Penktadienio rytą (XI. 23) į Tauragnus pas mane, sako Kun. P. Čiučkis, atėjo Andrius Grašys paprašyti, kad aš pašventinčiau jo namus. Deja, išvažiuodamas pamiršau pasiimti ritualą (šventinimų knygą). Todėl turėjau važiuoti antrą kartą, t.y. šeštadienį (XI. 24). Pašventinęs pasakiau:

– Dievas, norėdamas parodyti dvasių pasaulio buvimą, gali leisti dvasioms vaidentis ir namus pašventinus.

Tą šeštadienį, man išvažiavus, bildukai dar tikrai vaidenosi: žmones pilstė žemėmis. Mediniškių kaimo gyventojui Mizeikiui iš naujos milinės lyg nupjauta iškrito saga. Ši saga buvo ne segamoji: ji buvo įsiūta antrojoje – fasoninėje sagų eilėje.

Sienoje ant keturių colių vinies kabojo kepurė. Vinis staiga iš sienos ištrūko ir kepurė nukrito.

Palei lubas ėmė skraidyti kiaušinis. Jis, atšoko nuo lubų ir sienos, ir visiškai sveikas nukrito Asiminavičiui (Žiezdrių km.) ant kojų. Tai buvo vienas iš dviejų kiaušinių, kurie buvo nesenai atnešti iš tvarto į trobą. Asiminavičius paima kiaušinį ir sako:

– Žiūrėkite, velnias nė kiaušinio nepajėgia sudaužyti.-

Tai tarus, antrasis kiaušinis taip davė į sieną, kad net po visą trobą ištiško.

Iš mūro džilingt iškrito krosniakaištis. Ignacui Godai (Akmeniškių km.) sviedė buroku, Justinui Kačerauskui bulve tekštelėjo į kaktą. Po to jisai net kepurę užsidėjo. Visą tai matė dar šie asmenys: Jonas Šinkūnas, Juozas Grašys (abu Grašių km.), Kazys Mačiulavičius ir Stasys Grašys (abu Žiezdrių km.)

Sekmadienį (XI. 25) iš pat ryto pasižiūrėti šių nuostabių reiškinių susirinko daug žmonių. Bet tą dieną niekas neįvyko. Dvi savaites buvo ramu.

Po to 1957 m. gruodžio 9 d., vėl buvo išmuštas lango stiklas.

Dėdei Anuprui buvo dingę 100 rublių. Ir jis tą dieną norėjo važiuoti pas burtininką pasitarti, tik nežinojo kelio.

– Tegu vėlės, jei nori, tuos pinigus sau pasiima, – pasakė Anupras.

Tada ant Anupro lovos atsirado raštelis:

– Nevažiuok pas gydytoją: (t.y. pas burtininką – Aut.) Mus kviečia mūsų viršininkas ir mes 12 val. iš čia išeisime. Jis yra mus išsiuntęs paieškoti jam tarnų. Užsukome čia pas jus. O jūs nenorite ir mes iš jūsų nieko negavome. Jūs giedokite Marijos litaniją ir bus mūsų išleistuvės.-

Sekmadienį po gruodžio 8 dienos Daunoriuose būna Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai. Todėl tą dieną Tauragnų klebonas važiuoja į Daunorius ir Tauragnų bažnyčioje sumos 12 val. nebūna. Būna tik ankstyvosios Mišios – Rarotos.

– Atėjus 12 val. mes troboje, – sako Grašys – su kaimynais Ant. Juodvalkiu (Beržaitės km.), Juozu Gaižučiu (Grašių km.), suklaupėme ir ne pagiedojome, kaip buvo sakyta, o tik atkalbėjome Marijos litaniją. Po to dar sukalbėjome penkerius poterius Kristaus žaizdoms pagerbti.

Baigę melstis, mes visi dar klūpojome susikaupę – sako Grašys.- Man nei iš šio nei iš to dingt galvon mintis, kad kažkas tuoj skels galvon. Vėl pagalvoju: – Skels. – Ir su lig ta mintimi man į praplikusį viršugalvį skėlė stikline. Stiklinė sutrupėjo. Kaktoje paliko prilipusios stiklo skiautės. Dėl to kaktoje atsirado randas. Kita stiklinė smogė žmonai Jadvygai, bet stiklinė nesudužo.

Views All Time
Views All Time
4758
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!