Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai’96

Lietuvos gyvenimo logikos partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje Nr.48

Gimė 1945 m. kovo 5 d. Biržų rajone, Papilio apylinkėje, darbininkų šeimoje. Tėvas Jurgis Variakojis buvo sušaudytas lietuvos komunistų 1945.01.26. Motina augino tris vaikus: kandidatą, vyresnę seserį ir vyresnį brolį.

Nuo vaikystės dirbo kolūkyje ir lankė Papilio vidurinę mokyklą. 1961 m. išvyko į Rusiją. 1967 m. baigė Dzeržinskio geležinkelių technikumą. 1968 m. grįžo į Lietuvą, mokėsi Kauno miesto 4-ojoje proftechikos mokykloje, spec. grupėje, kur įgijo operatoriaus defektoskopininko specialybę. 1968 m. grįžo į Biržus, dirbo dailininku apipavidalintoju ir tuo pačiu metu mokėsi Maskvos Krupskajos liaudies dailės universitete. 1972-

1986 m. dirbo motosekcijos “Agaras” sportuojančiu treneriu. Per tą laikotarpį 9 kartus tapo Lietuvos motokroso čempionu ir sporto meistru.

Susikūrus kooperatyvams, vienas pirmųjų Biržuose sukūrė savo kooperatyvą ir aktyviai įsijungė į Lietuvos kooperatininkų veiklą. Buvo išrinktas nuo Biržų rajono į Koopepratininkų sąjungos tarybą.

Šiuo metu yra Biržų rajono verslininkų sąjungos tarybos narys ir UAB “Gemagna” direktorius.

Sūnus Liutauras yra Šiaulių pedagoginio instituto trečio kurso studentas, sporto meistras (motociklininkas).

Duktė Gintarė – 10 kl. moksleivė.

Žmona Renata – UAB “Gemagna” buhalterė.

Views All Time
Views All Time
1508
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!