| |

Apskaitos programa “Reisas – CTL”

Programa skirta įmonei ar organizacijai, kurios darbo specifika yra susieta su krovinių gabenimu autotransportu ir skirta griežtos apskaitos dokumentų : Carnet TIR knygelių ir įvažiavimo (tranzito) leidimų pagal tipus ir šalis apskaitai. Programa yra sudėtinė komplekso “Duomenų registracijos ir apskaitos sistema FIRMA” dalis ir dirba su šioje sistemoje vedama duomenų baze.

| |

Deklaraciją reikia tikslinti

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildė Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 9 straipsnio komentarą (komentaras skelbiamas VMI prie FM interneto tinklapyje http:/www.vmi.lt.) 8 punktu ir jį išdėstė taip: “8. Jeigu 2002 m. gruodžio mėnesio ar ankstesnių laikotarpių darbo užmokestis išmokamas per 2003 m. sausio mėnesio 10 darbo dienų (t.y. iki 2003-01-15 d. imtinai), tai šis darbo užmokestis bei nuo jo išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas 2002 metų IV ketvirčio deklaracijoje. Tos įmonės, kurios minėto darbo užmokesčio 2002 m. IV ketvirčio deklaracijoje nedeklaravo, turi pateikti šio ketvirčio patikslintą deklaraciją”.

| |

Verslo apskaitos standartai

UAB “Apskaita” parengė ir siūlo įsigyti naują rinkinį – “Verslo apskaitos standartai”. Šiuo metu paskelbta ir į rinkinį įtraukta 17 verslo apskaitos standartų, kurie turi būti taikomi sudarant 2004 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę. Rinkinys yra labai aktualus, kadangi, remiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą turi vadovautis Verslo apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansinę atskaitomybę arba Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja ją sudaryti. Įsigiję minėtą rinkinį, laiku gausite likusius ir šiuo metu “Valstybės žiniose” dar nepaskelbtus naujausius Verslo apskaitos standartus, kurių projektai yra rengiami.

| |

Žurnalas “Sąskaityba”

“Sąskaityba” – žurnalas apie apskaitą, mokesčius ir auditą. “Sąskaityba” – seniausias Lietuvoje leidinys buhalteriams, įmonių vadovams, visiems besidomintiems apskaitos ir mokesčių problemomis. Leidžiamas nuo 1990 metų vieną kartą per mėnesį. Žurnalas “Sąskaityba” – tai:
– naujausia informacija iš Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų
– komentarai apskaitos tvarkymo, mokesčių deklaravimo ir mokėjimo bei kitais klausimais;
– specialistų konsultacijos, atsakymai į klausimus;
– svarbiausia informacija pradedantiems verslą ir jį plėtojantiems.

| |

Knygos “Mokesčiai” (norminiai aktai) ’90 – ’01

Penkiose knygose (laikotarpiais) spausdinami visi su mokesėiais susiję įstatymai, jų lydimieji aktai ir kiti norminiai dokumentai, išleisti 1990-2001 metais pagal tuo metu galiojusią redakciją. Knygas sudaro penki skyriai: Mokesčių administravimas; Fizinių asmenų pajamų mokestis; Juridinių asmenų pelnų mokestis; Pridėtinės vertės mokestis; Kiti mokesčiai (akcizo, kelių, žemės, nekilnojamojo turto). Dokumentai knygų skyriuose išdėstyti chronologine tvarka išlaikant subordinaciją: įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų bei kitų valstybės valdymo institucijų dokumentai.

| |

Teisės aktų rinkiniai

UAB “Apskaita” parengė 63 teminius teisės aktų rinkinius, kurie skirti įvairių pareigybių ir specialybių žmonėms – buhalteriams, finansininkams, auditoriams, įmonių vadovams, juristams, darbų saugos, muitinės, žemės ūkio, sveikatos, bankininkystės, prekybos, turizmo ir kitų sričių specialistams, dirbantiems visų rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Didelė rinkinių įvairovė ir atitinkamas jų suskaidymas leidžia vartotojui išsirinkti tik jam reikalingus vienetus minimaliomis sąnaudomis. Rinkinių struktūra aiški ir detali – dokumentai pagal institucijas chronologine tvarka sudėti į skyrius (įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų dokumentai, kitų žinybų dokumentai). Skyriaus pradžioje pateikiamas turinys, kuriame nurodomi ne tik pirminiai, bet ir visi jį keičiantys bei papildantys dokumentai (numeriai, datos). Vartotojas akimirksniu ras jam prireikusį dokumentą.

