Atėjo laikai, kai žmonės taip užsiėmę, jog vyras ir moteris nebeturi laiko net susipažinti, juolab užmegzti draugystę. Kitiems tai keblu dėl to, kad turi bendravimo problemų. Juk ne taip lengva ir paprasta prieiti prie nepažįstamo žmogaus ir jį užkalbinti. Vietoj malonios šypsenos – laukto atlygio už drąsą gali būti išvadintas akiplėša. Manoma, kad moterims paprasčiau į jas žiūrima atlaidžiai ir netgi su gailesčiu, – neva vargšės, vienišos… Be to, naujausi tyrimai liudija, jog daugiau nei keturi penk-tadaliai Lietuvos moterų trokšta gyventi šeimoje. Gal todėl jos tokios ryžtingos. Tačiau retai kuriai pavyksta sutikti gyvenimo draugą, su ku-riuo laimingai sulauktų auksinių vestuvių ir užaugintų keletą vaikų. Ki-toms pakaktų tik neilgo romano, bet jį užmegzti, kaip ir tą vienintelį vyrą visam gyvenimui susirasti, oi, kaip nelengva… Juk kalbame ne apie seksą už pinigus, o apie jausmą, pradžiai bent abipusę simpatiją, kuri turėtų sieti abu žmones. Bet kaip jiems surasti vienas kitą, kaip susitikti ir susipažinti?..

Visuomet sunkiausia žengti pirmą žingsnį. Čia į pagalbą pasirengę ateiti pažinčių tarnybos. Pas mus jos dar ne tokios populiarios kaip už-sienyje. Bet ir čia gali padėti pažinčių skelbimai spaudoje. Dabar ypač madingos internetinės pažintys ir SMS pramogos, į kurias pasinėrus net galva apsisuka nuo pasiūlymų. Užsimezgęs lengvas virtualus flirtas anksčiau ar vėliau baigiasi susitikimu akis į akį. Vis dėlto tai aklas pa-simatymas, kurio su virpuliu laukia ir jis, ir ji. Ko bijome? Turbūt dar kartą nusivilti.

Meluoja, kaip atrodo

Abu apie vienas kitą jiedu žino tik tiek, kiek yra pasipasakoję patys. Kiti net vienas kito balso nebūna girdėję bendravimas internete ar SMS žinutėmis yra daug paprastesnis ir primityvesnis nei “gyvas”. Tačiau jis turi savų privalumų – padeda dviem žmonėms be didelio vargo ir gana greitai užmegzti kontaktą. Toliau spurtuojame finišo arba naujo starto link.

Lemtingas pirmasis pasimatymas!.. Į jį einant iškyla aibė abejonių ir klausimų. Kas bus, jei tas žmogus visai ne toks, kaip apie save rašė? O jeigu jis visai kitoks, nei įsivaizdavai? Ką daryti, jei jis tau nepatiks? Kaip elgtis, jei nepatiksi jam? Apie ką kalbėtis? Kaip sudominti, neiš-gąsdinti, neatstumti? O gal įmanoma išvis su juo ar ja kaktomuša ne-susitikti, tik akies krašteliu iš pradžių žvilgtelėti, kaip atrodo, ar “tavo skonio”?.. Kitaip tariant, – ar verta tai tęsti?

Dvidešimt aštuonerių klaipėdietis inžinierius Arnas sako, kad tai įmanoma. Esama visokiausių gudrybių, kurias jis yra išbandęs štai jau gerą pusmetį taip ieškodamas draugės. Pradeda nuo interneto. Jei mo-teris sudomina, nedelsia. Paskyręs pasimatymą kavinėje, pameluoja, kaip bus apsirengęs, kokia jo plaukų spalva, ūgis ir pan. Ateina anks-čiau ir ramiai stebi įeinančias moteris, – kuri po kavinę ims akimis blaš-kytis, “ano vaikino” ieškodama. Pasak Arno, stengiasi pirmąkart susi-tikti dieną, kai baruose ne per daugiausia žmonių. Bet, suprantama, nesirenka tokio, kuriame išvis tuščia. “Per didelė rizika, kad būsi bemat demaskuotas. Gerai, jei toji moteris pasirodys esanti simpatiška. O jeigu ragana?..” – juokiasi jis.

