|

Advokatų kontora Saladžius ir partneriai (Vilnius)

Advokatų kontora Saladžius ir partneriai specializuojasi verslo teisėje. Kontoros advokatai puikiai išmano tokias teisės sritis, kaip įmonių ir komercinė teisė, finansų teisė, bankininkystė, informacinių technologijų teisė, intelektinės nuosavybės teisė, darbo teisė ir ginčų sprendimas. Advokatų kontora yra žinoma kaip puikiai atliekanti teisinius patikrinimus, konsultuojanti susiliejimų ir įsigijimų klausimais, patarianti įmonių restruktūrizavimo klausimais, ruošianti sudėtingas komercines sutartis ir įvertinanti jų efektyvumą, sprendžianti darbo teisės klausimus, konsultuojanti privatizavimo bei kitais sudėtingų sandorių klausimais. Mūsų kvalifikuotų specialistų komanda suburta iš į verslą orientuotų ir novatoriškų advokatų-praktikų, kurie pasiruošę suteikti aukštos kvalifikacijos įvairias teisines paslaugas savo klientams. Advokatų kontora Saladžius ir partneriai teikia teisinę pagalbą verslo bendrovėms ir finansų institucijoms, taip pat valstybinėms institucijoms bei įmonėms Lietuvoje. Mūsų klientai yra tiek Lietuvos, tiek užsienio įvairių verslo sričių, tokių kaip didmeninė ir mažmeninė prekyba, energetika, telekomunikacijos, informacinės technologijos, finansinės paslaugos, farmacija ir lengvoji pramonė, atstovai. Mūsų teikiamos paslaugos yra orientuotos į kiekvieno kliento poreikius ir verslo specifiką.

|

Advokatų kontora “Proventus” (Vilnius)

Advokatų kontoros Proventus branduolį sudaro advokatai Mindaugas Banelis ir Inga Karulaitytė-Kvainauskienė, kurie įkūrė kontorą 2003 metais. Lietuvos advokatūros narys nuo 2001 metų Mindaugas Banelis Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą baigė 2000 metais, o praktinį teisinį darbą dirba nuo 1995m. M.Banelis daugiausia dirba su muitinės, pervežimų ir nuosavybės teisės klausimais. Advokatas aktyviai dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, gilinasi į verslo aplinkos reguliavimą, palaiko santykius su kontoros partneriais – ekspertais bei auditoriais. Inga Karulaitytė-Kvainauskienė yra Lietuvos advokatūros narė nuo 2001 metų. Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą baigė 2000 metais. Daugiausia dirba su civiline teise, komercine teise ir intelektine nuosavybe susijusiais klausimais. Advokatė ruošia jaunąją teisininkų kartą – dėsto Mykolo Romerio Universitete. Be profesinių pareigų, I.Karulaitytė-Kvainauskienė užsiima ir kontoros plėtros projektais.

|

Advokato Artūro Šukevičiaus kontora (Vilnius)

Mūsų kontoros advokatai užtikrina kvalifikuotą ir efektyvią kiekvieno asmens teisę į gynybą. Turime sukaupę didelę patirtį ginant asmenis, įtariamus ir/ar kaltinamus nusikaltimais nuosavybei, finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai. Kontoros advokatai ruošia skundus Europos žmogaus teisių teismui, užtikrina kvalifikuotą teisinių dokumentų vertimą į užsienio kalbas. Kontoros advokatai atstovauja nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams baudžiamosiose bylose, priteisiant ir išieškant nusikaltimu padarytą žalą. Konsultuojame viešųjų pirkimų dalyvius, konkursų ir kitų pirkimų procedūrų nugalėtojus, perkančiąsias organizacijas, ekspertus viešųjų pirkimų organizavimo, dalyvavimo pirkimų procedūrose, sutarčių sudarymo, vykdymo ir pratęsimo klausimais. Galime parengti pirkimų dokumentus, konkursinius pasiūlymus ir kt. Galime įforminti viešųjų pirkimų procedūras, parengti reikiamų dokumentų formas (komisijos posėdžių protokolų, derybų protokolų, apklausų įforminimo formas). Teisinėmis priemonėmis padedame užtikrinti įmonės konfidencialios informacijos, komercinių paslapčių, duomenų apie įmonės veiklą, planus apsaugą. Parengiame konfidencialumo sutartis, konfidencialumo pasižadėjimus ir kitus reikalingus dokumentus. Užtikriname įmonės darbuotojų ir/ar partnerių atsakomybę atskleidus komercines paslaptis ar kitaip paviešinus neskelbtiną ir viešai nežinomą informaciją.

|

Advokatų profesinė bendrija Baublys ir partneriai (Vilnius, Kaunas)

