Baudžiamoji teisė

Mūsų kontoros advokatai užtikrina kvalifikuotą ir efektyvią kiekvieno asmens teisę į gynybą. Turime sukaupę didelę patirtį ginant asmenis, įtariamus ir/ar kaltinamus nusikaltimais nuosavybei, finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai. Kontoros advokatai ruošia skundus Europos žmogaus teisių teismui, užtikrina kvalifikuotą teisinių dokumentų vertimą į užsienio kalbas. Kontoros advokatai atstovauja nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams baudžiamosiose bylose, priteisiant ir išieškant nusikaltimu padarytą žalą.

Civilinė teisė, šeimos teisė

Kontoros advokatai konsultuoja teisiniais-finansiniais santuokos sudarymo, sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo, vedybinių sutarčių sudarymo ir kitais šeimos teisės klausimais. Rengia santuokoje įgyto turto padalijimo sutartis. Atstovauja teisme nutraukiant santuoką ir dalinant santuokoje įgytą turtą, nustatant vaikų gyvenamąją vietą.

Administracinė teisė

Mūsų kontoros advokatai užtikrina kvalifikuotą ir efektyvią teisinę pagalbą administracinės teisės klausimais.

Darbo teisė

Kontoros teisininkai konsultuoja darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, grąžinimo į darbą ir kitais darbo teisės klausimais. Atstovauja teismuose.

Atstovavimas teismuose

Kontoros advokatai atstovauja klientus ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose bei visų instancijų teismuose nagrinėjant administracines, civilines, darbo, mokesčių, šeimos, intelektinės nuosavybės teisų gynimo ir kitokias bylas, rengia procesinius dokumentus.

Įmonių dokumentų rengimas ir sutartys

Kontoros advokatai rengia pirkimo-pardavimo, paskolos, nuomos, autorines ir kitas sutartis. Advokatai atstovauja klientus ir konsultuoja juos perkant, parduodant, nuomojant, įkeičiant, mainant nekilnojamąjį turtą.

Viešieji pirkimai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą

Konsultuojame viešųjų pirkimų dalyvius, konkursų ir kitų pirkimų procedūrų nugalėtojus, perkančiąsias organizacijas, ekspertus viešųjų pirkimų organizavimo, dalyvavimo pirkimų procedūrose, sutarčių sudarymo, vykdymo ir pratęsimo klausimais. Galime parengti pirkimų dokumentus, konkursinius pasiūlymus ir kt. Galime įforminti viešųjų pirkimų procedūras, parengti reikiamų dokumentų formas (komisijos posėdžių protokolų, derybų protokolų, apklausų įforminimo formas).

Informacijos ir komercinių paslapčių apsauga

Teisinėmis priemonėmis padedame užtikrinti įmonės konfidencialios informacijos, komercinių paslapčių, duomenų apie įmonės veiklą, planus apsaugą. Parengiame konfidencialumo sutartis, konfidencialumo pasižadėjimus ir kitus reikalingus dokumentus. Užtikriname įmonės darbuotojų ir/ar partnerių atsakomybę atskleidus komercines paslaptis ar kitaip paviešinus neskelbtiną ir viešai nežinomą informaciją.

Autorinių teisių apsauga; masinių renginių, televizijos laidų teisinis aptarnavimas

Teisinėmis priemonėmis užtikriname autorių teisių apsaugą, konsultuojame autorių teisių klausimais. Rengiame dokumentus reikalingus organizuojant masinius renginius (pvz. koncertus), televizijos laidas, dalyvaujame derybose.

ADVOKATAS ARTŪRAS ŠUKEVIČIUS
Tilto g. 35/4-19
LT-01101  Vilnius
Telefonas: (8 5) 2313631
Tel./Faksas: (8-5) 2312771
Mob.telefonas: +370 699 05314

Views All Time
Views All Time
6809
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!