(Įtraukti taip pat 1998 m. pažymėti, tačiau 1999 m. išspausdinti darbai)

A. Monografijos ir joms prilyginti leidiniai (atlasai ir kt.)

Grigelis, A. (moksl. redaktorius), Geomokslai. Monografija. Lietuvos mokslas, 23 knyga. – Vilnius. 1999. – P. 1-600.

Grigelis, A. and Norling, E. Jurassic geology and foraminiferal faunas in the NW part of the East European Platform. A Lithuanian-Swedish Geotraverse Study. Research Papers, SGU Series Ca 89. – Uppsala. – 1999. – P. 1-101.

Kadūnas V., Budavičius R., Gregorauskienė V., Katinas V., Kliaugienė E., Radzevičius A., Taraškevičius R. Lietuvos geocheminis atlasas = Geochemical Atlas of Lithuania; Lietuvos geologijos tarnyba, Geologijos institutas; Vertė Valiukevičius J. – Vilnius : LGT, 1999. – 91 p. : iliustr.+162 lap. žml. – Tekstas lygiagr. liet., angl.

Sidaravičienė N., Valiukevičius J., Paškevičius J. Lietuvos stratigrafiniai padaliniai = Lithuanian Stratigraphic Units = Stratigrafičeskie podrazdelenija Litvy; Parengė Sidaravičienė N.; Lietuvos geologijos tarnyba; Geologijos institutas. – Vilnius : LGT, 1999. – 367, [1] p. – Liet., angl., rus.

B. Lietuvoje išleisti moksliniai straipsniai žurnaluose, monografijose, jiems prilyginti žemėlapiai ir kt.

Diliūnas J., Dulkytė O. Sorbuojamų cheminių komponentų migracijos analizė kintant jų koncentracijai taršos židinyje [Analysis of sorbing chemical components’ migration uhen their concentrations change at the pollution source] // Geologija. – 1999. – Nr. 27. – P. 39-43 : iliustr. – Santr. angl., rus. – Bibliogr.: 6 pavad.

Diliūnas J., Jurevičius A Lietuvos gėlo požeminio vandens geležingumas // Lietuvos mokslas. Geomokslai. Monografija. – Vilnius, – 1999. – P.235-255.

Gelumbauskaitė, L.-Ž. Jūros dugno landšaftai kaip Baltijos geosistemos dalis // Geomokslai. Lietuvos mokslas, Vilnius, 1999. – P. 450-456.

Gelumbauskaitė, L.-Ž. Sub-Quaternary surface of the south-eastern Baltic Sea // Proceedings of the Fifth Baltic Marine Geology Conference. BALTICA Vol. 12, Special Publication. – Vilnius – 1999. – P. 15-18.

Grigelis A. (Editor) Proceedings of the Fifth Baltic Marine Geology Conference. BALTICA Vol. 12, Special Publication. ISSN 0067-3064. [An International Yearbook on Geology, Geomorphology and Palaeogeography of the Baltic Sea]. – Vilnius. – 1999. – P. 1-130.

Grigelis, A. Geologinis laikas ir Lietuvos fanerozojus // Geomokslai. Lietuvos mokslas. – Vilnius, 1999. – P. 81-95.

Grigelis, A. Stratigraphic units of Late Paleozoic and Mesozoic bedrock of the Baltic Sea // Proceedings of the Fifth Baltic Marine Geology Conference. BALTICA Vol. 12, Special Publication, 19-27. – Vilnius – 1999.

Grigelis, A., Foreword // Proceedings of the Fifth Baltic Marine Geology Conference BALTICA Vol. 12, Special Publication,– Vilnius. – 1999. – P. 4.

Grigelis, A., Juodkazis, V., Jurgaitis, A., Kilkus, K. Geomokslų Lietuvoje raida: rezultatai ir perspektyvos // Geomokslai. Lietuvos mokslas. -Vilnius, 1999. – P. 7-52.

Kadūnas V., Gregorauskienė V., Lietuvos geocheminis atlasas. // Lietuvos mokslas. – 1999. – Nr. 23. – P. 171-194.

Katinas V. Apatinio triaso feromagnetinių mineralų tyrimai Žvelsėnų – 8 gręžinyje [Identification of ferromagnetic minerals of the Lower Triassic in the borehole Žvelsėnai-8] // Geologija. – 1999. – Nr. 27. – P. 5-9 : iliustr. – Santr. angl., rus. – Bibliogr.: 12 pavad.

Kondratienė O. Kada Lietuvoje apsigyveno žmogus? Nežinom kur ir kaip // Lietuvių tauta, IV, Vilnius, – Lietuvos mokslas, – 1999. – P. 11-21.

Malinauskas Z., Linčius A. Pelkių (limonitinė) geležies rūda Lietuvoje. – Lietuvos archeologija, 18 t. Vilnius, 1999, p. 111-120.

Mažeika J., Motiejūnas S., Nedveckaitė T., Filistovič V., Morkeliūnas L., Maceika E. Assessment of environment impact due to radioactive effluents from Ignalina NPP // Environmental and Chemical Physics, Vilnius, – 1999. – Vol. 21, No. 1, – P. 8-18.

Motuza G., Skridlaitė G. Gilieji litosferos sluoksniai // Lietuvos mokslas. Monografija. – 1999. – P. 63-80

Repečka M. Quaternary Sediments on the Bottom Surface of the South East Baltic Sea // Proceedings of the Fifth Baltic Marine Geology Conference. BALTICA Vol. 12, Special Publication. – Vilnius – 1999. – P. 93-98.

Suveizdis P., Šliaupa S. Prekvartero tektoniniai modeliai // Lietuvos mokslas. –1999, Vilnius. – P. 129-143.

Šeirienė V. Guobytė R., Stančikaitė M. Aerofotografinis bei paleobotaniniai tyrimo metodai ir galimybės juos taikyti archeologijoje // Lietuvos archeologija, t. 16. – 1999 – P. 67-78.

Šimkevičius P., Apanavičiūtė J. XRD Analysis of Heavy Minerals in Bottom Sediments of the Baltic Sea // Proceedings of the Fifth Baltic Marine Geology Conference. BALTICA Vol. 12, Special Publication. – Vilnius – 1999. – P. 114-119.

Šinkūnas P., Jurgaitis A. Kvartero skaitmeninio modeliavimo problemos // Lietuvos mokslas, 23, – Vilnius. – 1999 – P. 144-159.

