Kai pasaulyje baigiasi iškastinio degaus kuro rezervai, susirūpinta alternatyvių kuro pakaitalų, iš kurių būtų galima gaminti energiją, paieška, tačiau Nobelio premijos laureatas fizikos srityje akademikas  P. Kapica savo pranešimu “Energija ir fizika“ remdamasis baziniais fizikos principais iš esmės palaidojo visą alternatyviąją energetiką, išskyrus valdomą termobranduolinę sintezę.

Saulės energijos tankis labai mažas, bet plinta šviesos greičiu, tenka ne daugiau, kaip 1 kW kiekvienam kv. m, todėl žmogui, kaip energijos šaltinis neefektyvus, nes pačių saulės baterijų efektyvumas dar nėra pakankamas. Vėjo, geoterminė, bangų ir hidroenergetika pagal P. Kapicą niekad nesudarys rimtos konkurencijos įprastiniam iškastiniam kurui:

  • vėjo ir bangų energijos mažas tankis,
  • mažas gruntų šiluminis laidumas riboja geoterminės energijos panaudojimą,
  • hidroenergetika visiems gera , bet neefektyvi, nes reikalauja didelio upių nuolydžio arba didelių užliejamų plotų.

Akademikas  P. Kapica pažymėjo 3 svarbiausias atominės energetikos problemas:

  1. radioaktyvių atliekų laidojimas,
  2. nekontroliuojamas plutonio ir branduolinių technologijų plitimas,
  3. kritinė  katastrofų grėsmė atominėse elektrinėse.

Jis nepaminėjo mums gresiančio atominio kuro stygiaus problemos, jau dabar stipriai jaučiamo didėjant atominių elektrinių skaičiui pasaulyje, todėl tinkamo urano kaina stipriai išaugo ir per tai galim pasidaryti priklausomi nuo tiekėjo.

Didžiausias viltis akademikas  P. Kapica dėjo į termobranduolinę energetiką, tačiau čia specialistai prognozuoja sėkmę tik po 100 metų.

Netinka ir vandens skaidymas į degųjį vandenilį, nes skaidant elektrolize energijos skaidymui  sunaudojama  beveik tiek pat kiek ir deginant vandenilį. Tas pats ir su bioenergetika: varikliuose kurui panaudoti augalinius ir gyvulinius riebalus. Dyzelis savo variklyje naudojo arachisų aliejų… Nuimant net 3 derlius per metus iš 1 kv. m. gausime 1 kg. aliejaus, o iš jo 8000 kcal energijos arba 9.304 kWh/per metus, o saulės energijos efektyvumas jūros lygyje, įvertinus nuostolius atmosferoje sudaro 100 – 200 W/kv.m. ir netgi dabar salės energijos konvertavimo į elektrą įrenginių n.v.k. sudaro ne daugiau 15%, ir neįvertinus, kad žemės ūkio aliejinei produkcijai gauti dar reikia trąšų ir degalų traktoriams.

”Spiritinės energetikos” efektyvumas dar mažesnis. Kad Žmoniją aprūpinti bioenergija prisieitų apsėti  2-3 Žemės rutulius. Naujoji, kuro nedeginanti energetika.

Tačiau visai neseniai naujos energetikos genijaus D.N.Motovilovo išradimų dėka žmonija galės išspręsti energetinės krizės problemą, nes atrado būdą gaminti elektros energiją iš Visatos magnetinio lauko, ir rezervai čia nepalyginamai didesni (tiksliau neribojami), nei iš kitų galimų alternatyvių šaltinių, ir kas svarbiausia el. energija gali būti gaminama nenaudojant jokio kito materialaus kuro, gamybos procesas be jokių besisukančių dalių, todėl garantuojamas darbo amžius ne trumpesnis 50 metų. Jei nėra kuro, tai nėra kam sprogti ar užsidegti, nėra jokios aplinkos taršos, t.y. garantuojamas visiškas saugumas.

