiškos ekspertizė. Jei ji atitinka reikalavimus, įregistruojama. Po to atliekama pareikšto ženklo ekspertizė. Atlikus ekspertizę nustatoma, kad ženklas atitinka reikalavimus, tuomet jis registruojamas LR paslaugų ir prekių ženklų registre. Apie tai skelbiama patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Vidinis ginčo sprendimo biuras. Patentų skyriuje yra vietinis apeliacinis skyrius. Tik po to galima kreiptis į teismą. Per 3men po ženklo registravimo galima užprotestuoti ženklą (suinteresuoti asmenys). Kaip protestas atmetamas, yra išduodamas prekių įgaliojimas paslaugų ženklo administracinis liudijimas. Pradinis ženklo galiojimo terminas- 10metų nuo paraiškos padavimo. Po to g.b. pratęsiamas kiekvieną kartą ne ilgiau 10m. Registruotas ženklas galioja tik toms prekėms ir paslaugoms, kurios nurodytos liudijime. Jei norima jį išplėsti, tai reikia paduoti naują paraišką. Įregistravęs ženklą jo savininkas įgyja teises. Be jo sutikimo negali vartoti veikloje žymens, kuris tapatus įregistruotam ženklui tokioms pat prekėms ir paslaugoms.

Ženklo vartojimu laikoma prekės ir paslaugos įpakavimo žymėjimas, prekių importas, eksportas, žymens vartojimas komercinėje veikloje, reklamoje ir kt.
Įregistruotą ženklą gali parduoti pagal sutartį visai ar iš dalies, kartu su veikla ar be jos, ženklas gali būti perduodamas vienai, kelioms ar visoms prekių ir paslaugų klasėms ženklinti. LR netaikomi jokie teritoriniai ribojimai. Bet kurio suinteresuoto asmens reikalavimui prekės ženklas teismo sprendimu g.b. pripažintas neatitinkantis įstatymo reikalavimų ir tokio ženklo registracija pripažįstama negaliojančia. Teismas priėmęs sprendimą ženklo registracija pripažinti negaliojančia, išsiunčia sprendimo nuorašą valstybiniam patento biurui. Jis išregistruojamas ir apie tai paskelbiama biuletenyje. Jei pasibaigė ženklo galiojimo terminas, tai tada tam pačiam ženklui įregistruoti g.b. pateikta nauja paraiška. Ją gali duoti buvęs ženklo savininkas bet kuriuo metu nuo tos dienos kai nustojo ženklo registracija galioti, jei kitas asmuo nepadavė naujos paraiškos. Bet kitas asmuo gali paduoti paraišką buvusiam registracijos ženklui, tik praėjus 3m po ženklo registracijos termino pabaigos. Dėl ženklų gali kilti ginčai. Pirmiausia nagrinėja patento biuro apeliacinis skyrius (dėl ženklo registracijos, kurie kyla iki ženklo liudijimo išdavimo) ir antra- Vilniaus apygardos teismas (dėl apeliacinio skyriaus sprendimo atsisakyti įregistruoto ženklo ir išduoti liudijimą, ženklo registracijos ir išduoto liudijimo pripažinimo negaliojančiu, ženklo registracijos panaikinimo).
Teismas pagal ženklo savininko ieškinį gali priimti sprendimą nutraukti bet kokius veiksmus pažeidžiančius savininko teises. Pagal ženklo savininko nuostolį teismą g priimti sprendimą dėl žalos atlyginimo, padaryto neteisėtais veiksmais. Taip teismas gali atstatyti padėtį, kuri buvo iki pažeidimo ir nutraukti teisę pažeidžiančius veiksmus. Tai gali daryti konfiskuodamos, sunaikindamos neteisėtai naudojamus ženklus, priemones, įrengimus jiems gaminti ir prekes, kai neteisėto ženklinimo negalima nuo jų pašalinti.

Registruoto ženklo savininkas g raštišku prašymu kreiptis į muitinę, kad ši garantuotų prekės ženklo savininko teisių apsaugą. (t.y. sulaikyti per sieną gabenamas prekes su tokiu ženklu). Jei tai padaryta nepagrįstai jis atlygina nuostolius.

Ženklo registracija panaikinama: 1. Jei prašo savininkas, 2. Kai pasibaigia registracijos terminas ir jis nepratęsiamas 3.Teismo sprendimu.

Views All Time
Views All Time
3818
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!