Penkiose knygose (laikotarpiais) spausdinami visi su mokesėiais susiję įstatymai, jų lydimieji aktai ir kiti norminiai dokumentai, išleisti 1990-2001 metais pagal tuo metu galiojusią redakciją.

Knygas sudaro penki skyriai:

Mokesčių administravimas;
Fizinių asmenų pajamų mokestis;
Juridinių asmenų pelnų mokestis;
Pridėtinės vertės mokestis;
Kiti mokesčiai (akcizo, kelių, žemės, nekilnojamojo turto).
Dokumentai knygų skyriuose išdėstyti chronologine tvarka išlaikant subordinaciją: įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų bei kitų valstybės valdymo institucijų dokumentai.

Knygos skirtos įmonių vadovams, finansininkams, auditoriams, revizoriams, juristams, dėstytojams ir studentams.

Knygų kainos
Vienos knygos: atsiimant bendrovėje – 15 Lt
siunčiant paštu – 20 Lt
Visų 5-ių knygų: atsiimant bendrovėje – 60 Lt
siunčiant paštu – 73 Lt

Visas norminių aktų knygas “Mokesčiai” gausite nemokamai, jeigu prenumeruosite bent du (pasirinktinai) mokesčių teisės aktų rinkinius.

Views All Time
Views All Time
3754
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!