Pagal vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis gali būti įsigyjami įvairūs daiktai, tarp jų ir energija. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad energijos (elektros energijos, šilumos, karšto ar šalto vandens, dujų) pirkimo-pardavimo sutartys laikomos ne nuo susitarimo tiekti energiją momento, bet nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų.

Pagal Civilinį kodeksą draudžiama tiekti vartotojui daiktus be jo sutikimo, jeigu už juos reikalaujama sumokėti. Jei daiktai buvo pateikti be vartotojo sutikimo, vartotojas gali jais naudotis neatlygintinai. Tačiau nusipirkęs ar kitaip įgijęs butą su prijungtais energijos tiekimo įrenginiais ir pats nesiėmęs jokių veiksmų, kurie rodytų, kad asmuo nesutinka, kad jam būtų tiekiama energija, vartotojas turėtų mokėti už tiekiamą energiją (elektrą, šilumą, vandenį).

Kita vertus, reikėtų žinoti, kad daugiabučiame name pirkdami ar parduodami butą su jau prijungtais energijos tiekimo tinklais, galite turėti sunkumų vienašališkai nutraukti sutartį su energijos tiekimo įmone. Civiliniame kodekse nustatyta, kad daugiabučiame name gyvenantis vartotojas gali nutraukti sutartį tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams.

Be to, jeigu asmuo be sutarties ar kitokio teisinio pagrindo savo veiksmais tyčia ar dėl neatsargumo įgijo daiktą (taip pat ir energiją), tai privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, arba atlyginti pinigais jo tikrąją vertę. Taigi, jeigu naudojate elektros, šilumos ar kitą energiją, kai įgijote butą su energijos tinklais, prijungtais prie energijos tiekimo tinklų, turėtumėte sumokėti už faktiškai suvartotą energijos kiekį.

Jeigu jau sudarėte energijos pirkimo-pardavimo sutartį, turite teisę reikalauti, kad energijos tiekimo įmonė užtikrintų energijos vartojimo apskaitos prietaisų (pvz., skaitliukų) techninę būklę ir saugų naudojimą. Be to, energiją tiekianti įmonė neturi teisės nutraukti, sustabdyti ar apriboti energijos tiekimo be vartotojo sutikimo, išskyrus, kai siekiama išvengti avarijos ar pavojaus žmonių gyvybei ir saugumui.

Views All Time
Views All Time
3789
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!