Kaip tikras vyras apie savo pažinčių su moterimis patirtį jis ne-mėgsta pasakoti. Tačiau prisipažįsta, kad kartą vos pats taip “neiš-sidūrė”. Mat ji irgi pamelavo, kaip atrodo. Taip pat atėjo anksčiau ir ra-miai sau pietavo, apsimesdama, kad nieko nelaukia. Jei pralaukęs pus-valandį jis nebūtų paskambinęs jai, sėdinčiai prie gretimo staliuko, taip ir nebūtų sužinojęs, kas toji gudruolė, kuri irgi buvo ne pėsčia. Anot Arno, tokiais atvejais mobilusis telefonas abiem išsigelbėjimas. Bet ga-lima ir neatsiliepti. Arba išjungti skambučio garsą…

Vos neprasilenkė

Irma, kuriai per trisdešimt, ir ji norėtų ištekėti antrąkart, irgi jau buvo ne viename aklame pasimatyme. Moteris sako, kad kiekvieną kartą einanti lyg į mūšį. Ji neieško romano vienai nakčiai, tikisi sutikti bendraamžį vyrą, kuris toks pat vienišas ir pasiilgęs tikrų jausmų, kaip ir ji. “Kiekvienąsyk eidama į pirmąjį pasimatymą kažkodėl labiausiai baiminuosi, kad tas vyrukas pasirodys esąs piemuo, – sako ji. – Nes dažniausiai į mano skelbimus atsiliepia gerokai jaunesni vyrai, nors aš visuomet pabrėžiu, kad norėčiau susipažinti su bendraamžiu arba šiek tiek vyresniu, neslepiu, kiek man metų”.

Ji neseniai pradėjo susitikinėti su vyriškiu, kuris ją intriguoja atkaklumu ir puikiu humoro jausmu. Bet, kaip pasakoja Irma, jiedu galėjo tiesiog prasilenkti… Susitarė susitikti prie kino teatro. Ji mažumėlę vėlavo, todėl paskambino jam ir pasakė, kad nešaltų gatvėje, eitų link kavinės greta, o ji jau bėganti. Nuskubėjo, o prie kavinės durų strypčioja… pagyvenęs diedukas, šaudydamas į šonus žvitriomis akutėmis – aiškiai kažko nekantriai laukdamas. “Taip man ir reikia! – apmaudžiai pagalvojo Irma. – Bijojau piemens, o užsiroviau ant senuko!” Ir kaip kulka prašovė skubiu žingsniu pro šalį. Bet jau už kampo pasukus sąžinė užgraužė: “Argi jis kaltas, kad ne toks jaunas ir gražus, kaip aš norėčiau?.. Senas žmogus, peršals… Turiu jam paskambinti. Sumeluosiu ką nors, kad nespėju, negaliu ištrūkt iš darbo, gal kitąkart…” Paskambino ir puolė išsisukinėti. Bet tas vyrukas buvo atkaklus: “Klausyk, aš jau sėdžiu prieš pat duris ir tavęs laukiu. Užsakiau kavos, ateik nors penkiolikai minučių. Juk sakei, kad dirbi kažkur čia pat.” Irma pasiryžo – kaip bus, taip bus. “Apsukau ratą ir įėjau į tą kavinę. Dar prieš tai spėjau pagalvoti, kad gal aš apsirikau. Argi gali čia būti tas pats senukas? Nebent pasitaikė labai žvitrus, nes tiek daug spėjo nuveikti per kelias minutes – ir įėjo, ir staliuką susirado, ir kavos užsakė…” – linksmai čiauškėjo Irma. Ji tikrai apsiriko. Ir dėl to labai džiaugiasi. Prie staliuko priešais duris sėdėjo simpatiškas sportinės išvaizdos vyriškis, kuris pasirodė esąs vos keleriais metais vyresnis už ją, žavus, sąmojingas, drąsus, bet neįžūlus. “Taip ir maniau, kad suki uodegą, lapute!” – šmaikštavo jis, kai Irma viską jam išklojo. Moteris tikisi, kad jų užsimezgusi draugystė greitai nenutrūks. Nors Irma nuogąstauja, kad tas vyriškis apie ją jau dabar žino per daug, o ji jo visai nepažįsta…

Užtenka pusvalandžio

Abu pašnekovai pripažįsta, kad dauguma tokių – pirmųjų susitikimų, nors jie ir įvyko, buvo nesėkmingi. Kandidatai kartais pasirodydavo nevykę. Galbūt ir jie patys nežino paprasčiausių potencialaus pretendento į kurias nors pareigas – vyro ar žmonos, vaikų tėvo ar motinos, draugo ar draugės – įvertinimo taisyklių, nemoka taip pakreipti pokalbio, kad surinktų visą svarbią informaciją ir užmegztų ryšį ilgesniam laikui.

