Valstybės įmonė Registrų centras primena, jog nuo liepos 1 d. juridiniams asmenims bus suteikiamas naujas devynių ženklų kodas. Juridiniai asmenys raginami naujojo kodo naudojimui pritaikyti savo eksploatuojamą programinę įrangą bei dokumentų blankus. Priešingu atveju gali būti apsunkinta ar sutrikdyta juridinių asmenų veikla.

Visiems naujai registruojamiems juridiniams asmenims, jų filialams ar atstovybėms nuo liepos 1 d. bus išduodami registravimo pažymėjimai su devynių skaitmeninių ženklų kodu.

Juridiniams asmenims, kurie buvo įregistruoti iki 2004 m. liepos 1 d., nauji registravimo pažymėjimai su devyniaženkliu kodu bus išduodami Juridinių asmenų registre keičiant savo duomenis, nurodytus juridinio asmens registravimo pažymėjime.

Registravimo pažymėjimą su naujuoju kodu galima gauti ir kreipiantis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją Registrų centrą atskiru laisvos formos raštišku prašymu dėl naujo registravimo pažymėjimo išdavimo ir pateikiant senąjį registravimo pažymėjimą. Tokiu atveju naujas juridinio asmens registravimo pažymėjimas su devyniaženkliu kodu bus išduodamas neatlygintinai.

Naująjį kodą juridinis asmuo, jo filialas ar atstovybė privalės naudoti nuo naujo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos.

Pagrindinė naujo devyniaženklio kodo įdiegimo priežastis yra ta, jog septynių skaitmenų variacijų senajame kode artimiausiu metu būtų pristigę registruojant naujus juridinius asmenis. Juridinio asmens kodas, populiariai vadinamas įmonės kodu, yra unikalus, nesikartojantis ir išlieka, net likvidavus jį turėjusį juridinį asmenį.

Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 166 tūkst. juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Naujas devynių skaitmeninių ženklų kodas juridiniams asmenims suteikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.1407 “Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.107-4810) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.307 “Dėl juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.121-5497).

Plačiau apie naujojo kodo sudarymo taisyklę galima sužinoti Registrų centro interneto svetainėje http://www.kada.lt/jar/atmintines/ja_kodas.php

Views All Time
Views All Time
4819
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!