C. Užsienyje išleisti moksliniai straipsniai žurnaluose, monografijose, jiems prilyginti žemėlapiai ir kt.

Blieck, A., Turner, S., Young, G.C., with contributions of Lukševičs, E., Mark-Kurik, E., Talimaa V.N., and Valiukevičius J. Devonian Heterostracan vertebrate biochronology and global marine/non-marine correlation // Bultynck, P. (ed.). International Devonian Correlations. Courier Forschungsinstitut, Senckenberg. – 1999. – iliustr.

Gelumbauskaitė, L.-Ž. (Editor) Bathymetric Map of the Central Baltic Sea. Scale 1:500000 // LGT Series of Marine Geological Maps / SGU Series Ba no. 54. – 1998. – Vilnius-Uppsala. 2 sheets. [Authors: Gelumbauskaitė, L.-Ž., Holmquist, T., Litvin, V., Malkov, B., Seredenko,S., Stiebrinš, O., Uscinowicz, Sz.]. – 1998. (išleistas 1999 m.).

Grigelis, A., Leszczynski, K., 1998. Cretaceous. Atlas of structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas. Warsaw. 18-21 p., plates XIII-XIV. (išleistas 1999 m.).

Grigelis, A., Šimkevičius, P., Feldman-Olszewska, A., 1998. Lower and Middle Jurassic. Atlas of structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas. Warsaw. 13-16 p., plates IX-X. (išleistas 1999 m.).

Ilginytė V. The influence of remote earthquakes on stable regions (on the example of Lithuania) // Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology. – 1999. – Nr. 77. P. 87-88.

Kadūnas V. Fonovye soderžanija (regional’nye klarki) mikroėlementov v počvach Litvy [Microelement background values (regional clarkes) in topsoil of Lithuania] // Litasfera. – 1998. – No. 8. – S. 125-130 : iliustr. – Santr. baltar., angl. – Bibliogr.: 8 pavad. (išspausdintas 1999 m.)

Karatajūtė-Talimaa V., Affanassieva O. Osteostracans // Matukhin R.G., Menner V.V. (eds.). Stratigraphy of Silurian and Devonian of Severnaya Zemlya Archipelago. – 1999. : iliustr.

Karatajūtė-Talimaa V., Blieck A. Devonian heterostracan pteraspidomorphs (Vertebrata) from Severnaya Zemlya (Russia)- A preliminary report // Lower-Middle Palaeozoic Events Across the Circum-Arctic: A Joint Baltic Stratigraphical Association / IGCP 406 Project Meeting, Jūrmala, Latvia, September 27 – October 2, 1999. – Riga, 1999. – P. 11. – Bibliogr.: 4 pavad. – (Ichthyolith Issues Special Publication 5).

Karatajūtė-Talimaa V., Blieck A. Heterostracans // Matukhin R.G., Menner V.V. (eds.). Stratigraphy of Silurian and Devonian of Severnaya Zemlya Archipelago. – 1999. – iliustr.

Karatajūtė-Talimaa V., Märss, T. Thelodonts // Matukhin R.G., Menner V.V. (eds.). Stratigraphy of Silurian and Devonian of Severnaya Zemlya Archipelago. – 1999. – iliustr.

Katinas V., Nawrocki J. Magnetostratigraphia correlations of the Triassic red beds sequences from the Polish and West Lithuanian parts of the Central European Basin // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – P. 21-22 : iliustr. – Bibliogr.: p.22-24. (išleistas 1999 m.).

Katinas V., Šimkevičius P., Suveizdis P., Iwanow A. Structural map of the Triassic base. – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. VI. (išleistas 1999 m.).

Kazakauskas V., Gaigalas A. Varvometric and radiocarbon dating of glaciolacustrine sediments in Lithuania // The dating of Quaternary marine and land sediments. Abstracts of papers, posters and explanations to field trip. – Poznan. – 1999.

Kondratienė O. Palynologische Angaben uber die Entwicklung des Ackerbaus in Litauen // Pact 54: Environmental History and Quaternary Stratigraphy of Lithuania / Council of Europe. – Belgium, Rixensart, 1998. – P. 61-67 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. (išspausdintas 1999 m.).

Kondratienė O., Satkūnas J. Merkinė (Eemian) Interglacial Deposits in the Vilnius Region and the Limit of the Last Glaciation in Southeastern Lithuania // Pact 54: Environmental History and Quaternary Stratigraphy of Lithuania / Council of Europe. – Belgium, Rixensart, 1998. – P. 203-210 : iliustr. – Bibliogr.: 12 pavad. (išspausdintas 1999 m.).

Laškova L., Laškovas J., Jacyna J., Modlinski Z., Kanev S., Khubldikov A., Lendzion K., Mikazane I., Pomeranceva R. Palaeotectonic evolution of the Baltic Syneclise during the Early Paleozoic as documented by palaeothickness maps // Geological Quarterly. – 1999. – Nr. 43 (3). – P. 285-296.

Linčius A., Baltrūnas V., Satkūnas J., Mikulėnas V., List of the most representative geosites of Lithuania // Polish Geological Institute Special Paper. – 1999. – No. 2. – P. 97-102 : iliustr. – Bibliogr.: 10 pavad.

Monkevičius A. Glacial incisions and fossil cryogenic structures in Mesozoic deposits, SE Baltic Sea // GFF, Vol. 121, Stokholm, – 1999. – P. 1-12.

Puronienė I., Andriuszczenko J., Modlinski Z., Sokolowski A. Wskazniki ropo- i gazonosnosci w wodach srodkowokambryjskich poziomow zbiornikowych syneklizy baltyckiej. // Przegląd Geologiczny. – 1999. – vol. 47, Nr 8. – P. 737-739 : iliustr.

Repečka, M. and Cato, I. (Editors), Bottom Sediment Map of the Central Baltic Sea. Scale 1:500 000 // LGT Series of Marine Geological Maps / SGU Series Ba no.54. – 1998. – Vilnius-Uppsala. – 2 sheets. [Authors: Repečka, M., Cato, I., Kjellin, B., Stiebrinš, O., Kovalenko, F., Lutt, J., Tammik, P., Uscinowicz, Sz.]. – 1998. (išleistas 1999 m.).

Sidaravičienė N., Ainsaar L., Martma T., Meidla T. Quantitative stratigraphy of sedimentary sequences: a case study of Middle Ordovician event. // Computerized Modeling of Sedimentary Systems. – Springer, – 1999. – P.275-287.