Pirmasis pasimatymas – lemtingas, nes jis – vertinamasis. Žinios apie tai, kaip jį pakreipti, gali praversti ne tik pažinčių tarnybų klientams, bet ir visiems kitiems, kurie galbūt vakare susitiks su žaviu nepažįstamuoju ar patrauklia nepažįstamąja.

Anot psichologų, tokio pasimatymo tikslas – atsakyti į klausimą, ar bendras buvimas yra perspektyvus? Kadangi į jį atsakyti sunku, tereikia nuspręsti, ar su nepažįstamuoju (nepažįstamąja) vertėtų susitikti dar vieną kitą kartą. Aiškus pasimatymo tikslas lemia tolimesnį mūsų elgesį.

Toks pasimatymas turi trukti pusvalandį ar valandą, daugiausiai valandą ir ketvirtį. Jeigu žmogus, su kuriuo susitikai, apgailestauja, jog tenka skirtis, – pasimatymas pasisekė, o jei žvilgčioja į laikrodį ir vėl pasakoja tą patį juokelį, – deja, ne…

Kaip viską sugadinti

Toks pasimatymas turi vykti ramioje, bet viešoje vietoje. Jam netinka pobūvis, paupys arba šeimos šventė. Žmogus, kurio dar nepažįstate, irgi neturėtų būti kviečiamas iškilmingos vakarienės. Visiškai netinkama vieta aklam pasimatymui yra teatras ar koncertų salė. Nes vienu metu žiūrėti į veiksmą scenoje, klausytis muzikos ir pasakoti apie save retas kuris sugebės.

Pirmasis, vertinamasis, pasimatymas nėra nei rungtynės dėl viršenybės, nei paplepėjimas su bičiuliu. Turime būti draugiški, bet nebandyti kito nei perauklėti, nei pamokyti, nei pralinksminti. Anot psichologų, moteris, kuri pirmą kartą matydama vyriškį demonstruoja savo pranašumą, skuba paaiškinti jam valstybės ir šeimos tvarkymo taisykles, negali tikėtis sėkmės. Tas pats pasakytina ir apie vyrus. Toks elgesys bemat užgesina įsižiebusį susidomėjimą kitu ir atstumia.

Yra pakankamai daug būdų sugadinti pasimatymą ir sukliudyti įvertinti pretendentą į artimus draugus. Sparčiausiai tai padaro tie, kurie turi neprotingų išankstinių nuostatų. Kone blogiausia iš jų – priskirti dar menkai pažįstamam žmogui visas ankstesnio draugo ar vyro, draugės ar žmonos nuodėmes. Taip pat blogai užsiminti, jog naujoji pažintis privalės kompensuoti ankstesnes nesėkmes, įrodyti jai, kad ne visi vyrai yra savanaudžiai suvedžiotojai, o jam – kad ne visos moterys yra kekšės.

Nelįsk į piniginę

Vyrams patinka stebinti moterį finansinėmis galimybėmis, bet ne visi tai gali. Tad nederėtų į pirmąjį pasimatymą žvelgti kaip į nemokamus pietus ar vakarienę. Pasiturintis vyras moka skaičiuoti pinigus ir, gal net pats to nesuvokdamas, tikėsis, kad už jo išlaidas tuoj pat bus atsilyginta. Saikingai uždirbantis nutars, kad jei pirmasis vakaras jam brangiai kainavo, kiti vakarai bus dar brangesni. Abu jie pajus, kad pažintis su aikštinga moterimi nėra jų svajonė. Todėl išmintinga moteris bent jau pasiūlys pusę vaišių kainos padengti iš savo kišenės. Jei vyras užginčys, nusileiskite, nes čia – dar ne Amerika, – daugeliui vyrų vis dar garbės reikalas moters akyse atrodyti mokiu džentelmenu.

Anot psichologo Gedimino Navaičio, pasimatymo, per kurį tenka nuspręsti, ar tęsti pažintį, metu reikia ir įžvalgumo, ir sumanumo. Ypač iš moters pusės. Be abejo, ne kiekvienai patinka įtampa, kurią dar sustiprina galvoje ėmusios kirbėti įkyrios mintys: “Nieko gera iš tų pasimatymų nebus. Man visada nesiseka. Šiandien baisiai atrodau. Jeigu vyras taip ieško draugės, matyt, jis turi kokią nors slaptą ydą”. Tokios mintys, kaip teigia psichologas, gali sugadinti bet kokį susitikimą. “Tačiau jos nėra priešo diversija. Atsargumas – ne mažiau svarbi savybė nei potraukis į viską, kas nauja. Todėl reikia įsiklausyti į vidinį balsą ir pasistengti išsklaidyti abejones”, – ragina psichologas.