Elektros energijos gamybai naudojami nuolatiniai magnetai, kuriuose galima sakyti yra užšaldyta energija. Todėl magnetiniai varikliai suka generatorius, dabar sutinkami šie bekurių generatorių gamintojai kuriuose taip pat naudojami stiprūs magnetai su specialia apvijų komutacija (žr.http://www.faraday.ru/sales.html, kur vengrų gamybos elektros stotys GAMMAMANAGER gali generuoti iki 150 mW galingumą plačiau apie parametrus ir kainą , o Vokietijoje/Šveicarijoje gaminami Perendev generatoriai taip pat nereikalauja kuro elektros generacijai iki 100 kW ir 300 kW , 2009 metais planuojami gaminti serijiniu būdu 5000 vnt. per mėnesį plačiau , Daugeliui tai gali atrodyti kaip fantastika.

Atominės elektrinės kainos skaičiavimo, pavyzdžiu imant Suomijoje statomą elektrinę ir reaktorius keičiant bekuriais AKOIL koncerno generatoriais, matom, kad statybos kainą ir trukmę galima sumažinti dvigubai. Susipažinti su atominės elektrinės skaičiavimo failu galite čia.

Visiškai naujos el. energijos gamybos galimybės, net ir visai neįtikėtinos, pvz. gaminti elektrą iš elektrostatinio Žemės lauko be jokio papildomo kuro, kartu ir kaitinant vandenį (plačiau: http://newspb.by.ru/546/23.html kur elektros energijos savikaina net keturiasdešimt kartų(!!!) pigesnė, nei atominėse elektrinėse, (padaro visai absurdišku klausimą, ar mums reikia atominės elektrinės). Tam reikalinga tik politinė mūsų valdžios valia. Būtina į Lietuvą pakviesti išradėją, iš ES struktūrinių fondų nupirkti licenciją ir pradėti tokių generatorių gamybą Lietuvoje. Išradėjas tam neprieštarauja. Abu energijos gavimo būdai ekologiški, leidžia išvengti globalinio klimato atšilimo. Lietuvos elektrinės rekonstrukcija, finansuojama iš ES struktūrinių fondų deja, neleidžia išvengti aplinkos taršos, todėl ateičiai, reiktų mums neskubėti ir daryti labai apdairias prognozes įvairių  investicinių projektų  vystymui, tiek energijos vartojimo, tiek energijos generavimo požiūriais.

Dabar mūsų visų pareiga pasiekti, kad valdžia padarytų išmintingus sprendimus, dėl nepatogios informacijos iš žinybų, kaip prarandančių reikalingumo visuomenei svarumą, blokados (kad naudinga informacija būtų pateikiama visuomenei, o neslepiama giliai stalčiuose), tačiau mums, piliečiams, reikia pigiausių sprendimų, galinčių lemti mūsų ateitį ilgiems dešimtmečiams.

Juridiškai pasirašyti dokumentai perduoti valdžiai:

Dėl informacijos apie bekurę elektros gamybos technologiją

Dėl tarptautinio konkurso organizavimo perkant bekurius generatorius

Dmitrijus Motovilovas (dabartinės bekurės elektros gamybos išradėjas) sutiko persikelti gyventi i Lietuvą ir sukurti nacionalinį bekurės energetikos kūrimo ir diegimo mokslinį – gamybinį centrą. Lietuva, būdama naujosios energetikos pradininke, turi galimybę tapti pasauline lydere – kūrti, tobulinti, gaminti ir pardavinėti bekurius generatorius ir variklius. Kitas tyrėjas bekurėje technologijoje Aleksandras Frolovas taip pat sutinkąs persikelti dirbti į Lietuvoje kuriamą bekurės energetikos mokslinio tyrimo, bandomojo konstravimo – gamybos centrą atsisveikinimui paskelbė PASIŪLYMĄ dėl magnetinių motorų (generatorių) gaminimo Rusijoje skaityti plačiau ) Mes turime suskubti pasinaudoti jo sutikimu panaudodami ES paramą, nes ES irgi prisidėjo prie mūsų atsilikimo finansuodama akademiko P.Kapicos palaidotas neefektyvias ir netgi kenksmingas atominę ir bioenergetikas

Rusija eksportuodama naftą ir dujas vargu ar imsis diegti bekurius el. generatorius ir motorus

Lietuvos energetika gali tapti energetikos avangardu ne tik ES, bet ir pasaulyje.

Tegul saugumas ir ekonominė logika tampa tuo kelrodžiu, kaip mums elgtis su energetika ateityje.

Kapicos pranešimas:

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/KAPITZA/KAP_10.HTM

Views All Time
Views All Time
35130
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!