Sliaupa S. Far-field stress transmission indications in Early Palaeozoic structural evolution of the Baltic basin // Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology. – 1999. – Nr. 77. – P. 59. – iliustr.

Sliaupa S. Late Cretaceous inversion tectonics in the Baltic region: constrains on far-field stress transmission regime. // Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology. – 1999. – Nr. 77. – P. 75. – iliustr.

Sliaupa S. REE based provenance study of Silurian sediments in the Baltic basin. // Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology. – 1999. – Nr. 77. – P. 74-75. – iliustr.

Stančikaitė M., Karvelienė O. Palynological Studies of Pre-Pleistocene Sediments in the Molėtai Area (Eastern Lithuania) // Pact 54: Environmental History and Quaternary Stratigraphy of Lithuania / Council of Europe. – Belgium, Rixensart, 1998. – P. 195-201 : iliustr. – Bibliogr: 14 pavad. (išspausdintas 1999 m.).

Suveizdis P., Iwanow A. Geological and tectonic evolution // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – P. 10. – Bibliogr.: p.22-24. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Iwanow A. Structural map of the Zechstein base. – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. III. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Iwanow A. Substrate of the Permian and Mesozoic // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – P. 7. – Bibliogr.: p.22-24. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Iwanow A., Pokorski J. Geological map of the Permian-Mesozoic. – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. I. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Iwanow A., Pokorski J. Structural map of the Permian-Mesozoic base. – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. II. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Iwanow A., Wagner R. Thickness map of the eyclothem Werra (PZ1). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithhuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. V. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Marek S., Znosko J. Tectonic position and outlines of geological evolution // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – P. 5-7 : schem. – Bibliogr.: p.22-24. (išleistas 1999 m.).

Suveizdis P., Wagner R., Iwanow A. Thickness map of the Zechstein. – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. IV. (išleistas 1999 m.).

Šeirienė V. The Pleistocene Interglacial Diatom Flora of Northeastern Lithuania // Pact 54: Environmental History and Quaternary Stratigraphy of Lithuania / Council of Europe. – Belgium, Rixensart, 1998. – P. 211-223 : iliustr. – Bibliogr.: p.222-223 (27 pavad). (išspausdintas 1999 m.)

Šimkevičius P., Feldman-Olszewska A. Structural map of the Lower and Middle Jurassic base (excluding Callovian). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic comple of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. IX. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius P., Feldman-Olszewska A. Thickness map of the Lower and Middle Jurassic (excluding Callovian). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Polannd, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. X. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius P., Gazdzicka E. Structural map of the Upper Jurassic base (including Callovian). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania annd adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. XI. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius P., Gazdzicka E. Thickness map of the Upper Jurassic (including Callovian). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. XII. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius P., Iwanow A., Thickness map of the Muschelkalk and Keuper (Anisian pars – Rhaetian). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. VIII. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius P., Katinas V., Suveizdis P., Iwanow A. Thickness map of the Buntsandstein (Scythian and Anisian pars). – 1:2 000 000 // Structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – Pl. VII. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius P., Suveizdis P., Iwanow A. Triassic. Stratigraphy and facies development. Geological and tectonic evolution // Struvtural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas : Atlas. – 1:2 000 000. – Warsaw : Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji ekologicznej S. A., 1998. – P. 10-13 : lent. – Bibliogr.: p.22-24. (išleistas 1999 m.).

Šimkevičius, P., Suveizdis, P., Iwanow, A., Triassic. Atlas of structural evolution of the Permian-Mesozoic complex of Northeastern Poland, Lithuania and adjacent Baltic areas. Warsaw. 1998. 10-13 p., plate VIII. (išleistas 1999 m.).

Šinkūnas P. Relation between the Texture and Composition of Quaternary Deposits and their Sedimentary Environment // Pact 54: Environmental History and Quaternary Stratigraphy of Lithuania / Council of Europe. – Belgium, Rixensart, 1998. – P. 231-238 : iliustr. – Bibliogr.: 13 pavad. (išspausdintas 1999 m.).

Šliaupa A., Garetsky R., Levkov E., Schwab G., Karabanov A., Aizberg R., Garbar D., Kockel F., Ludwig A.O., Lukke-Andersen H., Ostaficzuk S., Palienko V., Sim L., Sokolowski J., Stackebrandt W. Main neogeodynamic features of the Baltic Sea Depression and adjacent areas. // Technika poszukiwan geologicznych, geosynoptika i geotermia, 1. – 1999. – P. 17-27.

Šliaupa A., Šliaupa S. Neogene-Quaternary tectonic history of the Baltic Syneclise. // Technika poszukiwan geologicznych, geosynoptika i geotermia, 1 – 1999 -P. 102-105.

Šliaupa A., Talienko V., Gareckij R., Karabanov A., Ajzberg R. Prikladnye aspekty neogeodinamičeskich issledovanij [Applied aspects of neogeodynamic research] // Litasfera. – 1998. – No. 8. – S. 12-18 : iliustr. – Santr. baltar., angl. – Bibliogr.: 9 pavad. (išspausdintas 1999 m.).

Talimaa V. Significance of Thelodonts (Agnatha) in correlation of the Upper Ordovician to Lower Devonian of the Northern part of Eurasia // Blieck, A., Turner, S. (eds.). IGCP Project 328 final volume. Courier Forschungsinstitut, Senckenberg. – 1999 : iliustr.

Valiukevičius J. Early Devonian acanthodian biogeography. Ichthyolith Issues, Special Publication 5. Lower-Middle Palaeozoic Events across Circum-Arctic (eds. E. Lukševičs, G. Stinkulis and M.V.H. Wilson). Riga, 1999. 50-52.

Valiūnas J., Baltrūnas V. Estimation of Geological Potential and Environmental Geology Mapping in Lithuania // Pact 54: Environmental History and Quaternary Stratigraphy of Lithuania / Council of Europe. – Belgium, Rixensart, 1998. – P. 131-139 : iliustr. – Bibliogr.: p.138-139 (17 pavad). (išspausdintas 1999 m.).

Zinkutė R. Īöåķźą ōīķīāūõ ēķą÷åķčé ģčźąīżėåģåķņīā ā ļī÷āąõ ģåņīäīģ ļīįėåäīāąņåėüķīćī čįźėž÷åķč˙ ąķīģąėčé // Ćåīėīći˙ č ćåīõiģi˙ ćīąž÷čõ źīļąėčķ. – Nr. 1 (106). – Ėüāiā. – 1999. – P. 91-106.

