Programa skirta finansinių ir ūkinių operacijų registracijai ir apskaitai įmonėje, nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdžio. Apskaita vykdoma tik pinigine išraiška.

Pagal užsakovo poreikius pateikiamos programos versijos, leidžiančios vesti apskaitą vienai arba daugiau įmonių. Programa gali dirbti autonomiškai arba jungtis su kitomis FIRMA programomis.

Sistemos pagrindą sudaro tipinis sąskaitų planas, kurį vartotojas gali modifikuoti pagal savo poreikius. Vartotojas turi galimybę pats nustatyti apskaitos registrų (žurnalų) tipus, jų sudėtį ir sudaryti žurnalų spausdinimo maketus, įtraukdamas reikalingas sąskaitas ir jų išdėstymo tvarką. Bendrojo žurnalo vedimui pateikiama standartinė forma.

Tipinių operacijų registravimui programoje sudaromas operacijų žinynas, susiejantis reikalingas debeto – kredito sąskaitas ir pagreitinantis buhalterinio įrašo formavimą.

Programa vykdo apskaitą iš pirminių dokumentų ir formuoja įrašus, sutekdama jiems numerį, datą ir duomenų savininko (įmonės) požymį. Susieti su atitinkamomis sąskatomis įrašai kaupiami duomenų bazėje ir apdorojami pagal šiuos požymius:

pirminio dokumento tipas, data, numeris;
paslaugų ar prekių tiekėjais arba gavėjas;
pinigų mokėtojas arba gavėjas (firma);
ataskaitingas asmuo.

Finasinių ir ūkinių operacijų automatizuota apskaita leidžia formuoti ataskaitas pagal atskiras sąskaitas, vesti žurnalus ir skaičiuoti įmonės balansą. Programa perkelia sąskaitų likučius į naujo ataskaitinio laikotarpio pradžią.

Programa vykdo banko ir kasos operacijas t.y. formuoja ir spausdina mokėjimo pavedimus, mokėjimo reikalavimus, kasos pajamų – išlaidų orderius ir kasos knygą. Be to, numatytas organizacijų (tiekėjų, gavėjų) rekvizitų duomenų bazės ir kitos normatyvinės informacijos žinynų palaikymas.

Pagal vartotojo užsakymą į programą gali būti įjungti moduliai mokesčių deklaracijų spasdinimui pvz.: FR0209, FR0027, FR0181 ir kiti.

Duomenys, formuojami kitose komplekso FIRMA programose, gali būti tiesiogiai panaudojami programoje BALANSAS arba programa BALANSAS modifikuojama ir į ją įjungiami moduliai iš kitų FIRMA programų (pvz. ATSARGOS) ir panaudojama kaip vienintelė programa mažai įmonei.

Programa skirta darbui IBM/PC tipo personaliniu kompiuteriu MS Windows 95/98/ME/2000 terpėse autonominiame režime arba tinkle.

Views All Time
Views All Time
4400
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!