NVPB indeksų LITIN skaičiavimas

NVPB indekso skaičiavimo metodika parinkta naudojantis Tarptautinės Finansų Korporacijos (IFC) metodologija, pritaikyta indeksų sudarymui kylančiose VP rinkose.

Tai yra kainos tipo indeksas, kuris atspindi dominuojančių VP kainų pasikeitimų antrinėje rinkoje kryptį bei dydį ir išreiškia jų dinamiką per tam tikrą laiko tarpą. Jo pagrindinis skirtumas, palyginus su kai kuriais kitais indeksais, yra tas, kad jis neatspindi VP apyvartos pokyčių ir jokie su dividendais susiję pakeitimai jame nėra atliekami. Į indekso bazę neįtraukiami investicinių akcinių bendrovių VP.

Akcijų indeksai

Straipsniai 1 reklama

Indeksas, skaičiuojamas antrinei akcijų rinkai, atsižvelgia į išleistų VP skaičių, t.y. bet kuri emisija, įtraukta į indekso skaičiavimo bazę, turi nustatytą svorį, proporcingą jos rinkos kapitalizacijai (kapitalizacija – emisijos dydžio vienetais sandauga su tos emisijos akcijos rinkos kaina). Pats indeksas išreiškia santykį tarp akcijų kapitalizacijų sumos tam tikru laiko momentu ir tų pačių akcijų kapitalizacijų sumos pradiniu indekso skaičiavimo momentu, t.y. bazinės kapitalizacijos. Indeksas išreiškiamas punktais. Pradiniu indekso skaičiavimo momentu indekso vertė yra prilyginama 1000.

Pakeitimai

Į indekso skaičiavimo bazę gali būti įtrauktos tik paprastos vardinės akcijos. Nei privilegijuotos akcijos, nei investicinių akcinių bendrovių emisijos, nei teisės į indekso bazę neįtraukiamos. Vieno emitento skirtingos emisijos į indeksą įtraukiamos kaip skirtingos akcijos.
Pakeitimai šio indekso sudėtyje atliekami šiais atvejais:

• padidėjus arba sumažėjus indekse esančios emisijos akcijų skaičiui (emisijos skaidymas, emisijų asimiliacija);

• Biržos valdybos sprendimu pakeitus emisijas indekso sudėtyje.

VP, esantiems Oficialiame sąraše yra skaičiuojamas indeksas LITIN. Šis sąrašas sudarytas 1997 m. balandžio 7 d., nuo tos dienos yra skaičiuojamas ir indeksas. Pradiniu jo skaičiavimo momentu LITIN bazėje buvo keturi VP. Nuo 1999 m. birželio mėn. indekso bazę sudaro: AB bankas Hermis (10057), AB Vilniaus bankas (10134), Biržų akcinė pieno bendrovė (10923), AB Kalnapilis (10545), AB Rokiškio sūris (10037), AB Snaigė (10927) ir AB Utenos trikotažas (10932). Indeksas skaičiuojamas kiekvieną prekybos sesiją.

Į LITIN-A indekso bazę įtraukiami Einamojo prekybos sąrašo emitentų VP. Indeksas skaičiuojamas nuo 1996 m. sausio 2 d. 1996 m. pabaigoje šio indekso bazėje buvo 34 emitentų VP, 1997 m. pabaigoje – 48 VP, 1998 m. birželį indeksą sudarė 56 bendrovių VP, 1998 pabaigoje šis skaičius sumažėjo iki 53. 1999 birželio 1 d. indekso bazę sudarė 50 emisijų, o rugpjūčio 1 d. – 48. Indeksas skaičiuojamas kiekvieną prekybos sesiją.

Pagal tą pačią metodiką nuo 1996 m. sausio 2 d. yra skaičiuojamas indeksas LITIN-G visiems Biržoje kotiruojamiems VP (VP, įtrauktiems į Oficialųjį ir Einamąjį prekybos sąrašus, bei 14 nelistinguojamų VP). 1996 m. pabaigoje šio indekso bazėje buvo 86 VP, 1997 m. pabaigoje – 179, o 1998 m. birželio 1 d. – 66, 1998 m. pabaigoje – 63, 1999 rugpjūčio 1 d. – 69 VP. Anksčiau indeksas buvo skaičiuojamas du kartus per savaitę, o nuo 1998 m. liepos 1 d. – kiekvieną prekybos dieną.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

„Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *