JAV prezidentas Bušas paskelbė nacionalinę programą, kurioje iki 2015 metų 30 proc. benzino ir dizelino poreikio tenkins biodegalai gaunami iš kultūrinių augalų. Google į “Žaliąją energetiką“ ruošiasi investuoti šimtus milijonų dolerių. Pasiekti, kad pastaroji taptų pigesnė už akmens anglį, dujas ir naftą.

ES, Rusija, Ukraina ir Lietuva sužavėta šių grandiozinių perspektyvų pradeda svajoti apie energetinį žemės ūkį.

Pasvarstykime

1975 metų spalio 8 d. TSRS mokslų akademijos 250 metų jubiliejui skirtoje sesijoje Nobelio premijos laureatas fizikos srityje akademikas P. Kapica, remdamasis baziniais fizikos principais savo pranešimu „Energija ir fizika“ iš esmės palaidojo visą alternatyviąją energetiką, išskyrus valdomą termobranduolinę sintezę.

Šis pranešimas palaidojo komunizmo statybos įdėją pagristą “neišsenkančiais” resursais.

Jis net neaptarinėjo vandenilio energetikos ir biodegalų gamybos.

Kokį energijos šaltinį nagrinėtume- jį galima charakterizuoti dviem parametrais:

1) energijos tankis – jos kiekis tūrio (ploto ) vienete;

2) energijos perdavimo greitis ( plitimas ).

Šių dviejų parametrų sąndauga yra maksimalus galingumas, kurį galima gauti iš paviršiaus vieneto panaudojant nagrinėjamą energiją.

Saulės energijos tankis labai mažas, bet plinta šviesos greičiu. Tenka po 1 kilovatą kiekvienam kv. m. Žmogui, kaip energijos šaltinis neefektyvus. Jūros lygyje, atmetus nuostolius atmosferoje galime gauti tik 100- 200 vatų kv. m.. Visiems Žmonijos poreikiams reiktų ekvatoriuje uždengti 50- 60 km. pločio juostą. Tai nerealu.

Dabar saulės baterijomis uždengti pietines namų sienas, stogus ir dykumas apsimoka, nes jau išrastos efektyvios saulės baterijos.

Kuro elementuose vyksta tiesioginis cheminės vandenilio oksidacijos energijos virtimas į elektros energiją Čia tankis didelis ir efektyvumas siekia 70 proc., tačiau labai mažas energijos perdavimo greitis dėl lėtos jonų difuzijos elektrolituose. Rezultatas toks pats , kaip Saulės energijos. Iš 1 kv. m. elektrodo galima gauti tik 100- 200 vatų. 100 megavatų galingumui gauti reiktų užimti 1 kv. km. Tokia el. stotis neatsipirktų. Didžiajai energetikai kuro elementai neturi reikšmės.

Vėjo, geoterminė, bangų ir hidroenergetika pagal P. Kapicą, priešingai mūsų įsitikinimui, niekad nesudarys rimtos konkurencijos įprastiniam iškastiniam kurui:

-vėjo ir bangų energijos mažas tankis.,
-mažas gruntų šiluminis laidumas riboja geoterminės energijos panaudojimą.,
-hidroenergetika visiems gera , bet ne efektyvi, nes reikalauja didelio upių nuolydžio arba didelių užliejamų plotų.

Taikusis atomas vėluoja…

Pranešime Kapica pažymėjo 3 svarbiausias atominės energetikos problemas:

1) radioaktyvių atliekų laidojimas.,
2) nekontroliuojamas plutonio ir branduolinių technologijų plitimas.,
3) kritinė katastrofų grėsmė atominėse elektrinėse.

Jis nepaminėjo mums gresiančio atominio kuro stygiaus problemos.

Po10 metų pasaulis po Černobylio katastrofos patikėjo Kapicos ir draudimo bendrovių tiesa.

Didžiausias viltis Kapica dėjo į termobranduolinę energetiką. Per prabėgusius 30 metų daugelio šalių pastangomis termobranduolinės energetikos problemų išspręsti nepavyko.