D. Lietuvos konferencijų tezės

Diliūnas J. Požeminio vandens apsaugos valdymas: municipalinis ir nacionalinis lygmuo [Purpose and principles of realization of groundwater protection] // Požeminio vandens apsaugos valdymas: Nacionalinis ir municipalinis lygmuo : Konferencijos pranešimai = Groundwater protection management: National and municipal level: Reports, Šiauliai, lapkričio 11-13 d., 1997 / Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 10-11. – Santr. angl.

Diliūnas J., Jurevičius. A Geležies požeminio šalinimo sistemos Vilniaus N.Vilnios ir Tupatiškių vandenvietėse // Seminaras “Priemonės vandens tiekimui gerinti” AB “Vilniaus vandenys” – 1999. (Tezės).

Katinas V. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono dirvožemių geochemija ekologinės žemdirbystės vystymo kontekste [Soil geochemistry of Northern Lithuanian karst region in context of ecologically clean agriculture development] // Mokslinė praktinė konferencija “Sveikata ir aplinka”, rugsėjo 21 d., 1999, Biržai : Pranešimų tezės. – [Biržai], 1999. – P. 8. – Santr. angl.

Narbutas V., Linčius A. Karstinės aplinkos savitumai kaip gyventojų sveikatą įtakojantys veiksmai Šiaurės Lietuvoje [The phenomena of karstic environment as influental factors of populations health in North Lithuania] // Mokslinė praktinė konferencija “Sveikata ir aplinka”, rugsėjo 21 d., 1999, Biržai : Pranešimų tezės. – [Biržai], 1999. – P. 4-5. – Santr. angl.

Radzevičius A., Vareikienė O. Technogeninės apkrovos įtaka karstinio regiono upių dumblo mikroelementinei sudėčiai [Influence of technogenous load on microelement composition of bottom sediments of rivers in karst region] : // Mokslinė praktinė konferencija ,,Sveikata ir aplinka”, rugsėjo 21 d., 1999, Biržai : Pranešimų tezės. – [Biržai], 1999. – P. 20. – Santr. angl.

E. Tarptautinių konferencijų tezės ir darbai

Baltrūnas V., Karmaza B. The devil’s hole // Material of the meeting of the ProGeo working group No.3 North-West Europe. – Vilnius-Palanga, 6-10 May, 1999.

Blažauskas N. Proglacial sedimentation in Andrioniškis area, North-East Lithuania // Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology – Southern Estonia 1999, May 18-23, 1999, Estonia : Abstract Volume. – Tartu, 1999. – P. 32-33 : iliustr.

Diliūnas J., Jagminas E., Čyžius G. Peculiarities of heavy metals washout from the sewage sludge and their migration in the peat // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology, Metalecology Society. – Vilnius : GI, 1999. – P. 99-104 : iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. – (The 1st International Conference in Lithuania “Metals in the Environment”, Vilnius, 15-17 October 1997).

Grigelis A. Lithuanian stratigraphic quide: a concept and implementation // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 27-28 : lent. – Bibliogr.: 2 pavad.

Grigelis A., Repečka M. Correlation of Holocene Baltic Sea Deep Basin Cores based on Sedimentological Data. Proceedings of the Third BASYS Annual Science Conference, 20-22.09.1999. – Warnemuende, Germany. – 1999. – P. 78-79.

Grigelis A., Roniewicz E. Scleractinian corals in the Upper Jurassic of Lithuania // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 28.

Grigelis A. A Baltic Holocene time scale and chronostratigraphic correlation. BASYS SP-7 (Paleoenvironment) workshop, 11-13.04.1999. Institute of Oceanology, Sopot, Poland. – 1999.

Grigelis A. Lithuanian stratigraphic guide: a concept and implementation. Abstracts of the 4th Baltic Stratigraphical Conference, September 27-October 2, 1999. Jurmala, Latvia. P. 27-28.

Grigelis, A. Progress report of the Department of Baltic Marine Geology 1997-1998. FOREGS Marine Geology Contact Group Meeting, 4-5 October 1999, Vilnius, Lithuania. – 1999.

Ilginytė V. The influence of Remote Earthquakes on Stable Regions (on the example of Lithuania) // Geoindicators: Abstracts of Workshop in Vilnius, Lithuania, 11-16 October 1999. – Vilnius, 1999. – P. 18.

Ilginytė V., Šliaupa S. Seismic activity in Lithuania // EUG 10 (European Union of Geosciences), 28th March – 1st April 1999, Strasbourg (France) : Abstracts. – Cambridge : Cambridge Publications, 1999. – P. 547. – (Journal of Conference Abstracts, 1999. – Vol.4, No.1. Tezės

Jacyna J., Lazauskiene J., Sliaupa S. The Baltic sedimentary basin: A status report from the task force of the Sedimentry Basin Analysis and Modelling Program, Lithuania. Eurobridge Workshop Abstracts. Suwalki. – 1999 P. 39-41.

Jankauskas T. The Precambrian-Cambrian boundary problem in the East European Platform // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 37-38 : iliustr.

Jurgaitis A., Šinkūnas P. Quaternary sedimentology of Lithuanian sandy deposits // INQUA XV International Conngress “The Environmental Backgrounnd to Hominid Evolution in Africa”, 3-11 August 1999, Durban, South Africa : Book of Abstracts. – Cape Town, 1999. – P. 92.

Kadūnas V., Budavičius R. Background values of microelements in lake sediments of Lithuania // Environmental Geochemical Baseline Mapping in Europe : Abstracts of the 2nd Conference, Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. – Vilnius, 1999. – P. 18-21 : iliustr. – Bibliogr.: 4 pavad.

Kadūnas V., Budavičius R. Lietuvos paviršinių nuosėdų geocheminė chatakteristika. // Abstracts of Conference „Geochemistry of landscapes, Paleoecology of Man and Etnogenesis”. Ulan-Ude, Russia, September 5-11, 1999 (rusų k.).

Kadūnas V., Gregorauskienė V. Microelement composition of surface sediments as an indicator of geological processes // Geoindicators: Abstracts of Workshop in Vilnius, Lithuania, 11-16 October 1999. – Vilnius, 1999. – P. 19-21 : lent. – Bibliogr.: 6 pavad.

Kadūnas V., Katinas V., Gregorauskienė V. Geochemical zoning of soils of Lithuania // Environmental Geochemical Baseline Mapping in Europe : Abstracts of the 2nd Conference, Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. – Vilnius, 1999. – P. 12-15 : iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad.

