ATMINKIME SAVO SKIRTUMUS

Vyrai ir moterys, neįsisąmoninę, jog jie turi būti skirtingi, netiks vienas kitam į porą. Mes piktinamės arba nusiviliame priešinga lytimi, nes pamirštame šią svarbią tiesą. Viliamės priešingą lytį būsiant labiau į mus panašią. Trokštame, jog jis (ji) „norėtų to paties, ko ir mes”, „jaustų tą patį, ką ir mes”.

Klystame manydami, jog jei partneris mus myli, tai jis elgsis taip, kaip elgiamės mes su mylimu žmogumi. Todėl bendraudami su partneriu dažnai patiriame nusivylimą ir nesugebame tinkamu momentu švelniai pasišnekėti apie savo skirtumus.

Vyrai klysta, kai mano, jog moterys mąsto, bendrauja ir reaguoja kaip jie, o moterys klysta, kai tiki, jog vyrai jaučia, bendrauja ir reaguoja kaip jos. Mes užmiršome, jog vyrai ir moterys turi būti skirtingi. Dėl to mūsų tarpusavio santykiuose atsirado trinties ir įvairių nesusipratimų.

Aiškiai suvokus ir pripažinus esamus skirtumus, galima išvengti daugelio nesusipratimų bendraujant su priešinga lytimi. Viskas susitvarkys, jei atminsite, jog vyrai yra kilę iš Marso, o moterys — iš Veneros.

MŪSŲ SKIRTUMŲ APŽVALGA

Knygoje aš detaliai papasakosiu apie mūsų skirtumus. Kiekviename skyriuje sužinosite ką nors nauja, esminga. Štai pagrindiniai skirtumai, kuriuos tyrinėsime.

Antrame skyriuje aiškinsiu, kuo iš prigimties skiriasi vyrų ir moterų vertybės, ir bandysiu iškelti dvi didžiausias klaidas, daromas bendraujant su priešinga lytimi: vyrai klysta, kai siūlo sprendimus ir sumenkina jausmus, tuo tarpu moterys klysta, kai lenda su neprašytais patarimais ir nurodymais. Marsietiška-ve-nerietiška prigimtis paaiškina, kodėl vyrai ir moterys nesąmoningai daro tokias klaidas. Atmindami savo skirtumus, išvengtume klaidų ir daug sėkmingiau bendrautume tarpusavyje.

Trečiame skyriuje sužinosite, kaip nevienodai vyrai ir moterys kovoja su stresu. Marsiečiai linkę pasitraukti nuošalin ir vienumoje apmąstyti, kas gi jiems trukdo, o venerietės jaučia nenugalimą poreikį išsikalbėti. Išmoksite rasti išeitį iš konfliktinės si- tuacijos.

Ketvirtame skyriuje papasakosiu, kaip dera paskatinti priešingą lytį. Vyrai gauna paskatą, kai jaučiasi esą reikalingi, moterys — kai jaučiasi mylimos. Aptarsime tris tarpusavio santykių tobulinimo lygmenis ir aiškinsimės, kaip nugalėti save: tam tikroje situacijoje vyrams reikia prisiverst teikti meilę, o moterims privalu prisiverst ją priimti.

Penktame skyriuje aptarsime, kaip vyrai ir moterys neadekvačiai vienas kitą supranta, nes kalba skirtinga kalba. Pateikiamas „Veneriečių-marsiečių frazių žodynėlis” padės išsiversti klaidingai suprantamus pasakymus. Sužinosite, ką paprastai sako vyrai ir moterys ir kad jie net tyli dėl skirtingų priežasčių. Moterys sužinos, ką daryti, kai vyrai nustoja kalbėti, o vyrai išmoks atidžiai nesusierzindami klausytis.

Šeštame skyriuje patirsite, kuo skiriasi vyrų ir moterų artumo poreikis. Vyras priartėja, bet vėliau neišvengiamai turi atitolti. Moteris išmoks ištverti vyro atitolimo laiką, kai įsitikins, kad jis visada grįžta atgal, tarsi būtų pririštas gumele. Be to, moterys sužinos, kaip pasirinkti geriausią laiką nuoširdžiam pokalbiui su vyru.

Septintame skyriuje papasakosiu apie moters jausmų bangavimą. Vyrai išmoks reikiamai suprasti šią staigią jos jausmų kaitą. Be to, sužinos, kada jie moteriai labiausiai reikalingi ir kaip galėtų tais momentais jai padėti.

Aštuntame skyriuje paaiškinsiu, kokios meilės trokšta vyrai ir moterys ir kokia meilė priešingai lyčiai nepatinka. Vyrai labiausiai nori pasitikėjimo, pripažinimo ir įvertinimo, moterys — supratimo ir pagarbos. Sužinosite, kaip patenkinti šešis svar- biausius savo partnerio poreikius.

Devintame skyriuje mokysitės išvengti skausmingų ginčų. Vyrai sužinos, jog elgdamiesi taip, lyg jie visada būtų teisūs, gali užgauti moterų jausmus. Moterys įsitikins, jog jos nejučiomis siunčia vyrams prieštaravimo signalus, todėl vyrai pereina į gynybą. Ginčų prigimtis nuosekliai tyrinėjama, pateikiant konkrečių pamokomų pokalbių pavyzdžių.