2006 m. ES, Rusija, Kinija, Indija, Japonija, Pietų Korėja ir JAV susitarė pradėti eksperimentinio termobranduolinio reaktoriaus statybą. Specialistai prognozuoja sėkmę po 100 metų.

Nors anglams jau pavyko sukurti labai galingą lazerį, tačiau lazerinė termobranduolinė technologija paremta greitu vandenilio taikinio suspaudimu lazerio spinduliu taip pat greitai nieko nežada.

Labai brangi fantastika…

Negi Kapica nežinojo apie vandenilio energetiką ir biodegalus, kad apie tai net neužsiminė? Juk biodegalus- malkas žmonija naudojo jau gilioje senovėje.

Negi akademikas Kapica buvo toks trumparegis? Deja ne. Jokios vandenilio ir netgi bioenergetikos negali būti. Žemėje nėra vandenilio atsargų.

Žinomi 2 vandenilio gavimo būdai:

1) Vandenį skaidant į vandenilį ir deguonį elektrolize ir

2) Iš gamtinių dujų su katalizatorių pagalba.

Vandenį skaidant abiem žinomais būdais energijos sunaudojama daugiau negu gaunama vėliau sudeginant vandenilį.” Elektrolizes vandenilis”- tai ne degalai, o energijos gautos iš kito kuro akumuliatorius. Vandenilio gauto iš gamtinių dujų panaudojimas sumažina oro taršą, tačiau besibaigiančio kuro sąnaudos tik padidėja.

Nenaudingi ir elektromobiliai. Juose naudojama el. srovė gaminama deginant tuos pačius degalus. Degalų suvartojimas padidėja dėl nuostolių srovės perdavimo tinkluose.

Tas pats ir su bioenergetika. Čia realizuojama senovės įdėja: varikliuose kurui panaudoti augalinius ir gyvulinius riebalus. Dizelis savo variklyje naudojo arachisų aliejų…Nuimant net 3 derlus per metus iš 1 kv. m. gausime 1 kg. aliejaus, o iš jo 1 vatą energijos. Tai daug kartų mažiau negu tiesiog panaudoję Saulės energiją. Be to tokiems derliams gauti reikia trąšų ir degalų traktoriams.

”Spiritinės energetikos” efektyvumas dar mažesnis. Kad Žmoniją aprūpinti bioenergija reiktu apsėti 2-3 Žemės rutulius. Bioenergetika labai naudinga žalių burbulų pūtėjams.

Ričardas Xeinbergas savo knygoje: PowerDown: Options And Actions For A Post-Carbon Word( Pasaulio pabaiga: Galimybės ir veiksmai pasibaigus naftai ir dujoms ) detaliai pakartojo Kapicos analizę ir parodė, kad jokios bioenergetikos pasaulio neišgelbės.

Kas vyksta?

Tik naivus žmogus mano, kad ekonomika kaip ir prieš 150 metų dirba pagal principą: “pinigai- prekė- pinigai”. Naujoji formulė kitokia: ”pinigai- pinigai” trumpesnė ir “efektyvesnė”. Varginanti grandis- realių prekių gamyba naudinga žmonėms sparčiai išstumiama iš didžiosios ekonomikos. Ryšys tarp kainos ir naudingumo nyksta. Taip išnyko ryšys tarp monetos nominalo ir esančios joje brangaus metalo masės. Šio amžiaus daiktai išvalyti nuo bet kokio naudingumo. Vienintėlis šių daiktų naudingumas išsaugojęs prasmę šių laikų ekonomikoje- jų gabumas būti parduotais, o pagrindinė gamyba nešanti pelną ir šlovę tapo burbulų pūtimas .

Ar yra išeitis iš burbulų klystkelio?

Žinoma yra. Tik panaudojant žmonių intelektą –išradingumą. Turime vairą patikėti gabiausiems-išradingiausiems. Nustoti tikėti geradėjais- burbulų pūtėjais. Išliksime tik panaudoję savo ir kitų padarytus naujausius išradimus.