Kadūnas V., Katinas V., Radzevičius A., Taraškevičius R., Zinkutė R. Geochemical investigations of urbanized territories for protection of the environment // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology, Metalecology Society. – Vilnius : GI, 1999. – P. 141-153 : iliustr. – Bibliogr.: 14 pavad. – (The 1st International Conference in Lithuania “Metals in the Environment”, Vilnius, 15-17 October 1997).

Kadūnas V., Radzevičius A., Katinas V., Budavičius R., Zinkutė R. Geochemical investigation of urbanised territories. // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 2nd International Conference. – Rezekne, June 25-27, 1999. P. 48-56.

Karatajūtė-Talimaa V., Brazauskas A., Valiukevičius J. Vertebrate assemblages of the Silurian/Devonian boundary beds and the section completeness in the Baltic Syneclise // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphhy”, Jūrmala, Septembber 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 42-43.

Karatajūtė-Talimaa V., Smith M. Scales of the oldest acanthodians (morphology, histology and growth types) // Lower – Middle Palaeozoic Events Across the Circum – Arctic: A Joint Baltic Stratigraphical Association / IGCP 406 Project Meeting, Jūrmala, Latvia, September 27 – October 2, 1999. – Riga, 1999. – P. 24-25. – (Ichthyolith Issues Special Publication 5).

Katinas V. Research on utilization of Panevėžys wastewater plant shedge // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology, Metalecology Society. – Vilnius : GI, 1999. – P. 122-124 : lent. – Bibliogr.: 3 pavad. – (The 1st International Conference in Lithuania “metals in the Environment, Vilnius, 15-17 October 1997).

Katinas V. Stratigraphy of the Triassic system applyying palaeomagnetic methods // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 43-44. – Bibliogr.: 2 pavad.

Kondratienė O. Palinologinių duomenų interpretavimo problemos // Tezės 9-oje visos Rusijos palinologų konferencijoje. – 1999.

Lazauskienė J., Jacyna J. 2D Sedimentary modelling of the Silurian Baltic basin // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 47-49 : iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad.

Lazauskienė J., Jacyna J. Geological structure of the transitional oil potential zone of the Silurian Baltic basin // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 35-37 : iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad.

Lazauskienė J., Musteikis P. Modelling of the sedimenntary fill of the Baltic Silurian foreland basin // EUG 10 (European Union of Geosciences), 28th March – 1st April 1999, Strasbourg (France) : Abstracts. – Cambridge : Cambridge Publications, 1999. – P. 310. – (Journal of Conference Abstracts, 1999. – Vol.4, No.1).

Mažeika J., Jakimavičiūtė V. Radioecological evaluations based on radiogeochemical mapping data // Environmental Geochemical Baseline Mapping in Europe : Abstracts of the 2nd Conferennce, Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. – Vilnius, 1999. – P. 29-32 : iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad.

Mažeika J., Marčiulionienė D., Dušauskienė-Duž R., Jokšas K., Galkus A., Gudelis A., Jasiulionis R., Motiejūnas S. Technogenic radionuclides and some heavy metals in the ecosystem of lake Drūkšiai, a cooling basin of the Ignalina Nuclear Power Plant // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology, Metalecology Society. – Vilnius : GI, 1999. – P. 32-45 : iliustr. – Bibliogr.: 21 pavad. – (The 1st International Conference in Lithuania “Metals in the Environment”, Vilnius, 15-17 October 1997).

Mažeika J., Paškauskas R., Baubinas R. Tendencies of ecological changes in the region of Ignalina NPP and lake Drūkšiai // Nuclear Safety at the Ignalina NPP. Achievements and Challenges. International Conference, April 8-9, 1999. – Vilnius. – P. 59-61.

Melešytė M., Gaigalas A. Stratigraphy and geochronology of last glacial in Lithuania // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 22-24 : lent. – Bibliogr.: 6 pavad.

Mertinienė R. Cretaceous caleareous nannofossil biostratigraphy of Lithuania // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 71-72. – Bibliogr.: 3 pavad.

Mertinienė R. Structure of scales of the “Holmesella” morphological type // Lower-Middle Palaeozoic Events Across the Circum-Arctic: A Joint Baltic Stratigraphical Association / IGCP 406 Project Meeting, Jūrmala, Latvia, September 27 – October 2, 1999. – Riga, 1999. – P. 34. – Bibliogr.: 3 pavad. – (Ichthyolith Issues Special Publication 5).

Mokrik R. The Earth’s polar zonality motion during the Late Weichselian based on palaeocryosphere studies// Abstracts of the XXII General Assembly of IUGG. Birmingham, 18 – 30 July.1999. P. 225.

Monkevičius A., Puura V., Floden T., Vaher R. Late Caledonian compressional tectonics in the Intracratonic Baltic Basin // EUG 10 (European Union of Geosciences), 28th March – 1st April 1999, Strasbourg (France) : Abstracts. – Cambridge : Cambridge Publications, 1999. – P. 286. – (Journal of Conference Abstracts, 1999. – Vol.4, No.1).

Monkevičius, A., Flodén, T., Puura, V., & Tuuling, I. Permian rift-related processes in the western part of the East European Craton. // EUG 10 (European Union of Geosciences), 28th March – 1st April 1999, Strasbourg (France) : Abstracts. – Cambridge : Cambridge Publications, 1999. – P. 285. – (Journal of Conference Abstracts, 1999. – Vol.4, No.1).

Motuza G., Grad M. et al. (EUROBRIDGE Seismic Working Group) P- and S- Wave Velocity Structure Across the fennoscandia – Sarmatia Suture of the East European Craton beneath the EUROBRIDGE Profile // EUG 10, Journal of Conference Abstracts, Vol.4, No.1: P. 151. – 1999 – Tezės

Motuza G., Keller R., et al. (POLONAISE Working Group). Seismic Crustal Structure of the Precambrian Craton in NE Poland Based on POLONAISE’ 97 Data // EUG 10, Journal of Conference Abstracts, – 1999. – Vol.4, No.1 – P. 152. – Tezės

Paškevičienė L. Sequence and Palaeogeographical Affinities of Acritarch Assemblages from the Arenigian of South-Eastern Baltic // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 80-81.

Radzevičius A. The influence of river basin soil mechanical composition on element concentration in river sediment // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology, Metalecology Society. – Vilnius : GI, 1999. – P. 91-98 : iliustr. – Bibliogr.: 15 pavad. – (The 1st International Conference in Lithuania “Metals in the Environment”, Vilnius, 15-17 October 1997).

