VP yra įtraukiami į Nelistinguojamų VP sąrašą, jeigu:

• VP yra viešosios apyvartos objektas, įregistruoti VPK bei jiems atidaryta bendroji sąskaita Lietuvos centriniame VP depozitoriume;

• VP, kuriais vykdoma antrinė apyvarta, yra visiškai apmokėti;

• VP apskaitomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų keliamus reikalavimus sąskaitų tvarkytojams.

VP yra įtraukiami į Nelistinguojamų VP sąrašą Listingo departamento direktoriaus sprendimu.

Naudota literatūra:
“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

Views All Time
Views All Time
2030
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!