Baublys & Partners Klientams siūlo atstovavimą ir konsultacijas visuose arbitražinio proceso etapuose įvairiose verslo teisės srityse. Mūsų arbitražo komandos stiprybę lemia didelė patirtis ir gebėjimas išnaudoti arbitražo proceso efektyvumą ir privatumą, taip pat išskirtinis profesionalumas atstovaujant Kliento interesams bei užtikrinant priimtų sprendimų vykdymą. Nepriklausomai nuo to, ar sprendimas priimamas mūsų šalyje, ar užsienyje, mes turime pakankamai žinių ir patirties siekti geriausio įmanomo rezultato. Baublys & Partners advokatai taip pat atstovauja klientams teismuose dėl laikinų apsaugos priemonių, pvz., turto arešto ar teismo uždraudimo, taikymo. Taikant laikinas apsaugos priemones, svarbiausia yra užtikrinti priimtų sprendimų vykdymą. Didėlė šios srities praktinė patirtis suteikia galimybę tinkamai siekti Kliento – ieškovo ar atsakovo – tikslų. Baublys & Partners komercinių ginčų advokatai aktyviai atstovauja ginčuose visuose Lietuvos teismuose ir įsitraukia į sudėtingus teismo procesus Europos Sąjungos jurisdikcijose. Kvalifikuoti teismo advokatai puikiai išmano alternatyvių ginčų sprendimo metodiką ir atstovauja įvairių pramonės sričių verslo klientams ir privatiems asmenims.

|

Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN

Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN yra viena iš pirmaujančių ir didžiausių advokatų kontorų Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. Advokatų kontora teikia paslaugas visose pagrindinėse verslo teisės srityse ir išsiskiria aukšta paslaugų kokybe, patirtimi ir vienais geriausių specialistų Lietuvoje. Kontora yra LAWIN – pirmaujančių Baltijos šalių advokatų kontorų grupės, į kurią taip pat įeina advokatų kontoros Klavins & Slaidins LAWIN iš Latvijos ir Lepik & Luhaäär LAWIN iš Estijos – narė. Šiuo metu LAWIN vienija apie 80 teisininkų ir yra didžiausia teisinių paslaugų teikėja Baltijos šalyse. Visi šios kontoros teisininkai teisinį išsilavinimą yra įgiję Lietuvos, JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų užsienio valstybių universitetuose. Siekdami nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją ir geriau suprasti klientų problemas, advokatų kontoros teisininkai toliau tęsia savo profesines studijas ir papildomai studijuoja verslo vadybos mokslus. Pagrindinis Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN biuras yra įsikūręs Vilniuje, o nuo 1998 m. sėkmingai dirba Klaipėdos skyrius. Šiuo metu advokatų kontoroje dirba 41 profesionalas.

|

Advokatų kontora Miškinis, Kvainauskas ir partneriai

Advokatų kontora Miškinis, Kvainauskas ir partneriai įkurta 1995 m. Šiandien tai šiuolaikinius klientų poreikius atitinkanti profesionalių teisininkų komanda. Kontora teikia išskirtine kokybe, patikimumu ir konfidencialumu išsiskiriančias paslaugas visose pagrindinėse teisės srityse. Vienas iš pagrindinių kontoros tikslų yra nuolatinis kontoroje dirbančių teisininkų profesinis tobulėjimas. Kontoros teisininkai mokėsi Lietuvos, Lenkijos, Austrijos, Danijos, Švedijos, Italijos, Ispanijos, Rusijos, JAV aukštosiose mokyklose bei stažavosi minėtų šalių bankuose, valstybės institucijose, advokatų kontorose. Šiuo metu kontoros advokatai dėsto Lietuvos teisės universitete. Mūsų advokatai konsultuoja užsienio valstybių ambasadas Lietuvoje, Lietuvos ir tarptautines kompanijas, kaip ekspertai konsultuoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, Seimo komitetus, teikia išvadas Konstituciniam Teismui, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, yra įsteigę pirmąjį Lietuvoje investicinį fondą.

|

JURIDICON, advokato L. Marcinkevičiaus kontora (Vilnius)

