Arbitražiniai ginčai ir alternatyvusis ginčų sprendimas

Baublys & Partners Klientams siūlo atstovavimą ir konsultacijas visuose arbitražinio proceso etapuose įvairiose verslo teisės srityse.

Mūsų arbitražo komandos stiprybę lemia didelė patirtis ir gebėjimas išnaudoti arbitražo proceso efektyvumą ir privatumą, taip pat išskirtinis profesionalumas atstovaujant Kliento interesams bei užtikrinant priimtų sprendimų vykdymą. Nepriklausomai nuo to, ar sprendimas priimamas mūsų šalyje, ar užsienyje, mes turime pakankamai žinių ir patirties siekti geriausio įmanomo rezultato.

Baublys & Partners advokatai taip pat atstovauja klientams teismuose dėl laikinų apsaugos priemonių, pvz., turto arešto ar teismo uždraudimo, taikymo. Taikant laikinas apsaugos priemones, svarbiausia yra užtikrinti priimtų sprendimų vykdymą. Didėlė šios srities praktinė patirtis suteikia galimybę tinkamai siekti Kliento – ieškovo ar atsakovo – tikslų.

Arbitražas
Komercinis arbitražas
Tarptautinis arbitražas
Tarptautinis komercinis arbitražas
Arbitro pareigų atlikimas vietiniame arbitraže
Arbitro pareigų atlikimas tarptautiniame arbitraže
Sutaikinimas
Išankstinis eksperto įvertinimas/tyrimas
Tarpininkavimas
Derybos
Nešališkas įvertinimas

Komerciniai ginčai

Baublys & Partners komercinių ginčų advokatai aktyviai atstovauja ginčuose visuose Lietuvos teismuose ir įsitraukia į sudėtingus teismo procesus Europos Sąjungos jurisdikcijose. Kvalifikuoti teismo advokatai puikiai išmano alternatyvių ginčų sprendimo metodiką ir atstovauja įvairių pramonės sričių verslo klientams ir privatiems asmenims.

Komerciniai ginčai
Civiliniai ginčai
Verslo ginčai
Sutartiniai ginčai
Vekseliai ir kiti finansiniai instrumentai
Ginčai dėl nekilnojamojo turto
Sudėtiniai ginčai
Teisminė gynyba
Tarptautiniai ginčai
Teismo procesas, bylos nagrinėjimas
Tarptautinių ginčų sprendimas

Draudiminiai ginčai

Didelė Baublys & Partners patirtis sprendžiant draudiminius ginčus leidžia teikti specializuotas paslaugas įvairiems klientams, tarp jų pagrindinėms gyvybės ir ne gyvybės draudimo kompanijoms ir daugeliui su draudimo paslaugomis susijusių įmonių. Mes atstovaujame savo klientams visuose Lietuvos teismuose, taip pat Europos Sąjungoje.

Atstovavimas draudiminiuose santykiuose dėl:
Kasko draudimo
Apgaulės, susijusios su automobilių draudimu
Komercinių kontraktų draudimo
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
Turto draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų
Draudėjo interesų
Trečiųjų nukentėjusiųjų asmenų interesų
Turto draudimo nuo žalos
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo
Profesinės civilinės atsakomybės draudimo
Draudėjo teisių perėjimo draudikui regreso tvarka
Draudiminės apgaulės
Turto draudimo
Gyvybės draudimo
Draudimo išmokų
Perdraudimo
Tyčinio padegimo ir apgaulingo draudiminio įvykio
Laidavimo draudimo
Finansinių nuostolių draudimo
Kredito draudimo
Vežamų krovinių draudimo

Mokestiniai ginčai

Baublys & Partners verslo ir individualiems klientams teikia mokesčių planavimo, optimizavimo ir bylinėjimosi, susijusio su vietiniais ir tarptautiniais mokesčiais, paslaugas. Atstovaujame klientams ginčuose dėl pajamų, pelno, pridėtinės vertės, dovanojimo ir nekilnojamojo turto mokesčių. Visų mūsų veiklos sričių pagrindinis tikslas yra sukurti klientui galimybę sumažinti sąnaudas ir riziką bei maksimaliai išnaudoti mokestines lengvatas.

Mums dažnai tenka aiškinti įmonių susijungimo ir susiliejimo, bendrovių įstatinio kapitalo keitimo, restruktūrizacijos, atsiskyrimo nuo pagrindinės įmonės ir kitų svarbiausių bendrovių transakcijų mokesčių aspektus. Mes konsultuojame klientus visais bendrovių mokesčių klausimais.
Didelę mūsų mokesčių praktikos dalį sudaro atstovavimas klientams ginčuose su Valstybine mokesčių inspekcija. Šiuose ginčuose paprastai reikia atstovauti klientams, kai atitinkamos mokesčių institucijos vykdo patikrinimus, ir skundžiant šių institucijų veiksmus visų lygių Lietuvos teismams, tarp jų ir Vyriausiajam administraciniam teismui. Ginčų sumos dažnai yra didelės, o ginčų objektai – faktiškai ir teisiškai sudėtingi.

Mes visada turime keletą pavedimų nagrinėti savo klientų bylas Mokestinių ginčų komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje ir Lietuvos teismuose. Mes taip pat nuolatos atstovaujame klientams mokesčių inspekcijose ir teismuose dėl įvairių mokesčių klausimų. Mūsų mokestinių ginčų advokatai efektyviai atstovauja klientams sudėtingose bylose, kurios jų verslui dažnai yra strategiškai svarbios.

Mokestiniai ginčai
Buhalterinės apskaitos teisė
Apmokestinimas pagal objekto vertę
Mokesčių revizija
Darbuotojų apmokestinimas
Dovanojimo apmokestinimas
Akcizo mokestis
Pajamų mokestis
Fiskalinė teisė
Individo apmokestinimas
Paveldimo turto mokestis
Pelno mokestis esant tarptautiniam elementui
Tarptautinių mokesčių ginčai
Tarptautinis apmokestinimas
Mainų apmokestinimas
Vietinės rinkliavos
Asmeninio turto apmokestinimas
Turto mokestis
Turto mokesčio sumažinimas
Skundai dėl turto mokesčio
Turto mokesčio nustatymas
PVM
Mokestiniai ginčai
Skundai dėl mokesčių administratoriaus sprendimo
Mokesčių atidėjimai, mokestinė paskola
Sandoriai su atidėtu apmokestinimu
Vengimas mokėti mokesčius
Mokestinis sukčiavimas
Apmokestinimo lengvatos, siekiant remti tam tikrą iniciatyvą
Mokesčių teisė
Mokesčių įstatymų leidyba
Mokestinis bylinėjimasis
Mokesčių planavimas
Mokesčių sumažinimas
Mokesčių įvertinimas
Užsienio asmenų apmokestinimas
Turto/teisių perleidimo mokestis
Trastų ir turto apmokestinimas
Verslo apmokestinimas
Bendrovių apmokestinimas

Kontaktai:

Vilnius
Kęstutis Švirinas
Vilniaus skyriaus seniūnas
Tel. +370 5 248 73 88
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 248 73 88
Faks. +370 5 248 73 89

Kaunas
Evaldas Rapolas
Kauno skyriaus seniūnas
Tel. +370 37 308 899
Vilniaus g. 19
LT-44284 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 308 899
Faks. +370 37 308 890

Views All Time
Views All Time
5372
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!