Radzevičius A., Taraškevičius R., Zinkutė R. Geochemical mapping of urban territories in Lithuania // Environmental Geochemical Baseline Mapping in Europe : Abstracts of the 2nd Conference, Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. – Vilnius, 1999. – P. 59-62 : iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. – Tezės

Radzevičius A., Vareikienė O. Regional background of microelements in river sediments of Lithuania // Environmental Geochemical Baseline Mapping in Europe : Abstracts of the 2nd Conference Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. – Vilnius, 1999. – P. 63-66 : iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad.

Rastenienė V., Lashkova L., Shliaupa S., Shogenova A. Factors controlling petrophysical properties of the Cambrian rocks in Lithuania // Fifth Nordic Symposium on Petrophysics, August 19-20 th 1999, Copenhagen, DK. – [Copenhagen], 1999. – P. 47-49 : iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. Konferencijų darbai

Rasteniene V., Zinevicius F. Geothermal energy – a prospective source of power in Lithuania // Direct utilization of geothermal energy Proccedings of the 1999 Course International Georhermal Days – Oregon Klamath Falls, Oregon –1999. – P. 147-151.

Skridlaitė G., Motuza G., Rimša A., Čečys A. Implications for rapakivi granite associations in the crystalline basement of Lithuania // EUG 10 (European Union of Geosciennces), 28th March – 1st April 1999, Strasbourg (France) : Abstracts. – Cambridge : Cambridge Publications, 1999. – P. 686. – (Journal of Conference Abstracts, 1999. – Vol.4, No.1).

Skridlaitė G., Willingshofer E., Stephenson R.A. P-T-t modelling along the Eurobridge: Geodynamic implications for accretion of Fennoscandia // Eurobridge Workshop Abstracts. Suwalki. – 1999. – P. 77-79.

Skridlaitė G., Willingshofer G. and Stephenson R.A. P-T-t modelling of the Precambrian in Lithuania: implications for accretion of Fennoscandia // Journal of Conference Abstracts, EUG 10, volume 4, Number 1, Strasbourg. -1999. – P. 152.

Skridlaite, G., Motuza, Rimsa, A., G., Cecys, A. Implications for rapakivi Granite Associations in the Crystalline basement of Lithuania // EUG 10, Journal of Conference Abstracts, Vol.4, No.1. – 1999. – P. 686. Tezės

Stančikaitė M. Environmental conditions during people migration to Lithuania territory (Late Weichselian) and man influence into environment in Holocene // INQUA XV International Congress “The Environmental Background to Hominid Evolution in Africa”, 3-11 August 1999, Durban, South Africa : Book of Abstracts. – Cape Town, 1999. – P. 172.

Suveizdis P., Rastenienė V., Zinevičius F. Potential of geothermal merge and possibilities of its employment in Lithuania // Bulletin d’Hydrogelogic. Spec. issue Proceed. of the European Geothermal Conference. Basel’99, Vol. 1 – 1999. – Nr. 17 – P. 39-48.

Šeirienė V. Diatom flora of Earlyyy-Middle Weichselian sequences from South Lithuania // Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology – Southern Estonia 1999, May 18-23, 1999, Estonia : Abstract Volume. – Tartu, 1999. – P. 29.

Šimkevičius P. Kaolinite and montmorillonite as tools for mineralostratigraphy of the Jurassic deposits in Lithuania. Abstracts of Conference Euroclay-1999. September 5-9, 1999. – Krakow. – P. 132.

Šimkevičius, P., Apanavičiūtė, J., Uginčius, A. Comparison of mineralogical analyses results obtained by polarising microscope and XRD method // Ņåēčįū äīźėąäīā Õ1Ó Ģåęäóķąąīäķīćī įīāåłąķč˙ ļī ąåķņćåķīćąąōčč ģčķåąąėīā. – Ńąķźņ-Ļåņåąįóąć, 21-24 čžķ˙ 1999 ć. – C. 152.

Šliaupa S. Far-field stress transmission effect in the structural evolution of Baltic Basin during the Early Palaeozoic // EUG 10 (European Union of Geosciences), 28th March – 1st April 1999, Strasbourg (France) : Abstracts. – Cambridge : Cambridge Publications, 1999. – P. 286. – (Journal of Conference Abstracts, 1999. – Vol.4, No.1).

Šliaupa S. Heat flow vs. heat production of the crystalline basement rocks along the Lithuanian part of Eurobridge profile // Eurobridge Workshop Abstracts. Suwalki. – 1999. – P. 84-86.

Šliaupa S. Šiaulių rajono tektoniniai ypatumai [Tectonic of Šiauliai area] // Požeminio vandens apsaugos valdymas: Nacionalinis ir municipalinis lygmuo : Konferencijos pranešimai = Groundwater protection management: National and municipal level: Reports, Šiauliai, lapkričio 11-13 d., 1997 / Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 49-50. – Santr. angl.

Šliaupa S. Tectonic structures along the Lithuanian part of Polonaise-4 profile // Eurobridge Workshop Abstracts. Suwalki. – 1999. – P. 83-84.

Šliaupa S., Čyžienė J. Glauconite from Lower Cretaceous and Cenomanian siliciclastic sequence of South-Eastern Lithuania: palaeoenvironmental significance // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 17-18 : iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad.

Šliaupa S., Čyžienė J. Litho-and chemostratigraphy and depositional palaeoenvironments of Lower Triassic sediments in South-Western Lithuania // The Fourth Baltic Stratigraphical Conference “Problems and Methods of Modern Regional Stratigraphy”, Jūrmala, September 27-30, 1999 : Abstracts. – Riga, 1999. – P. 107-109 : iliustr.

Šliaupa S., Čyžienė J., Rotliegend Sediments in the Baltic Region // EUG 10, Journal of Conference Abstracts, Vol.4, No.1. – 1999. – P. 304. – Tezės

Šliaupa S., Korabliova L., 2.75-D gravity and magnetic modelling of anorogenic (1.5 Ga) granites of Veisiejai Complex in SW Lithuania. // Eurobridge Workshop Abstracts. Suwalki. – 1999. – P. 46-48.

Šliaupa S., Pačėsa A., Korabliova L. Indications of Seismic Activity in Lithuania and Adjacent Baltic Sea Area // Geoindicators: Abstracts of Workshop in Vilnius, Lithuania, 11-16 October 1999. – Vilnius, 1999. – P. 40-43 : iliustr.