| |

Finansų ministerija siūlo supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų naudojimo tvarką

Siekdama sudaryti palankesnes verslo sąlygas ūkio subjektams, Finansų ministerija siūlo tam tikrais atvejais supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų naudojimo tvarką – nereikalauti iš kai kurių ūkio subjektų PVM sąskaitose faktūrose nurodyti visų privalomų rekvizitų, taip pat kai kuriems ūkio subjektams leisti saugoti PVM sąskaitų faktūrų antruosius egzempliorius ne popierine, o elektronine forma. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys dokumentus privalo saugoti tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios jie buvo išrašyti ar gauti. Tačiau ilgalaikes paslaugas (pavyzdžiui, telekomunikacijų) teikiantys asmenys klientams išsiunčia labai daug popierinio formato PVM sąskaitų faktūrų ir jų saugojimas tokia forma būtų susijęs su didelėmis išlaidomis. Atsižvelgdama į tai, Finansų ministerija siūlo tais atvejais, kai teikiamos ilgalaikės paslaugos, popierinės formos PVM sąskaitas faktūras leisti saugoti tik kompiuterine (elektronine) forma.

| |

VMI Elektroninio Deklaravimo Sistema gali naudotis ir juridiniai asmenys

Nuo šio mėnesio VMI Elektroninio Deklaravimo Sistema gali naudotis ir juridiniai asmenys teikdami mokestines deklaracijas. Elektroninio Deklaravimo Sistema (EDS) suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Asmuo) galimybę pateikti deklaracijų formas elektroniniu būdu (internetu, elektroniniu paštu arba betarpiškai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje). Asmuo, sėkmingai pateikęs Deklaraciją elektroniniu būdu, neturi teikti šios Deklaracijos popierinio formato, išskyrus Sutartyje atskirai nurodytu atveju.

| |

Nauji juridinių asmenų kodai

Valstybės įmonė Registrų centras primena, jog nuo liepos 1 d. juridiniams asmenims bus suteikiamas naujas devynių ženklų kodas. Juridiniai asmenys raginami naujojo kodo naudojimui pritaikyti savo eksploatuojamą programinę įrangą bei dokumentų blankus. Priešingu atveju gali būti apsunkinta ar sutrikdyta juridinių asmenų veikla. Visiems naujai registruojamiems juridiniams asmenims, jų filialams ar atstovybėms nuo liepos 1 d. bus išduodami registravimo pažymėjimai su devynių skaitmeninių ženklų kodu. Juridiniams asmenims, kurie buvo įregistruoti iki 2004 m. liepos 1 d., nauji registravimo pažymėjimai su devyniaženkliu kodu bus išduodami Juridinių asmenų registre keičiant savo duomenis, nurodytus juridinio asmens registravimo pažymėjime.

| |

Duomenų registracijos ir apskaitos sistema FIRMA

“Integruota apskaita”, remdamasi ilgalaike patirtimi diegiant programinę įrangą įvairios paskirties valdymo funkcijų automatizavimui bei naudodama šiuolaikines kompiuterines technologijas, sukūrė programų kompleksą “Duomenų registracijos ir apskaitos sistema FIRMA”. “FIRMA” yra modulinis, daugiavartotojiškas programų kompleksas, veikiantis pilnai integruotos duomenų bazės pagrindu, turintis patogią vartotojo aplinką, veikiantis Microsoft Windows operacinėje sistemoje. Modulinis principas ir integruota duomenų bazė leidžia pagal vartotojo poreikius greitai plėsti sprendžiamų uždavinių skaičių ir pobūdį, išvengiant duomenų įvedimo dubliavimo naujoms valdymo funkcijoms.