Naudodami energiją mes vieną jos formą paverčiame kita, ko pasėkoje visa išgaunama energija pavirsta išsklaidyta šiluma.

Jeigu energijos vartojimas pagal galingumą susilygins su pasiekiančiu Žemės paviršių Saulės spinduliavimu Žmonija žus. Tai įvyks po 285 – 430 metų. Realiai perkaitimas taps katastrofišku, kai energijos vartojimas pasieks vieną tūkstantąją (pirma prognozė) arba vieną šimtąją (antra prognozė) nuo saulės srauto – po 50-80 arba 130 – 200 metų.

Populiarus scenarijus: energijos vartojimo stabdymas- nukreiptas prieš vystimosi evoliuciją ir todėl yra pražūtingas. Akademikas Fominskis L. P. (Fominskiy_L@mail.ru), kuris mano kvietimu atvyks į Lietuvą šią vasarą, savo el. knygoje ”Rotoriniai nemokamos energijos generatoriai. Pasidaryk pats.” Čerkasai. 2003. rašo apie “Romos klubo”, “Pasaulio vyriausybės” ir “ Komiteto 300” pastangas stabdant mokslo, ypač energetikos pažangą, siekiant sumažinti žmonių kiekį Žemėje iki “auksinio milijardo”. Šioje knygoje aprašoma amžinųjų variklių – šilumos generatorių kūrimo ir žlugdymo istorija.

S. D. Xaitunas siūlo pereiti prie termociklinės energetikos paremtos šilumos cirkuliavimu ratu- panaudojant “šalčio fabrikus”. Kurie vėl surinktų išsklaidytą aplinkoje šilumą. Suvartojamos energijos prieaugį butų galima patenkinti paspartinus “šilumos rato” sukimąsi be bendro šilumos kiekio padidinimo aplinkoje.

Galimi du “šalčio fabrikų” tipai:

1) geo ir hidroterminiai energetiniai įrenginiai ir šilumos siurbliai, kurių NVK neviršija Karno NVK

2) Šiluminės mašinos su NVK viršijančiu Karno NVK- antro tipo amžinieji varikliai, uždrausti antru termodinamikos dėsniu.

Išskaidyta šiluma charakterizuojama žemu temperatūriniu gradientu, kas daro pirmo tipo “šalčio fabrikų” NVK labai mažu.

Žmonijai iškyla dilema: arba pabandyti nustatyti antro tipo amžinųjų variklių uždraudimo nepagrįstumą ir sėkmės atveju realizuoti termociklinę energetiką, arba žūti.

Peržiūrėjus daugybę draudimo formuluočių matosi to draudimo nepagrįstumas.

Būtina pasukti Didžiojo Mokslo galvas ir pažadinti energetikus pereiti prie termociklinės energetikos pagristos šilumos cirkuliavimu ratu ir antro tipo amžinųjų variklių- “šalčio fabrikų” panaudojimo.

Ką tai duotų?

1) Paimant šilumą iš atmosferos ir arba vandenyno atšaldytume juos ir sustabdytume globalinį atšilimą. Galėtume reguliuoti klimatą.

2) Leistų ateityje vėl grįžti prie mums įprastos šiluminės energetikos. “Šalčio fabrikai” grąžintų apie 90 proc. Sunaudojamos energijos, leistų sumažinti sudeginamo kuro kiekį.

3) Sumažinus iškastinio kuro naudojimą, sumažėtų angliarūgštės ir kitų teršalų išmetimas į atmosferą, būtų išvengta šiltnamio efekto.

Jau dabar naudojamas “šalčio fabrikas” tai elektrinės energijos gavimui panaudojančios vandenyno paviršiaus ir dugno vandens temperatūrų skirtumą. Apie energijos taupymą naudojant “šalčio vamzdį”, šalčio ir šilumos akumuliatorius galima paskaityti Žymaus Lietuvos išradėjo-Labgebos pradininko t.m.d. doc. Edvardo Satkevičiaus knygoje “Labgeba” Kaunas 2008.

Skaitydamas patentus radau pamaskvės fiziko Dunajevskio išrastą ir parodoje ”Archimedas 2000” aukso medaliu apdovanotą variklį, veikiantį atšaldant orą, vėjo jėgainę įgreitinančią ir atšaldančią orą. Manau atsiras ir naujų sprendimų.

Viktoras Černucha savo “pasaulio sandaros poliarizacinėje teorijoje” prognozuoja, kad Žmonija iki 2008 04 24 pragyvenusi 4,4 mln. metų dar gyvens irgi 4,4 mln. metų. Pasaulinė ekonomika pagrista naujomis ekologiškomis technologijomis jau po 150- 200 metų suklestės.

Bus sukurti ir naudojami ,kuro nedeginantys elektros generatoriai — amžinieji varikliai, kurie neterš gamtos. Trumpai ši teorija aprašyta:( www.ptm2008.ru) Viktoras Černucha sukūrė fundamentalių procesų universalią teoriją, kuri leidžia spręsti ir tas problemas, kurios fizikams iki to buvo neprieinamos. Jis teoriškai įvedė naujas daleles ir laukus atsakingus už stebuklus ir gamtos paslaptis.Net ne fizikui krinta į akis tai, kad atlikti skaičiavimai remiantis tik trimis pasaulinėmis konstantomis atitinka eksperimentų rezultatus. Autorius specialiai parinko svarbiausias neišspręstas mokslines problemas, kad parodyti savo sukurtos teorijos efektyvumą ir universalumą. Tos problemos tai fundamentalių dalelių masės skaičiavimas, Visatos struktūra ir evoliucija. Ypač didelį įspūdį daro skaičiavimų sutapimas su Saulės sistemos planetų trajektorijomis, masėmis, savo sukimosi periodais, palydovų skaičiumi. Fizikus senai jaudino klausimas, kodėl mūsų Visata susideda iš protonų neutronų, o ne iš kitų daugybės atrastų dalelių. Sensacingas atsakymas duotas ir į šį klausimą. Neutrono atsiradimas surištas su laiko negrįžtamumu, be ,kurio neįmanoma evoliucija. Mūsų gravitacinė Visata atsirado pirminio negravitacinio pasaulio viduje, kur laikas grįžtamas.

Literatūra:
1) С.Д. Хайтун РАН Институт истории естествознания и техники им С. И. Вавилова
Тепловая смерть на Земле и сценарий ее предотвращения
Ч.1.Энергетика построенная на круговороте тепла и вечных двигателей 2- ого рода
Ч 2 Вечные двигатели 2- ого рода и несостоятельность запрета на них
2) С. Д. Хайтун Потепление климата и ФАБРИКИ ХОЛОДА
3) Виктор Чернуха Поляризационная теория Мироздания.

Views All Time
Views All Time
8509
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!