Indeksas LITIN-10 yra kainų tipo indeksas, kurį skaičiuojant nėra įvertinami: akcijų apyvartos, emisijos dydžiai, kapitalizacijos, su dividendais susiję pakeitimai.

Akcijų įtraukimas į indekso bazę yra administruojamas Biržos valdybos sprendimu kas ketvirtį. Indekso bazė sudaroma iš 10-ties aktyviausiai prekiaujamų Biržoje akcijų. Bet kurios emisijos akcijų, įtrauktų į indekso skaičiavimo bazę, skaičius nustatomas sekančiu būdu: kiek tos emisijos akcijų galima įsigyti indekso bazės sudarymo dieną už tos dienos rinkos kainą. Vienos emisijos akcijų įsigijimo suma lygi 1000 Lt.

Akcijų kainų indeksas LITIN-10 skaičiuojamas nepertraukiamos prekybos Biržoje metu, o jo paskutinė dienos reikšmė skaitoma bendra dienos reikšme. Tokiu būdu yra formuojamos dvi indekso istorinės duomenų bazės: nepertraukiamos prekybos metu ir prekybos dienos paskutinių sandorių rinkos kainomis paskaičiuoto indekso reikšmių. Skaičiavimo periodas – 20 minučių. Pradiniu indekso skaičiavimo momentu (99 01 04) jo reikšmė prilyginta 1000.

Į indekso LITIN-10 bazę įtrauktos akcijos: AB Vilniaus bankas, AB Bankas Hermis, AB Biržų akcinė pieno bendrovė, AB Kalnapilis, AB Rokiškio sūris, AB Snaigė, AB Lietuvos energija, AB Mažeikų nafta, AB Lietuvos jūrų laivininkystė, AB Ūkio bankas.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2665
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!