Paminėsiu keletą svarbių išradimų iš naujosios energetikos:

1) Genadijaus Ivanovo iš Klaipėdos pasiūlytas milžiniško kiekio ekologiškos saugios energijos gavimo būdas didelėje gelžbetoninėje krosnyje periodiškai, kas pusvalandį, padegant sunkųjį vandenį. Sprogdinimo krosnis kuriama Rusijos branduoliniame centre Sniežinske.

2) milžiniškos kūnų ir skysčių vidinės paslėptos energijos panaudojimas.

3) smulkaus smėlio svaidimo į kietus užtvarus efekto panaudojimas-išsiskiria 100- 1000 kartų daugiau energijos negu sunaudojama sviedimui. Technologija sukurta Baltarusijoje.

4) vandens skaidymas į vandenilį ir deguonį su 20 kartų mažesnėmis sąnaudomis nei gaunama vandenilį sudeginant (panaudojant rezonansą ).JAV, Ukraina, Japonija, Kazachstanas ir Lietuva.

5) Energijos gavyba JAV Los Alamos laboratorijoje sukurtu mini atominiu generatoriumi.1KWh kainuos10 JAV centų. Serijinė gamyba prasidės 2013 metais

6) energijos gavyba panaudojant gravitaciją. Japonija, Rusija, Lietuva.

7) energijos gavyba panaudojant ekologišką šaltąjį branduolinį reaktorių sukurtą Volgodonske.

8) energijos gavyba panaudojant beužtvankines hidroelektrines, sūkurių, hidrosmūgių, ir kavi tacijos efektus. Rusija ir Lietuva.

9) energijos gavyba naudojant jau serijomis pagal užsakymus gaminamas ekologiškas, jokio kuro nedeginančias elektros-šilumines stotis. 1kW galia kainuoja 1500 Eurų.

10) 50 proc. degalų taupantys ir 45 proc. mažinantys oro taršą kuro, vandens ir oro struktūrų keitikliai –emulgatoriai. Montuojami katilinėse, naftos perdirbimo gamyklose, ŠE ir varikliuose.

11) 90 proc. oro taršą mažinantys ir 84 proc. degalų taupantys efektyvūs vandenilio generatoriai valdomi kompiuteriais, montuojami į visus automobilius. JAV.

12) elektros energijos galingumo didinimo ,taupymo ir infraraudonųjų spindulių namų apšildymo įrengimai gaminami serijomis pagal užsakymus 3 kartus padidina galingumą- 3 kartus sumažina sąnaudas. 1kW galia kainuoja 1000 Eurų.

13) energijos gavyba žvaigždžių baterijomis, pasikraunančiomis naktį-sukurtos Dubne- Rusijoje.

14) sintetinės naftos gavyba.

15) energijos gavyba iš kosmoso. Japonija.50 išradimų.

16) efektyvios saulės baterijos.

17) labai efektyvūs vandens šildytuvai.

Informacija pirkėjams

Apie nedeginantį jokio kuro Teslos elektros generatorių galima paskaityti internete: ( Tesl*as Fuelless Generator ), koncerno gamintojo aprašyme – kainininke, mano straipsnyje „Burbulai ir tikrovė“.

Vengdamas kopijuotojų, koncernas savo tobulą produkciją parduoda tik per dilerius be reklamos. Generatoriai atsiperka per 2 metus. Labiau apsimoka pardavinėti ne generatorius (bekures elektros-šilumos stotis), o elektros srovę. Taip padarė Slovakijoje.

Pirkėjams pateikusiems savo banko pažymą, apie turimus pinigus savo sąskaitoje norimo pirkti generatoriaus galingumui suteikiama visa informacija, garantijos ir pademonstruojamas veikiantis modelis gamykloje Vokietijoje. Prie generatoriaus už tą pačią kainą pridedamas tobulas keitiklis į šiluminę energiją.

Augustinas Markevičius – koncerno gamintojo dileris Pabaltijyje, įmonės KONSTRUKTORIUS savininkas.
Gėlių 6; Ringaudai; 53332 Kauno r. Lietuva.
augustin53@gmail.com

Views All Time
Views All Time
11413
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!