Vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui turi pateikti raštišką prašymą. Jame turi nurodyti prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš reikalavimų (pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atitinkamai sumažinti prekės kainą, nutraukti pirkimo–padavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus). Prie prašymo reikia pridėti kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento kopiją. Jei pardavėjas atsisako priimti nekokybišką prekę ir vartotojo raštišką prašymą, šį prašymą reikia nusiųsti pardavėjui registruotu laišku. Prašyme rekomenduojame nurodyti terminą (iki 14 dienų), per kurį vartotojas tikisi sulaukti pardavėjo sprendimo dėl vieno iš vartotojo reikalavimų įvykdymo. Nesulaukus teigiamo atsakymo ir nepavykus taikiai išspręsti konflikto, galima kreiptis į Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos Vartotojų priėmimo skyrių tel. (8~5) 26 26 760.

Kai įsigyjamos netinkamos kokybės ne maisto prekės, taip pat galima kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją ir jos padalinius (tel. (8 ~ 5) 26 12 300, nemokamas tel. 8 ~ 800 55 551). Maisto prekių kokybę ir jų pardavėjus tikrina ir skundus nagrinėja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei jos padaliniai (tel. (8 ~ 5) 24 04 361, nemokamas tel. 8 ~ 800 40403). Nepavykus taikiai susitarti su pardavėju, siūlome raštu pateikti prašymą vienai iš nurodytų institucijų arba kreiptis tiesiogiai į Tarybą. Ji išnagrinės vartotojo skundą ir pateiks pareiškėjui atsakymą.

Views All Time
Views All Time
2353
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!