Ką verčiau nutylėti?

Pirmojo pasimatymo metu neišsisuksite šio bei to nepapasakoję apie save. Juolab jei tai aklas pasimatymas, kai abu stengiasi sužinoti kuo daugiau apie vienas kitą. Nes nežino beveik nieko. Arba nėra tikri, kad tai, ką mano žinantys, yra tiesa. Juk dažniausiai nėra kam ją patvirtinti. Todėl tenka pasikliauti nuojautomis ir nepamiršti, kad norėdamas patikti kiekvienas stengiasi kuo geriau pasirodyti. Šiek tiek vaidybos, teatrališkumo nepakenks, tačiau neperlenkite lazdos. Nebent jūsų aistra – šoko terapija. Tačiau retas žmogus norėtų ją išbandyti savo kailiu.

JAV psichologai Deividas Kopelandas ir Ronas Louisas įsitikinę, jog per pirmąjį pasimatymą nederėtų užsiminti apie vedybų svarbą, nes niekas nenori po kelių minučių pažinties svarstyti įsipareigojimus. Netiktų kalbėti ir apie norą turėti vaikų, nes nuoširdus vyras prisipažins, jog apie tai šiuo metu negalvoja, o melagis pasakys, kad labai žavisi vaikučiais ir apie juos svajoja. Pirmuoju atveju galima atstumti rimtą kandidatą, o antruoju apsigauti.

Tokio pokalbio metu savaime iškils klausimas, kodėl tokia patraukli moteris, toks solidus vyras vis dar ieško antrosios pusės? Kuo išsamiau į jį bus atsakyta, tuo blogiau. Protingiausia šio klausimo aptarimą palikti kitam kartui. Taip pat būtų neatsargu nesivaržant postringauti apie seksą, juolab girtis savo išmanymu šioje srityje. Pasakojantys apie savo keistus polinkius, ligas, neveiksmingas dietas, sutrikusios psichikos giminaičius mano esantys itin sąžiningi. Bet toks nuoširdumas ir atvirumas kitam žmogui gali atrodyti gąsdinantis. Kartu jie tarsi praneša, jog bendravimas su jais nebus sklandus ir malonus.

Išprovokuok atsiskleisti

Moterims tiktų patarimas – mažiau kalbėkite apie save ir skatinkite vyriškį išsipasakoti. Kadangi kiekvienam malonu pasamprotauti apie savo gyvenimišką patirtį, tiktų pasiteirauti, kuo vyras labiausiai didžiuojasi ir ką jis, kaip visų vyrų atstovas (daug kam patiks kalbėti už visus), mano apie kurią nors moteriai svarbią vertybę (pavyzdžiui, pinigus ar laimę). Po to galima papasakoti ką nors liūdno ar romantiško, bet ne asmeniško ar tragiško (kad ir melodramiško kino filmo siužetą).

Iš jo reakcijos klausantis pasakojimo gana lengva spręsti apie vyriškio emocionalumą. Jį bei šeimos gyvenimui būtiną kantrybę parodo ir elgesys su aptarnaujančiu personalu bei piktas ar atlaidus požiūris į nežymų vėlavimą.

JAV psichologė Mariana Rokech pataria: atėjusiai į pirmąjį pasimatymą moteriai tiktų prisipažinti, jog ji truputį jaudinasi. Atidus vyras pasistengs jai padėti nesinervinti ir patikės esąs stiprus, galintis globoti moterį. O jei jam dar bus padėkota už supratimą, pasijus itin svarbus. Jei vyriškis nekreips dėmesio į užuominą, kad moteris nesijaučia laisvai, veikiausiai ir ateityje jis nesugebės atsižvelgti į jos jausmus.

M.Rokech tvirtina, kad daugeliui moterų iš pirmo karto užtektų įžvalgumo suprasti, su kokiu vyriškiu jos susitiko. Tam tereikia savęs paklausti, ką nori apie jį sužinoti. Nes į tiksliai sau užduotus klausimus atsakymas anksčiau ar vėliau randamas. O jei tie klausimai tik numanomi, ir atsakymai skendi miglose. Belieka šia mintimi ir vadovautis. Arba numoti į visus patarimus ir elgtis pagal aplinkybes kaip širdis lieps.

Views All Time
Views All Time
1857
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!