Buitinių vartotojų sąjunga, gindama viešąjį interesą, paprašė Jo ekscelenciją LR Prezidentą pasinaudojant LR Konstitucijos 71 straipsnio suteikta teise, grąžinti Seimo 2007 01 12 priimtą Vartotojų teisių gynimo įstatymą pakartotinai svarstyti dėl to, kad dvi jo nuostatos prieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms ir t.t.

Niekam ne paslaptis, kad šalyje praktiškai nėra ne vienos viešosios vartojimo sutarties, kuri nepažeistų vartotojų interesų.

To priežastis ir teisės aktų spragos, ir Vartotojų teisių apsaugos tarybos prostracija bei impotencija, sąžiningos verslo praktikos ir teismų savo konstitucinės priedermės nesuvokimo stygius.

Viso to rezultate pažeidžiamos ~ 1,5 milijono vartotojų teisės.

Visa tai vertindamos vartotojų asociacijos siūlė atitinkamas Vartotojų teisių gynimo įstatymo pataisas, kurias deja vetavo Vartotojų teisių apsaugos taryba pritariant Teisingumo ministerijos atstovui.

Kai kurių vartotojų asociacijų nuomone būtų tikslinga, kad Prezidentas pasirašytų šią Įstatymo redakciją, kitaip jo priėmimas labai užsitęstų. (Įstatymo projektas Seimui turėjo būti pateiktas jau 2005 m. IV ketvirtį.)

Buitinių vartotojų sąjunga pažymi, kad naujoje Įstatymo redakcijoje yra daug teigiamų nuostatų, iš kitos pusės atkreipia dėmesį, kad pavesti ruošti naują Įstatymo redakciją Vartotojų teisių apsaugos tarybai buvo ir nesusipratimas ir tragiška klaida.

Visos teigiamos įstatymo nuostatos buvo įvestos todėl, kad to reikalavo Įstatymo koncepsija. Visas kitas nuostatas Taryba konstravo iš savo egoistinių o ne vartotojų interesų pozicijų.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (jos vadovybė) yra aiškiai nesuinteresuota šio Įstatymo priėmimu, kadangi iš principo keičiasi jos valdymo forma.

Ypatingai ją baugina kolegialios patariamosios, visuomeniniais pagrindais veikiančios institucijos, kurios sudėtyje bus ir vartotojų asociacijų atstovai, įsteigimas. Ši institucija analizuos vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą ir teiks pasiūlymus dėl jų veiklos.

Prezidentūros patarėjai nesikreipė į Buitinių vartotojų sąjungą nei dėl papildomos informacijos, argumentacijos, ar paaiškinimų ir pan.

Buitinių vartotojų sąjunga yra įsitikinusi, kad jeigu mūsų šalyje veiktų teisinė sistema, grindžiama Konstitucijos nuostatomis – “valstybė gina vartotojų interesus”, “valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”,”teisingumą vykdo tik teismai”, o verslo subjektai vadovautųsi sąžiningo verslo praktika, dauguma vartotojų teisių apsaugos ir gynimo problemų, tame tarpe ir viešųjų vartojimo sutarčių sudarymo, būtų be didesnio vargo sprendžiamos.

Tačiau yra kaip yra:

– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba visokiais jai prieinamais būdais vengia ginti vartotojų interesus;
– Deja dar daugeliui valdininkų vartotojų teisės supratimas kol kas vis dar yra neprieinamas;
– Iki viešųjų vartojimo sutarčių (ypatingai su monopoliniais tiekėjais) sudarymo vadovaujantis sąžiningo verslo praktika vaizdžiai kalbant yra tik arčiau kaip iki mėnulio.

Jeigu nauja Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atliks savo pareigas ne formaliai, kaip tai atliekas esama Taryba, labai tikėtina, kad gali būti rasti keliai ir būdai, kaip šią problemą spręsti – vienas iš jų – pasiūlyti viešąsias vartojimo paslaugas teikiančių įmonių licencijavimo taisyklių papildymą, kad licencijos būtų išduodamos tik pateikus su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba suderintą tipinę standartinės sutarties formą.

(Vartotojų asociacijos siūlė atitinkamą pataisą Įstatymo projektui bet ji buvo atmesta).

Tačiau šias Taisykles nors ir tvirtina Vyriausybė, bet jas ruošia Ūkio ministerija , o jai kaip žinome vadovauja liūdnai visoje ES pagarsėjęs ministras kapitalistas liaudininkas, kurio kredo – diskriminuoti mažas pajamas gaunančius gyventojų sluoksnius. Taigi šis kelias kol kas nerealus.

Jeigu šis įstatymo projektas be atitinkamų pataisymų bus priimtas, o vartotojų viešasis interesas sudarant viešąsias vartojimo sutartis bus ir toliau pažeidinėjamas, kas beliks vartotojų asociacijoms – nieko kito, tik kaip kreiptis į LR Konstitucijos garantą Jo ekscelenciją LR Prezidentą.

Views All Time
Views All Time
5576
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!