Dešimtame skyriuje aptarsime, kuo skiriasi vyrų ir moterų vertinimo kriterijai. Vyrai sužinos, jog moterys vienodai vertina visus meilės pasireiškimus. Joms tiek pat verta ir didelė dovana, ir koks nors mielas mažmožis. Siame skyriuje nurodomas 101 būdas, kaip galima pelnyti taškų pagal moters vertinimo sistemą. Moterys savo ruožtu išmoks savo jėgas skirti tam, ką vyrai labiausiai vertina.

Vienuoliktame skyriuje įgusite bendrauti vienas su kitu sunkiais laikotarpiais. Jame rašau apie dalijimosi jausmais svarbą ir pateikiu pavyzdžių, kaip vyrai ir moterys slepia savo jausmus. Meilei ir atlaidumui stiprinti rekomenduoju Meilės Laiško rašymo techniką, kaip būdą neigiamiems jausmams reikšti.

Dvyliktame skyriuje aiškinsiu, kodėl moterims kartais būna sunku prašyt pagalbos ir kodėl vyrai paprastai priešinasi prašymams. Sužinosite, kaip vyrus veikia frazės: „Ar tu galėtum…” ir „Ar gali…”, ir ką sakyti vietoj to. Išmoksite vyrą paskatinti ir suprasite, kaip svarbu yra kalbėti glaustai, tiesiogine prasme ir parenkant tinkamus žodžius.

Tryliktame skyriuje papasakosiu apie keturis meilės sezonus. Šis vaizdus meilės kaitos ir augimo aprašymas padės jums įveikti nematomas kliūtis, kurių visuomet atsiranda bendraujant. Sužinosite, kaip jūsų pačių ar jūsų partnerio praeitis gali paveikti dabarties santykius, ir įgysite supratimą apie kitus svarbius dalykus, palaikančius meilės gyvastį.

Knygoje nėra nė vieno skyriaus, kuriame nesužinotumėt paslapčių, kaip formuoti kupinus meilės ir tvirtus tarpusavio ryšius. Su kiekvienu nauju atradimu jūsų gebėjimas bendrauti vis tobulės.

VIEN GERŲ NORŲ NEPAKANKA

Visuomet nuostabu įsimylėti. Atrodo, kad tai nekintama būsena ir ji truks amžinai. Mes naiviai tikime, jog mūsų kažkodėl neištiks tėvų patirtos nesėkmės, manome, jog meilė niekada neišblės, pasitikime savimi ir galvojame, kad nuo šiol mums lemta gyventi laimingai.

Bet kai kerai sklaidosi ir nugali kasdienybė, pasirodo, kad vyrai ir toliau tikisi, jog moterys galvos ir reaguos kaip jie, o moterys laukia to paties iš vyrų. Aiškiai neįsisąmoninus savo skirtumų, nelieka vietos savitarpio pagarbai ir supratimui. Pasi- darome reiklūs, pagiežingi, linkę teisti ir netolerantiški.

Ir esant geriausiems ketinimams, apmaudas didėja, tarpusavio santykiai blogėja, nepasitikėjimas auga, ima reikštis prieštaringi kitados nuslopinti jausmai. Meilės žavesys dingsta. Tuomet klausiame savęs:

Kaip tai įvyko?

Kodėl tai įvyko?

Kodėl tai atsitiko mums?

Ieškodami atsakymų į šiuos klausimus, žymiausi protai sukūrė labai puikių ir labai išsamių filosofinių ir filologinių modelių. Tačiau žmonės elgiasi senoviškai, ir meilė miršta. Taip atsitinka kone kiekvienam.

Kasdien milijonai žmonių ieško partnerio, kad patirtų tą ypatingą meilės jausmą. Kasmet milijonai porų tuokiasi mylėdamos, o vėliau skausmingai skiriasi, nes vienas jau nebemyli kito.

Iš tų, kurie myli pakankamai stipriai tam, kad susituoktų, tik 50 proc. lieka santuokoje. Maždaug pusė tų, kurie liko drauge, yra nepatenkinti. Pareiga ir ištikimybė juos verčia gyventi kartu, skyrybos juos baugina.

Iš tikrųjų tik nedaugelis sugeba ir moka tobulinti bei puoselėti savo jausmus. Tačiau tokių yra. Kai vyrai ir moterys pripažįsta ir vertina savo skirtumus, meilė žydėte žydi.

Perpratus priešingos lyties ypatumus, nebus kliūčių mylėti ir būt mylimiems. Pripažindami ir vertindami savo skirtumus, rasime tinkamus sprendimus ir pasieksime tai, ko norime. Dar svarbiau — mes išmoksime kaip reikiant mylėti artimus žmones ir jiems padėti.

Meilė bus nuostabi ir niekada nesibaigs, jei atminsime savo skirtumus.

Views All Time
Views All Time
2493
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!