PAREIŠKIMO PROJEKTAS

Lietuvos Respublikoje sukurta vartotojų apsaugos sistema, kurios pagrindą sudaro Vartotojų teisių gynimo įstatymas ir kiti teisės aktai kurie numato, kad jų laikymosi priežiūrą vykdo vartotojų teisių gynimo valstybinės įstaigos ir visuomeninės vartotojų organizacijos, kurias remia ir teikia finansinę paramą valstybė.
Tačiau vartotojų teisių apsaugos praktika parodė, kad vartotojų teisių gynimo valstybinių institucijų ir visuomeninių vartotojų organizacijų veikla yra nesuderinta ir viena kitos nepapildo.

Paaiškėjo, kad Vartotojų teisių gynimo įstatymo nuostata (29 str.) įsteigti Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos, susidedančią iš penkių narių, turinčių valstybės tarnautojo statusą, yra iš esmės klaidinga, nes šioje Taryboje nėra atstovaujami vartotojų teisių apsauga suinteresuotos valstybinės, verslo ir visuomeninės organizacijos. Šių organizacijų interesai pagal įstatymą numatomi realizuoti per Vartotojų teisių apsaugos komisiją, kaip patariamąją instituciją, kurią vėlgi sudaro ir tvirtina Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba. Nustatyta, kad šiai Komisijai vadovauja Nacionalinės tarybos pirmininkas.

Tokia “interesų atstovavimo” sistema visiškai sumenkina vartotojų apsaugos sferos dalyvių teises ir galimybes ir įteisina autokratinį valstybinės institucijos paternalizmą šioje svarbioje žmogaus teisių apsaugos srityje. Apie tai liudija pastaruoju metu aštrėjanti konfrontacija tarp Tarybos (pirmininkė p. R.Petrauskienė) ir visuomeninių vartotojų organizacijų.

Šio pareiškimo autorių – vartotojų visuomeninių organizacijų vadovų nuomone, šia konfliktinę situaciją, kurią sukėlė ydinga įstatymo nuostata, reikėtų spręsti skubiai priimant pataisas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 29 ir 30 straipsniams.

Siūlome įstatyme nustatyti, kad Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba yra institucija, formuojanti vartotojų teisių apsaugos politiką ir vykdanti vartotojų teisių apsaugą, reglamentuojančių įstatymų laikymosi priežiūrą. Tarybą turi sudaryti valstybės institucijų, vykdančių vartotojų teisių apsaugą ir nacionalinių visuomeninių vartotojų organizacijų atstovai.

Prie tarybos turi būti įsteigta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurios nuostatus tvirtina ir vadovą skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos teikimu. Ši tarnyba yra valstybės institucija, dirbanti prie Vyriausybės įgaliotos ministerijos ir finansuojama iš Valstybės biudžeto.

Pagal tokias nuostatas dirba Valstybinio socialinio draudimo fondo Taryba ir Valdyba, Privalomojo sveikatos draudimo fondo taryba ir ligonių kasų direkcija, Nacionalinio radijo ir televizijos Valdyba ir Direkcija.

Views All Time
Views All Time
2124
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!