Lietuvos vartotojų institutas išanalizavęs partijų rinkimines programas, padarė išvadą, kad vartotojai – didžiausia Lietuvos visuomenės interesų grupė – neras jose aiškių vartotojų apsaugos nuostatų. Todėl Lietuvos vartotojų institutas suabejojo, ar politikai, besirengiantys tapti Seimo nariais pakankamai dėmesio skirs vartotojų apsaugai ir kreipėsi į pagrindines didžiausią reitingą turinčias partijas, kad išsiaiškintų jų programines nuostatas dėl būsimos vartotojų teisių politikos.

Europos Sąjungoje vartotojų politikai skiriamas ypatingas dėmesys – įsteigtas atskiras Generalinis vartotojų ir sveikatos apsaugos direktoratas, atsakingas už vartotojų politikos formavimą, jos integravimą į kitas politikas bei įgyvendinimą, todėl Lietuvai įstojus į ES, turėtų iš esmės keistis ir partijų požiūris į vartotojų politiką. 2003 m. liepą “VILMORUS” atlikto sociologinio tyrimo duomenimis net 57 proc. vartotojų nežinotų kur kreiptis, jeigu jų teisės būtų pažeistos. Tai leidžia daryti išvadą, kad būsimiesiems Seimo nariams turėtų labiau rūpėti, kaip pagerinti vartotojų apsaugą bei pagrindinių vartotojų teisių realizavimą.

Lietuvos vartotojų institutą ypatingai domina, kaip labiausiai pažeidžiamos ekonominiu požiūriu visuomenės grupės galės realizuoti teises į būstą ir maistą, kadangi nustatytas pragyvenimo minimumas neleidžia pilnai patenkinti šių pagrindinių vartotojų poreikių, kokie žingsniai bus daromi siekiant išvengti nesąžiningos komercinės praktikos, kaip bus saugoma vartotojų sveikata apsaugant rinką nuo nesaugių gaminių ir paslaugų , kaip bus gerinamas vartotojų švietimas ir kiek tam bus skirta lėšų. Be to, valstybės parama nevyriausybinėms verslo ir vartotojų organizacijoms, jų galimybės pasinaudoti struktūriniais fondais yra nesubalansuotos ir orientuotos nevyriausybinių vartotojų organizacijų nenaudai, taip pažeidžiant vartotojų teises būti atstovaujamiems.

Lietuvos vartotojų institutas po susitikimų su pagrindinėmis partijomis informuos vartotojus rinkėjus, ar partijų rinkiminių programų nuostatos yra pakankamai aiškios vartotojų apsaugos srityje, ką partijos žada nuveikti jų kaip vartotojų labui, kad vartotojai rinkėjai galėtų balsuodami apsispręsti.

Views All Time
Views All Time
3180
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!