Taraškevičius R. Ekogeocheminiai tyrimai – informacija apie priežemio oro kokybę // Gyvenamosios ir darbo aplinkos oro tyrimų mokslinės ir praktinės problemos. Tarptautinės konferencijos (Vilnius, 1998) pranešimų rinkinys. – 1999. – P. 40-50.

Taraškevičius R. Pedogeochemical investigations of heavy metal contamination in an Vilnius urban environment // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology, Metalecology Society. – Vilnius : GI, 1999. – P. 154-157 : lent. – (The 1st International Conference in Lithuania “Metals in the Environment”, Vilnius, 15-17 October 1997).

Taraškevičius R. Ļåäīćåīõčģč÷åįźčé ąķąėčē źąź įąåäįņāī äė˙ īļąåäåėåķč˙ ēąäą÷ īļņčģčēąöčč įąåäū ļąīęčāąķč˙ // Ļīėåāūå żźįļåąčģåķņū äė˙ óįņīé÷čāīćī ēåģė˙ļīėüēīāąķč˙. Ņąóäū Ņąåņüåćī Ģåęäóķąąīäķīćī Źīėėīźāčóģą. Ņīģ 1. – Ńąķźņ-Ļåņåąįóąć. – 1999. – P. 197-198.

Taraškevičius R., Zinkutė R. Microelement determination methods for mapping purposes // Environmental Geochemical Baseline Mapping in Europe : Abstracts of the 2nd Conference, Vilnius, Lithuania, September 1-4, 1999. – Vilnius, 1999. – P. 100-103 : iliustr. – Bibliogr.: 4 pavad.

Valiukevičius J. Early Devonian acanthodian Biogeography // Lower-Middle Palaeozoic Events Across the Circum-Arctic: A Joint Baltic Stratigraphical Association / IGCP 406 Project Meeting, Jūrmala, Latvia, September 27 – October 2, 1999. – Riga, 1999. – P. 50-52. – (Ichthyolith Issues Special Publication 5).

Valiūnas J. Landslides in Kaunas city: natural processes triggered by man // Geoindicators: Abstracts of Workshop in Vilnius, Lithuania, 11-16 October 1999. – Vilnius, 1999. – P. 47-49 : iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad.

Zinkutė R. Subdividing of the territory of “Ekranas” plant according to dangerous point summary pollution codes // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 2nd International Conference. Rezekne, June 25-27. – 1999. – P. 255-263.

Zinkutė R. Technogenic chemical element associations in the western industrial district of Panevėžys // Heavy Metals in the Environment: An Integrated Approach / Institute of Geology. – Vilnius : GI, 1999. – P. 158-163 : iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. – (The 1st International Conference in Lithuania “Metals in the Environment”, Vilnius, 15-17 October 1997).

Zinkutė R., Kadūnas V., Katinas V., Radzevičius A. Application of traditional statistical software for determination of contamination influence zones of enterprises. // The Mining Pribram Symposium, International section „Mathematical methods in geology”, Prague. Proceedings volume MB: Environmental problems. – 1999. – P. 1-9.

F. Kiti leidiniai

Chomčenko R., Kučenko L. Aeracijos zonos tyrimai [Vadose zone investigations] // Lietuvos geologijos tarnybos 1998 metų veiklos rezultatai : Metinė ataskaita = Geological Survey of Lithuania Annual Report 1998. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 63-64. – Santr. angl.

Diliūnas J., Jurevičius A. Geležis Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje [Ironn in Lithuanian fresh-water aquifers] // Lietuvos geologijos tarnybos 1998 metų veiklos rezultatai : Metinė ataskaita = Geological Survey of Lithuania Annual Report 1998. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 61-63. – Santr. angl.

Gelumbauskaitė, L.-Ž., Grigelis, A., Cato, I., Repečka, M., Kjelin, B., Bottom topography and sediment maps of the Central Baltic Sea, scale 1:500 000 ( A short description ). LGT Series of Marine Geological Maps No. 1 / SGU Series of Geological Maps Ba No. 54. Vilnius- Uppsala. – 1999. – P. 1-24.

Kadūnas V., Budavičius R., Katinas V. Kuo teršia Panevėžio miesto aplinką įmonės? = Which elements are emitted by enterprises in the environment of Panevėžys? // Aplinkosaugos darbai Panevėžio miesto savivaldybėje : The Work of Environmental Protection in Panevėžys Municipality. – Vilnius-Panevėžys, 1999. – P. 25-28. – Tekstas lygiagr. liet. ir angl.

Kadūnas V., Budavičius R., Katinas V., Radzevičius A., Zinkutė R. Kuo užterštas Panevėžio miesto dirvožemis? = Which elements contaminate the soil of Panevėžys // Aplinkosaugos darbai Panevėžio miesto savivaldybėje : The Work of Environmental Protection in Panevėžys Municipality. – Vilnius-Panevėžys, 1999. – Vilnius-Panevėžys : iliustr. – Tekstas lygiagr liet. ir angl.

Katinas V., Radzevičius A. Vandenvalos įrenginių dumblas – miško kirtaviečių rekultivacijai = Wastewater plant sludge for recultivation of wood – cutting areas // Aplinkosaugos darbai Panevėžio miesto savivaldybėje = The Work of Environmental Protection in Panevėžys Municipality. – Vilnius-Panevėžys, 1999. – P. 44-46. – Tekstas lygiagr. liet. ir angl.

Kilda L., Jacyna J., Sidorov V., Stankevičienė V. Geologinės-geofizinės medžiagos sisteminimas ir naftos telkinių modeliavimas [Systematisation of geological-geophysical material and oil field simulation] // Lietuvos geologijos tarnybos 1998 metų veiklos rezultatai : Metinė ataskaita = Geological Survey of Lithuania Annual Report 1998. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 49-52 : iliustr. – Santr. angl.

Mažeika J., Petrošius R., Jakimavičiūtė V. Stabilių izotopų ir radionuklidų tyrimai 1998 [Investigation of stable isotopes and radionuclides in 1998] // Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 1998 : Informacinis biuletenis = Groundwater monitoring in Lithuania 1998: Bulletin. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 42-49 : iliustr.

Radzevičius A., Kadūnas V. Sunkieji metalai šuliniuose = Heavy metals in the wells sediments // Aplinkosaugos darbai Panevėžio miesto savivaldybėje : The Work of Environmental Protection in Panevėžys Municipality. – Vilnius-Panevėžys, 1999. – P. 31-32. – Tekstas lygiagr. liet. ir angl.

