Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildė Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 9 straipsnio komentarą (komentaras skelbiamas VMI prie FM interneto tinklapyje http:/www.vmi.lt.) 8 punktu ir jį išdėstė taip:

“8. Jeigu 2002 m. gruodžio mėnesio ar ankstesnių laikotarpių darbo užmokestis išmokamas per 2003 m. sausio mėnesio 10 darbo dienų (t.y. iki 2003-01-15 d. imtinai), tai šis darbo užmokestis bei nuo jo išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas 2002 metų IV ketvirčio deklaracijoje. Tos įmonės, kurios minėto darbo užmokesčio 2002 m. IV ketvirčio deklaracijoje nedeklaravo, turi pateikti šio ketvirčio patikslintą deklaraciją”.

Šios deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.82 (Žin. 1999, Nr. 31-898).

Jeigu 2002 m. ar ankstesnių laikotarpių apskaičiuotas darbo užmokestis išmokamas po 2003 m. sausio mėnesio 10 darbo dienų (t.y. po 2003-01-15), tai pajamų mokestis turi būti apskaičiuojamas taikant tą mėnesį kurį buvo apskaičiuotas išmokėti, darbo užmokestis, galiojusį neapmokestinamą skirtumą ir kitas šio mokesčio apskaičiavimo taisykles. Šis išmokėtas darbo užmokestis, nuo jo išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis deklaruojamas atitinkamo ketvirčio (kurį ši išmoka buvo išmokėta) deklaracijoje. Šios deklaracijos FR0453 forma ir pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 26 dienos įsakymu Nr.V-65 “Dėl pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos FR0453 formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.27-1110). Minėtos deklaracijos bei jos priedai ir pildymo taisyklės yra Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos interneto tinklapyje, adresu www.vmi.lt.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo deklaraciją ir jos priedus gali pildyti kompiuteriniu būdu (įvedant duomenis į VMI interneto puslapyje pateiktą FR0453 formą ir jos priedus) arba AVMI gautas deklaracijas ir jos priedų formas.

Šioje deklaracijoje deklaruojama kiekvienam gyventojui per tą ketvirtį išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio suma. Ji pateikiama už kiekvieną mokestinio laikotarpio ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos. Šių metų pirmo ketvirčio deklaracija turi būti pateikta iki 2003 m. balandžio 25 dienos.

Elvyra JAKUBAUSKIENĖ
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėja

Views All Time
Views All Time
2497
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!