Martin Mathiasen

2002 kovo 17 dieną Švedijos Budo Asociacija Stockholme, „Scandic“ tinklo viešbutyje susirinko kasmetiniam posėdžiui. Viena iš įdomiausių darbotvarkės dalių buvo „2001 Budo žmogaus” rinkimai.

Šis apdovanojimas buvo įsteigtas palyginti neseniai, 2000 metais, ir skirtas kaip garbės titulas kartu su 10.000 kronų apdovanojimu laimėtojui tolimesniam budo vystymui.

Visi Budo Asociacijai priklausantys klubai turi teisę pristatyti apdovanojimui asmenis, kurie, jų nuomone, pasiekė kažko ypatingo metų eigoje arba už ilgametį pasišventimą budo.

Pirmą kartą apdovanojimas buvo suteiktas 2001 lapkritį Lottai Berger, keturiasdešimtmetei moteriai, kuri keletą kartų tapo nacionalinių ir tarptautinių karate čempionatų prizininke, tapusiai ir 2000 metų Europos čempionato Paryžiuje sidabro medalio laimėtoja.

Po šešių mėnesių, ji ir pristatė 2001 metų Budo žmogaus nominaciją: Ulf Evenås, 7 danas Iwama ryu aikido, Šiaurės Europos sihanas ir Geteborgo Aikido klubo Švedijoje vadovas.

Nominacijoje buvo pareikšta: ”Pažymėdami neeilinį įvykį, 7 aikido dano suteikimą pirmajam švedui, bei pripažindami jo sugebėjimą įkvėpti daugybę aikido praktikantų, tiek Švedijoje, tiek ir užsienyje, neišsenkamą pasišventimą ir ispūdingus sugebėjimus, taryba išrinko Ulfą Eveną 2001 Budo žmogumi.”

Pasak Ulfo Eveno, kuriam buvo suteiktas šis titulas ir apdovanojimas, tai yra „rezultatas ilgo ir lėto kelio“, kuris atvedė jį ant šios pakylos. Ulfas susidomėjo kovos menais 1967, kai atvyko į Geteborgą studijuoti. Jis apsigyveno bute esančiame šalia Kyokushin Karate dojo, į kurį netrukus įstojo. 1968 metais Ulfas susipažino su aikido ir 1969 pradėjo studijuoti Iwama ryu. Tais pačiais metais buvo įkurta dojo Geteborge. Ši, 33 metus egzistuojanti Iwama ryu aikido dojo, yra seniausia už Japonijos ribų.

Pirmą kartą jis sutiko Morihiro Saito 1973 metais, kai tapo uchi deshi [mokiniu, gyvenančiu su mokytoju] Iwama dojo Japonijoje. Tą kartą jis prabuvo šešis mėnesius. Vėliau jis dar daugybę kartų grįždavo, kad galėtų mokytis kartu su įkūrėjo pasekėju. Ulfas pašventė savo gyvenimą aikido, važinėdamas į Saito Sensei seminarus po visą pasaulį, ir kaip dalyvis ir netgi kaip jo asistentas ir uke.

Po daugelio metų, ilgo pasišventimo aikido ir artimo ryšio su Saito Sensei dėka, Ulfas buvo pakviestas pravesti seminarą kartu su Morihiro Saito – tokia garbė nebuvo suteikta nei vienam vakariečiui prieš jį.

Bėgant metams jo įkvėpimas ir dvasia neišblėso. Aikidokos iš viso pasaulio sėmėsi žinių iš šio vakarų aikido žinovo. Ulfas yra kviečiamas į daugelį Europos šalių, taip pat Australiją bei Malaiziją. Ulfas, kartu su italu Paolo Korallini, kuris taip pat turi 7 daną, yra šihanas (oficialus Saito Sensei atstovas Europoje), vadovaujantis Iwama ryu Europos tinklui, jungiančiame apie 30 dojo visoje Skandinavijoje.

Nors Evenås Sensei nepraleidžia viso savo gyvenimo ant tatamio, aikido yra sudėtinė jo dalis, kurios įtaka siekia gerokai toliau už dojo ribų. Į klausimą, ką aikido reiškė jo gyvenime, atsakė: ”Į šį klausimą sudėtinga atsakyti, juo labiau, kad nežinia kaip būtų susiklostęs gyvenimas be aikido. Aš manau, kad aikido man padarė didelę įtaką.” Be jokios abejonės aikido atliko tam tikrą vaidmenį kitose jo veiklos sferose. Anksčiau Ulfas dirbo su švietimo programomis Įkalinimo įstaigų departamente. Dabar jis vadovauja konsultacinei kompanijai Tillämpad Konflikthantering [Praktinis konfliktų sprendimas] ir dėsto savigynos kursus bei stresinių situacijų valdymą.
Pastoviai siekdamas vystyti savo darbo sferą Ulfas buvo išvykęs į Jungtines Valstijas, į FTB studijuoti stresinių situacijų valdymą.

Nepaisant įtemptos dienotvarkės, Ulfas asmeniškai atvyko į “Scandic” viešbutį priimti garbingo apdovanojimo ir sveikinimų ne tik iš Budo Asociacijos, bet ir iš “savų”.

Jöranas Fagerlundas, kuris yra aikido sekcijos Budo Asociacijoje vadovas ir turi 3 dano laipsnį aikido, akcentavo Ulfo įnašą į Švedijos aikido statusą tarptautiniame lygmenyje: ”Švedijos aikido visuomenei Ulfas reiškia labai daug. Daugelis dojo buvo įkurta jo buvusių mokinių. Jo įsipareigojimo ir kruopštaus mokymo Švedijoje ir užsienyje dėka, jis įdėjo didelį įnašą įvedant tokį aukštą standartą Švedijoje ir užtvirtino mūsų poziciją pasaulyje.”

Jöranas, kaip ir daugelis kitų, pats dalyvavo daugelyje seminarų su Ulfu. Ulfas Sensei yra puikus mokytojas, kurio žinios ir sugebėjimai niekada nenustos žavėti ir įkvėpti.

Todėl sunku įsivaizduoti kas būtų buvę, jei tolimoje praeityje Ulfas nebūtų buvęs toks talentingas aikido praktikantas. Tačiau jis pats tvirtina, kad niekada nebuvo ypatingai talentingas, ir turėjo sunkiai dirbti, kad pasiektų tai, ką jis vadina ”vystymuisi aikido”. Kai prieš 34 metus pradėjo treniruotis aikido, jis tikriausiai nenumanė, kad tai taps viso gyvenimo darbu, pakeičiančiu žmonių gyvenimus arti ir toli.

Netgi po daugelio metų jo susidomėjimas šiuo kovos menu nesumažėjo: ”Aikido man vis dar įdomus kaip ir anksčiau, tiktai kiek kitaip. Dabar aš matau kaip vystėsi mano aikido.” Beje, kaip Jöranas tiksliai pastebėjo, ”įdomu, kad tokio amžiaus žmogus gali būti pranašesnis nei jaunesni mokiniai. Toks aukštas rangas, koks buvo suteiktas Ulfui, gali būti suteikiamas tik po daugelio treniruočių metų.
Kuomet Ulfas stovi ant tatamio jis yra pranašesnis už visus mokinius. Todėl mes nekantriai laukiame Ulfo ir Paolo Korallini seminaro Danijoje šių metų vasarą norėdami pajusti nors šiek tiek begalinio jų aikido “suvokimo”.

(Straipsnis paimtas iš Švedijos Budo Asociacijos ataskaitos. Originali straipsnio versija “http://www.aikiportal.dk/search/news.html” )

Views All Time
Views All Time
2723
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!