Radzevičius A., Zinkutė R. Ar galima Nevėžyje maudytis? = Is it possible the bathing in the Nevėžis river? // Aplinkosaugos darbai Panevėžio miesto savivaldybėje = The Work of Environmental Protection in Panevėžys Municipality. – Vilnius-Panevėžys, 1999. – P. 32-35. – Tekstas lygiagr. liet. ir angl.

Suveizdis P., Rastenienė V. Geothermal activities in Lithuania // IGA News. – 1999. – April-June. – P. 7-8 : iliustr.

Šliaupa S. Ignalinos globalinės pozicinės sistemos (GPS) geodinaminio poligono įsteigimas [Establishment of GPS geodynamic polygon around the Ignalina NPP] // Lietuvos geologijos tarnybos 1998 metų veiklos rezultatai : Metinė ataskaita = Geological Survey of Lithuania Annual Report 1998. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 37-39 : iliustr. – Santr. angl.

Šliaupa S., Ilginytė V. Strateginių ir ekologiškai pavojingų objektų seisminės saugos Lietuvoje įvertinimas // Lithuania, Contribution to NATO Programs. – 1999. – P. 4. (priimtas spaudai).

Šliaupa S., Lazauskienė J. Baltijos sedimentacinio baseino vystymosi preliminarus geofizinis-geologinis modelis [Preliminary geological-geophysical model of the Baltic sedimentary basin] // Lietuvos geologijos tarnybos 1998 metų veiklos rezultatai : Metinė ataskaita = Geological Survey of Lithuania Annual Report 1998. – Vilnius : LGT, 1999. – P. 27-31 : iliustr. – Santr. angl.

Šliaupa S., Pačėsa A. Preliminarūs seismologinių triukšmų matavimai Lietuvoje // LGT metinė ataskaita už 1999 m. (priimtas spaudai).

G. Mokslo populiarinimo publikacijos

Baltrūnas V. Buvo pasiryžęs aukotis // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 1. – P. 68-70 : fotogr.

Baltrūnas V., Linčius A., Mikulėnas V., Narbutas V., Satkūnas J. Vertingiausi Lietuvos geologiniai kraštovaizdžio objektai // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 1. – P. 72-73. – Bibliogr.: 3 pavad.

Baltrūnas V., Vaitkevičius V., Andruišytė-Žukienė R. Ar iš tikrųjų Raigardas prasmego? // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 10. – P. 22-24 fotogr.; 1999. Nr. 11 26-27 : fotogr.

Diliūnas J. Naudingas geležies šalinimo iš požeminio vandens būdas. Vandentvarka. LVTA informacinis leidinys. 1999, Nr. 4.

Diliūnas J., Kaminskas M., Stanikūnienė M., Kauno buitinių atliekų sąvartyno Lapėse hidromonitoringas. Informacinis biuletenis Nr. 4. Kaunas, 1999 kovas. 11 p.

Kadūnas V. Durpės ir sapropelis – energetinė žaliava? // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 2. – P. 16-17.

Karmaza B., Gaigalas A. Riedulyną reikia paskelbti draustiniu // Tėviškės gamta. – 1999, balandis, Nr.4.

Karmaza B., Gaigalas A., Ustronės riedulynas // Geologijos akiračiai. (priimta spaudai)

Karmaza B., Valatkevičius A. Išsaugokime legendinį kraštovaizdį // Lietuvos aidas. – 1999 09 28, Nr. 148

Karmaza B., Valatkevičius A. Šaltinis iš ąžuolo kelmo // Lietuvos aidas. – 1999 06 15, Nr. 115.

Karmaza B., Valatkevičius A. Velniabalės kraujas // Lietuvos aidas. – 1999 09 23, Nr. 143.

Katinas V. Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 2. – P. 10-12 : iliustr.

Korkutis V. Bavarijos krašte apsilankius // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 2. – P. 22-23 : iliustr.

Korkutis V., Zdanavičiūtė O. Naftos paieškų perspektyvos Baltijos regione // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 2. – P. 38 : iliustr.

Linčius A. Biržų krašte ne tik alumi kvepia [The land of Biržai is not – able not solely for the beer smell] // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 2. – P. 24-29 : fotogr. – Santr. angl.

Linčius A. Prie Puokės akmens stabtelėjus [Stop at the Puokė Stone] // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 3. – P. 62-66 : iliustr. – Santr. angl.

Linčius A., Mikulėnas V., Satkūnas J. Geologinio paveldo išsaugojimas – visų rūpestis [Conservation of geological heritage in everybody’s concern] // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 2. – P. 14-23 : fotogr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad.

Linčius A., Narbutas V. Šiaurės Lietuvos gipso karstas – legendų tikrovė // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 11-12. – P. 22-23, 44-45 : fotogr.

Malinauskas Z. Geologijos muziejus ir kerno saugykla [Geology Museum and Core storage] // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 2. – P. 30-34 : fotogr.

Motuza G. Motuza V. Kalevo sūnaus pėdom [Tracking the Kalevipoeg] // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 2. – P. 35-41 : iliustr. – Santr. anngl. – Bibliogr.: 12 pavad.

Poškienė B., Uginčius A. Dovana muziejui // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 10. – P. 17 : fotogr.

Rastenienė V. Žemės šiluma – alternatyvus energijos šaltinis [Earth’s heat as an alternative source energy] // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 2. – P. 8-13 : iliustr. – Santr. angl.

Rastenienė V., Rogalskis K., Pavlovas N. Pirmosios geoterminės jėgainės Lietuvoje // Statyba ir architektūra. – 1999. – P. 9. – iliustr.

Suveizdis P. Apie naują Lenkijos tektoninį žemėlapį // Geologijos akiračiai. – 1999. – Nr. 2. – P. 51: iliustr.

Suveizdis P., Rastenienė V. Geoterminiai energijos šaltiniai // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 2. – P. 14-15 : iliustr.

Šinkūnas P., Stančikaitė M. Pietų Afrikos Šiaurinio keipo egzotika // Geologijos akiračiai, (priimta spaudai).

Zdanavičiūtė O. Lietuvos nafta ir dujos, jų panaudojimo galimybės // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 2. – P. 20-22, 33 : iliustr.

Zdanavičiūtė O., Lauritzen O., Bjorlyke K. Naftos paieškos Norvegijoje // Mokslas ir gyvenimas. – 1999. – Nr. 5. – P. 22-23, 28-29.

Views All Time
Views All Time
3671
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!