UAB “Apskaita” parengė 63 teminius teisės aktų rinkinius, kurie skirti įvairių pareigybių ir specialybių žmonėms – buhalteriams, finansininkams, auditoriams, įmonių vadovams, juristams, darbų saugos, muitinės, žemės ūkio, sveikatos, bankininkystės, prekybos, turizmo ir kitų sričių specialistams, dirbantiems visų rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Didelė rinkinių įvairovė ir atitinkamas jų suskaidymas leidžia vartotojui išsirinkti tik jam reikalingus vienetus minimaliomis sąnaudomis.

Rinkinių struktūra aiški ir detali – dokumentai pagal institucijas chronologine tvarka sudėti į skyrius (įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų dokumentai, kitų žinybų dokumentai). Skyriaus pradžioje pateikiamas turinys, kuriame nurodomi ne tik pirminiai, bet ir visi jį keičiantys bei papildantys dokumentai (numeriai, datos). Vartotojas akimirksniu ras jam prireikusį dokumentą.

Rinkiniuose nekaupiamos senos norminių aktų redakcijos. Visos mokesčių norminių dokumentų redakcijos nuo 1990 metų išleistos atskiromis knygomis “Mokesčiai” (5 dalys). Jas rinkinių prenumeratoriai (turintys bent du mokesčių rinkinius), gauna nemokamai.

Rinkiniai atnaujinami operatyviai. Pakeitimai ir papildymai siunčiami netrukus po dokumentų paskelbimo “Valstybės žiniose”.

Prenumerata skaičiuojama nuo rinkinių įsigijimo dienos pusmetį arba metus (o ne pagal kalendorinius metus).

Views All Time
Views All Time
2757
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!