Programa skirta ilgalaikio turto (IT) registracijai ir apskaitai įmonėje bei jos padaliniuose. Pagal užsakovo poreikius pateikiamos programos versijos, leidžiančios vesti ilgalaikio turto apskaitą pagal materialiai atsakingus asmenis padaliniuse (pvz. išduotų darbuotojams matavimo prietaisų apskaita).

Sistemos pagrindą sudaro inventorinių kortelių sąrašas. Vartotojas turi galimybę sudaryti ilgalaikio turto grupes, ir jų ribose sudaryti inventoriaus numerius bei aprašymą kiekvienam ilgalaikio turto vienetui.

Tipinių ilgalaikio turto įvedimo, perdavimo kitam padaliniui, remonto ir kt. operacijų registravimui programoje vedamas operacijų žinynas.

Programa iš pirminių dokumentų ir formuoja IT apskaitos kortelės įrašus

IT tipas;
* inventorinis numeris, kortelės numeris;
* pavadinimas, modelis (tipas), gamyklinis Nr., paso arba brėžinio Nr., pagaminimo metai ir kita objekto charakteristika;
* pirminė vertė, indeksavimo koeficientas ir data, * indeksuota vertė, amortizacinių atskaitymų duomenys.

IT judėjimo apskaitai įvedami duomenys:

* data ir operacijos kodas;
* įvedimo (arba išvedimo) į eksploataciją akto Nr.;
* padalinio kodas;
* atsakingo asmens vardas ir pavardė.

Modernizacijos, ar kapitalinio remonto apskaitai vedami duomenys:

* data ir trumpas darbo turinys;
* reglamentuojančio dokumento data ir numeris;
* vertės pakitimo reikšmė.

Duomenys, formuojami programoje TURTAS, gali būti tiesiogiai panaudojami programoje BALANSAS ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitai. Programa TURTAS gali būti modifikuojama, įjungiant modulius iš kitų FIRMA programų (pvz. PERSONALAS) ir panaudota kaip atskira programa tik IT apskaitai.

Programa skirta darbui IBM/PC tipo personaliniu kompiuteriu MS Windows 95/98/ME/2000 terpėse autonominiame režime arba tinkle.

Views All Time
Views All Time
3357
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!