JAV lietuvių bendruomenės atstovai, posėdžiaujantys bendroje komisijoje su Lietuvos Seimo nariais, paragino spausti Rusiją dėl okupacijos metu padarytos žalos atlyginimo Lietuvai. “Sovietų okupacija padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai. Reikia dabar Rusiją spausti, kad ji apsiimtų tą žalą Lietuvai grąžinti”, – Seime surengtoje spaudos konferencijoje sakė JAV lietuvis Vytas Maciūnas. “Kelti tą padarytą žalą reikia visąlaik, nes žuvo daug mūsų tautiečių ir Lietuvoje, ir Sibire. Mūsų tautai padaryta nežmoniška žala. Aš manau, kad šių dalykų nereikia bijoti iškelti”, – pritarė JAV lietuvių bendruomenės ir Seimo komisijos pirmininkė Liūda Rugienienė.

Praėjusios kadencijos Seimas 2000 metų pavasarį priėmė įstatymą, įpareigojusį Vyriausybę derėtis su Maskva dėl 1940 – 1990 metais trukusios SSRS okupacijos padarytos žalos atlyginimo. Speciali tarpžinybinė komisija žalą įvertino apie 80 milijarų litų. Lietuvos atstovai pateikė Rusijai žalos atlyginimo reikalavimą, kurį Maskva kategoriškai atmetė. Dešiniųjų dauguma, priimdama įstatymą, teigė, jog juo įgyvendinama praėjusio dešimtmečio pradžioje Lietuvos gyventojų plebiscite patvirtinta nuostata, jog okupacijos padaryta žala privalo būti atlyginta. Oficialioji Maskva įvertino įstatymą kaip nedraugišką žingsnį ir keliems metams įšaldė abiejų šalių dialogą. Tokius Maskvos žingsnius paskatino Lietuvos politikų nevieningumas – dalis Lietuvos kairiųjų šaukė, jog lietuviams nereikia reikalauti kompensacijos iš Maskvos, nes Maskva tikrai žalos neatlygins.

Praėjusią savaitę komisijos posėdyje kalbėjęs Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas demagogiškai įrodinėjo, esą konservatorių ir krikščionių demokratų daugumos priimtas įstatymas “trukdo pradėti realias derybas” dėl žalos atlyginimo bei apsunkino Lietuvos – Rusijos sienos sutarties ratifikavimą Valstybės Dūmoje.

G.Kirkilas taip pat įrodinėjo, jog minėtas įstatymas kliudo susigrąžinti iš Rusijos 1991 metais pasisavintus keliolika milijonų JAV dolerių, kuriuos Lietuvos gyventojai laikė buvusios Sovietų Sąjungos užsienio prekybos banke “Vnešekonombank” Pasak G.Kirkilo, Rusija šią skolą pripažino, tačiau atsisako grąžinti indėlius motyvuodama tuo, kad Lietuva galinti tai pradėti traktuoti kaip žalos įstatymo realizavimo pradžią.

Šią informaciją 2003 metų liepos 1 dieną išplatino BNS, o www.delfi.lt persispausdino. Tačiau nei BNS, nei www.delfi.lt nesiteikė pasidomėti, ką gi apie šią dilemą mano kritikuojami dešinieji. Žodžiu, iš pirmo žvilgsnio objektyvi informacija iš tikrųjų itin tendencinga – G.Kirkilui suteikiama tribūna pulti dešiniuosius, dešiniesiems viešai pasiteisinti neleidžiama. Džiugu, kad leista bent jau Amerikos lietuviams turėti savo nuomonę, prieštaraujančią G.Kirkilo demagogijoms.

Views All Time
Views All Time
2249
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!