Mūsų klientų teisinių konsultacijų poreikis plečiasi kartu su teisinių paslaugų pasiūla. 1991m. gruodžio 19d. metais buvo įsteigta konsultacinė įmonė UAB „JURIDICON“. Savo veiklą įmonė pradėjo teikdama Lietuvos įmonių steigimo ir aptarnavimo paslaugas, konsultuodama verslo, įmonių valdymo klausimais, orientuodamasi į smulkaus verslo atstovus. Nuo pat pradžių JURIDICON, kurią sudarė nedidelis jaunų ir energingų žmonių kolektyvas, siekė profesinio ir asmeninio tobulėjimo bei kūrė stiprią konsultantų komandą. 1996 metais JURIDICON partneriu tapo teisininkas Laimonas Marcinkevičius. Įmonė išplėtė savo paslaugų spektrą, užmezgė santykius su įmonėmis, teikiančiomis panašias paslaugas užsienyje, advokatų kontoromis, bankais. Pradėta registruoti įmones Kipre, Airijoje, JAV, atidarinėti atsiskaitomąsias ir investicines sąskaitas Danijos bankuose, teikti tarptautinio mokesčių ir turto valdymo bei apsaugos planavimo paslaugas. 1997 metais kartu su UAB “Verslo Auditas” (dabar UAB „Moore Stephens Vilnius“) JURIDICON organizavo daug seminarų tema “Lietuvos įmonių veiklos teisinis reglamentavimas“ visoje Lietuvoje.

|

Advokatų kontora „Foigt ir partneriai / Regija Borenius“

Advokatų kontora „Foigt ir partneriai / Regija Borenius“, įsteigta 1993 m., yra sukaupusi didelę patirtį teikdama verslo teisės paslaugas Lietuvoje.Kontoros partneriai yra Dr Dalia Foigt, Aušra Mudėnaitė ir Tomas Rymeikis. Sudarydama strateginį aljansą su Suomijos – Pabaltijo advokatų kontorų grupe Borenius, „Regija Borenius“ 2004 m. žengė dar vieną svarbų žingsnį įsitvirtindama kokybiškų, tarptautinius standartus atitinkančių teisinių paslaugų rinkoje. „Regija Borenius“ teikia universalias teisines paslaugas verslo teisės srityje, o klientus aptarnauja lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, norvegų, prancūzų ir ispanų kalbomis. Mūsų specialistai yra gerai žinomi konsultantai įmonių teisės, nekilnojamojo turto ir statybų teisės srityse. Bylinėjimasis ir arbitražas, užsienio investicijos ir draudimas, įmonių susijungimai ir įsigijimai bei tarptautinio transporto teisė – tai sritys, kurios dominuoja mūsų teisinių konsultacijų veikloje. Intelektinės nuosavybės, konkurencijos teisės bei finansų ir vertybinių popierių praktikos grupės toliau semiasi patirties iš partnerių Suomijoje „Borenius & Kemppinen“. Be to, visi „Regija Borenius“ teisininkai nuolat rūpinasi kvalifikacijos kėlimu, dėsto teisės dalykus Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.

|

Advokatų kontora Foresta (Vilnius)

Advokatų kontora Foresta buvo įkurta 1991 metais, iš karto po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ir yra viena iš ilgiausiai veikiančių ir didžiausią veiklos patirtį turinčių verslo teisės firmų Lietuvoje. Šiandien Forestos praktika yra pripažinta tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje kaip itin patikima. Aukščiausių standartų, patikimi ir individualūs produktai yra skiriamieji Forestos paslaugų bruožai. Mes teikiame paslaugas šešiolikoje pagrindinių verslo teisės sričių ir esame visas verslo teisės paslaugas teikianti firma. Kokybė, patirtis, žinios – tai pagrindinės Forestos vertybės, kuriomis paremta mūsų vizija – suteikti aukščiausios kokybės paslaugą ir rasti optimalius sprendimus bet kuriam verslui. Darbas su mumis Jums leis suprasti koks svarbus gali būti teisininkų vaidmuo sėkmingam Jūsų verslui.

|

Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus“ (Vilnius)

Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus“ yra viena iš verslo teisės lyderių Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Ji taip pat teikia mokesčių, transporto, nekilnojamojo turto, konkurencijos, Europos Sąjungos, energetikos, draudimo, intelektinės nuosavybės, aplinkosaugos ir kitų sričių teisės paslaugas. Advokatų profesinėje bendrijoje dirba aukščiausios kvalifikacijos, didelę profesinę patirtį turintys specialistai. „Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus“ yra tarptautinio teisinių paslaugų tinklo „Baltic Legal Solutions“ narė. Šiam tinklui taip pat priklauso vienos geriausių ir stambiausių Baltijos šalyse advokatų kontoros „Kronbergs & Čukste“ Latvijoje ir „Teder, Glikman & Partnerid“ Estijoje. „Baltic Legal Solutions“ vienija daugiau nei 60 profesionalių aukštos kvalifikacijos teisininkų. Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus“ teisininkai sukaupė patirtį advokatų kontorose, audito ir konsultacijų bendrovėse, valstybės institucijose, teismuose, teismo antstolių sistemoje, universitetuose bei didžiausiose tarptautinėse kompanijose. Dauguma bendrijos teisininkų išsilavinimą gavo garsiausiuose ir prestižiškiausiuose užsienio universitetuose Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje bei Lietuvoje.